ZASADACIE MIESTNOSTI PRE NOVÉ SPÔSOBY PRÁCE

Od konferenčných miestností až po stretnutia prostredníctvom virtuálnej reality

KDE BY STE CHCELI MAŤ VAŠE ĎALŠIE STRETNUTIE? 

MOŽNO NA LODI V STREDOZEMÍ ALEBO OBKLOPENÍ UMENÍM V LOUVRI? ZA POMOCI NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ SI ČOSKORO BUDETE MÔCŤ VYBRAŤ Z NESPOČETNÝCH MOŽNOSTÍ. ČI MÁTE RADI EXOTIKU ALEBO PREFERUJETE ZNÁME PROSTREDIE VAŠEJ KANCELÁRIE, MÔŽETE OČAKÁVAŤ MNOHO VZRUŠUJÚCICH ZMIEN V TRADIČNÝCH SPÔSOBOCH STRETNUTÍ.

NOVÉ TECHNOLÓGIE MENIA STRETNUTIA A KONFERENCIE

Rýchly vývoj technológii ovplyvňuje nielen spôsob akým pracujeme, ale zmenil aj spôsob stretávania sa. Počet stretnutí a konferencií, tvárou v tvár, za ktorými musíme cestovať autom alebo lietadlom sa znižuje. Namiesto toho sa stále viac a viac využívjú video stretnutia.

Virtuálna realita však čoskoro pridá ďalšiu dimenziu do stretnutí na diaľku. Umožní nám zažiť ľudí a prostredie, ako keby sme boli naozaj na danom mieste. V dlhodobom horizonte bude možné zorganizovať stretnutia v akomkoľvek prostredí - vo virtuálnej kópii firemnej zasadačky, v továrni alebo na panenskom ostrove. Jediné limity sú skutočne len tie, ktoré stanovuje naša predstavivosť.

Samozrejme, že sa v prípade potreby budeme stále stretávať aj fyzicky. Ale nové technológie nám dávajú príležitosť rozmýšľať aj o udržateľných riešeniach. O našom vplyve na životné prostredie počas cestovania a emisiách CO2. Z ekonomického hľadiska sú stretnutia na diaľku tiež efektívnejšie, pretože šetria čas i peniaze. Aby mohli zasadacie a konferenčné miestnosti budúcnosti dobre fungovať, musia byť vybavené všetkými potrebnými technológiami, ktoré sú prednostne integrované do kancelárskeho nábytku, napríklad do rokovacích a konferenčných stolov.

STOLY PRE PROJEKTOVÚ PRÁCU A FLEXIBILNÉ STRETNUTIA

Práca v rozdielnych tímoch a na rozdielnych projektoch sa stáva úplne bežnou. To znamená, že krátke stretnutia a diskusie sa stávajú prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou pracovného procesu. Pre tieto formy stretnutí potrebujete flexibilné riešenia. Pracovné miesto s individuálnym či benčovým stolom sa musí dať ľahko zmeniť na rokovací stôl a opačne.

Potrebné je mať zasadacie a konferenčné miestnosti a prostredia vhodné pre náhodné stretnutia. Vždy, keď budete cítiť potrebu prejsť niečo s kolegom, vaše kancelárske prostredie by malo ponúkať množstvo rôznych miest, kde sa môžete rozprávať bez toho, aby ste rušili iných. Musí byť jednoduché prispôsobiť priestor pre spontánne stretnutia momentálnym potrebám. Stoly, kancelárske kreslá, stoličky, pohovky a iný sedací nábytok musia byť flexibilné, ergonomické a ľahko prispôsobiteľné.

Zasadacie miestnosti pre vopred zarezervované stretnutia by mali byť k dispozícii v rôznych veľkostiach - malé zasadacie miestnosti určené pre 4-6 osôb a väčšie zasadacie miestnosti pre 6 a viac osôb. V prípade stretnutí ako sú zasadnutia top manažmentu, workshopy a valné zhromaždenia budete stále potrebovať poriadnu konferenčnú miestnosť s dobre vybaveným konferenčným stolom uprostred. Vzhľadom na dĺžku trvania takýchto zasadnutí je dôležité, aby bola miestnosť vybavená ergonomickými konferenčnými stoličkami. Stoličky, v ktorých sedíte správne, zabraňujú bolestiam a únave a uľahčujú tak udržanie pozornosti počas celého stretnutia.

6 INTELIGENTNÝCH RIEŠENÍ PRE FLEXIBILNÉ STRETNUTIA

1. FLEXIBILNÉ ROKOVACIE STOLY

Vyberte si rokovacie stoly, benčové stoly alebo stoly, ktoré sa môžu navzájom spájať a umožňujú zmeniť plochu stola podľa potreby. 

2. RÔZNE VÝŠKY PRE RÔZNE TYPY STRETNUTÍ

Ponukou rokovacích stolov rôznych výšok podporujete rôzne spôsoby stretnutí. Výška 74 centimetrov je ideálna pre pohodlnú prácu v sede a dlhšie stretnutia. Výška 90 centimetrov povzbudzuje aktívnejší štýl stretnutí, pričom si môžete vybrať medzi prácou v sede alebo v stoji, uľahčujúc tak spoluprácu a zdielanie rôznych typov materiálov. 105 centimetrová výška je ideálna výška pre prácu v stoji a krátke stretnutia a aktualizácie počas pracovného dňa.

3. OBRAZOVKY POSKYTUJÚ VIAC SLOBODY

Obrazovky predstavujú efektívny spôsob, ako zmeniť pracovnú plochu na flexibilné miesto pre stretnutia. Pridaním obrazoviek môžete rýchlo a ľahko prispôsobiť plochu stola tak, aby vyhovovala momentálnym požiadavkám. Obrazovky môžu byť použité tak pre benchové riešenia, ako aj pracovné stoly.

4. FLEXRAIL SYSTEM

Inštalovaním funkčného profilového systému s pohyblivými funkciami pre obrazovky, monitory a zásuvky, USB a siete získate ešte flexibilnejší stôl.

5. NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE PRE STRETNUTIA 

Pretože nové komunikačné technológie sú tak dôležité pri nových spôsoboch stretávania, je nutné vybaviť priestor aktuálnou, inteligentnou technológiou. Dnes si môžete vybrať moduly pripojenia s univerzálnymi funkciami pre siete a USB, napríklad aj také, ktoré umožňujú neskôr meniť a aktualizovať technológiu, ak je potrebné.

6. SYSTÉM REZERVÁCIÍ PRE ÚČINNÉ STRETNUTIA

Dobrou investíciou je rezervačný systém pre zasadaciu miestnosť top manažmentu, konferenčnú miestnosť, väčšie a menšie zasadacie miestnosti. S možnosťou zarezervovania miestností majú zamestnanci jasný prehľad o obsadenosti, čím sa zníži stres a zefektívni využívanie priestorov.

AHOJ, NIE STE DOMA VO SVOJEJ OBÝVAČKE!

KÓDEX SPRÁVANIA SA PRE STRATÁVANIE V KANCELÁRIACH ZALOŽENÝCH NA AKTIVITE (ABW)

Z mnohých hľadísk dnešné kancelárie pripomínajú naše domovy. Môžeme si vybrať, čo a kde chceme robiť. Tiež môžeme vykonávať mnoho rozličných aktivít v jednom priestore – čo nám pripomína to, ako využívame našu obývačku. 

Flexibilná kancelária podporuje častú spoluprácu a stretnutia. Aby vaše stretnutia prinášali ovocie bez toho, aby ste rušili ostatných, potrebujete určiť pravidlá. Rozhodnite sa spoločne, kde a kedy je vhodné mať stretnutia a rozhovory. Je to obzvlášť dôležité v prípade spontánnych stretnutí.

Napríklad, ak idete okolo vášho kolegu a spomeniete si, že by bolo dobré prediskutovať s ním zopár vecí, požiadajte ho o krátke stretnutie na jednom z miest, určených na stretnutia tohto druhu. Potom sa môžete rozprávať koľko potrebujete bez toho, aby ste niekoho rušili. Pre plánované stretnutia investujte do rezervačného systému. Zefektívni to organizáciu stretnutí a zníži riziko nedorozumení.

Dobrý príklad flexibilného a prispôsobiteľného zasadačkového stola: Nexus Meeting.

Kontaktujte nás

Tlačová správa: Nexus Meetings – nový spôsob stretnutí