VZDELÁVACIE PROSTREDIA BUDÚCNOSTI - AKO TO VIDÍME V KINNARPS

ELISABETH SLUNGE

Vitajte v Kinnarps Trend Reporte 2017. Prinášame vám už tretiu správu v poradí, ktorá identifikuje a analyzuje kľúčové zmeny vo svete okolo nás pre rôzne typy pracovných, meetingových, vzdelávacích a školiacich prostredí. Tentoraz sa zameriava na to, čo tieto zmeny znamenajú pre vzdelávacie prostredia v severských krajinách: Švédsku, Nórsku, Dánsku a Fínsku.

ELISABETH SLUNGE, DIRECTOR, GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS

ČO BUDE FORMOVAŤ VZDELÁVACIE PROSTREDIA SEVERSKÝCH KRAJÍN DO ROKU 2025?

10 BUDÚCICH TRENDOV VZDELÁVANIA

Na základe výskumu, rozhovorov a práce programu Kinnarps FutureLab sme zostavili desať hlavných trendov, ktoré budú ovplyvňovať a tvarovať vzdelávacie prostredia v severských krajinách do roku 2025. Každý z nich zahŕňa technológie, ktoré prinášajú oboje, možnosti aj výzvy. Ľudí, ktorých by mohli odradiť, ale aj tých, ktorí v nich vidia príležitosti. A štruktúry, ktoré môžu podporiť alebo obmedziť ich vplyv na spoločnosť. Nižšie nájdete stručný prehľad jednotlivých trendov. Kompletná správa o trendoch poskytuje ich podrobnejší popis a zaujímavé prípady týkajúce sa budúcich vzdelávacích prostredí. Zaregistrujte sa nižšie a získajte prístup k celému Trend Reportu.

TREND 1

OSVOJTE SI METÓDU BNB. UČTE SA CELÝM TELOM

Reč tela je kľúčovou súčasťou toho, ako komunikujeme a výskumy poukazujú na fakt, že ľudia sa lepšie učia prostredníctvom pohybu. Týmto spôsobom je do procesu vzdelávania zapojený nielen mozog, ale aj celé telo. Ale schopnosť ľudí učiť sa a spôsob, akým sa tak deje sa líši. Prostredie určené na vzdelávanie preto musí byť responsívne a flexibilné.

TREND 2

UDRŽATEĽNÉ VZDELÁVACIE PROSTREDIE

Udržateľnosť znamená, že všetky faktory odrážajú dlhodobú perspektívu. Od hospodárenia, cez životné prostredie, až po úroveň jednotlivca. Zdravé telo spolu so správne zváženým prostredím pre vzdelávanie, sú základom toho, čo dáva mysli najlepšie podmienky a tým pomáhajú v dlhodobej udržateľnosti vzdelávania.

TREND 3

DIGILEARN. DIGITÁLNE VZDELÁVANIE

Digitalizácia škôl umožňuje interakciu medzi odosielateľom a prijímateľom. V súčasnosti máme k dispozícii nové nástroje, ktoré dokážu prispôsobiť spôsob vzdelávania, a proces učenia sa tak môže uskutočňovať na diaľku takmer na akomkoľvek mieste. Prostredie pre vzdelávanie musí umožniť využívanie sily digitálnych technológií, zároveň však musí byť schopné zabraňovať rozptyľovaniu.

TREND 4

DIGITEACH. UČENIE V DIGITÁLNEJ DOBE

V dnešnej dobe sa stretávame s technológiami, ktoré môžu naozaj zmeniť úlohu učiteľa v čoraz viac sa digitalizujúcej budúcnosti. Vzdelávací roboti, umelá inteligencia a digitálny prenos učiteľa cez geografické hranice už viac nie sú sci-fi.

TREND 5 

HROMADNÉ PRISPÔSOBOVANIE. INDIVIDUALIZOVANÉ

Personalizované študijné spôsoby sú viac a viac dopytované. Pedagógovia však zároveň musia zabezpečiť finančnú realizovateľnosť svojich činností. Odpoveďou je masové prispôsobovanie. Inými slovami, masová produkcia (online) kurzov, ktoré reagujú na požiadavky študenta.

TREND 6

MAXIMALIZUJTE. SEBAREALIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM DETÍ

V prosperujúcej spoločnosti, v ktorej žijeme, sa rodičia realizujú prostredníctvom svojich detí - a chcú ich chrániť pred všetkým, čo považujú za zlé. To isté platí aj o požiadavkách, ktoré sú na nich kladené v škole.

V školách je v súčasnosti evidentný prístup „náš zákazník, náš pán“ a vystavuje vzdelávacie inštitúcie veľkému tlaku.

TREND 7

SIEŤ GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA. NOVÉ SPÔSOBY SPOLUPRÁCE A VZDELÁVANIA

V rámci globalizácie môžu kurzy, učitelia a študenti pochádzať z akéhokoľvek miesta na svete a vytvárať tak nové vzdelávacie systémy. Staré hierarchie sa pretvárajú: mladí budú učiť starších a naopak. Pri stretávaní prestávajú existovať hranice.

TREND 8

NOVÉ REALITY. VIACZMYSLOVÉ VZDELÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM VIRTUÁLNYCH VÝDOBYTKOV

Výkonnejšie počítače nám pomáhajú budovať alternatívne a “lepšie“ reality, ktoré sa stanú novými silnými nástrojmi v triede. Máme možnosť zhromažďovať obrovské množstvo údajov o podujatiach, ktoré sa dejú okolo nás - tieto informácie môžu dané zdroje vylepšiť a usmerniť.

TREND 9

NOVÉ EKOSYSTÉMY PRE VZDELÁVANIE

Študenti sa už viac neuspokoja s najbližšou školou. Namiesto toho chcú byť spájaní s určitou skupinou alebo určitým prístupom k vzdelávaniu. Podniky sa tiež zapájajú a vytvárajú vzťahy so školami a študentmi, vďaka čomu sa vytvárajú celé ekosystémy pre fungujúce vzdelávanie.

 

TREND 10

OD IQ K SQ. VÝZNAM SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

Vysoké IQ bolo dlhý čas kľúčovým faktorom k úspechu človeka. V súčasnosti je "sociálna inteligencia" prinajmenšom rovnako dôležitá pre dosiahnutie úspechu. Zároveň je podstatná tvorivosť a inovatívnosť tak v školách, ako aj v spoločnosti ako celku.

CHCELI BY STE VEDIEŤ, ČO PRINESIE BUDÚCNOSŤ?

POZORUJEME DESAŤ HLAVNÝCH TRENDOV, KTORÉ ZMENIA SPÔSOB VÝUČBY A CELKOVÝ VZHĽAD VZDELÁVACÍCH PROSTREDÍ. TRENDY, KTORÉ SME ZOZBERALI V POZORUHODNEJ SPRÁVE O TRENDOCH. ZAREGISTRUJTE SA NIŽŠIE A MY VÁM ju ZAŠLEME.

PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS, AK SA CHCETE DOZVEDIEŤ VIAC O VZDELÁVACÍCH PROSTREDIACH BUDÚCNOSTI.