VR TECHNOLÓGIA PRI NAVRHOVANÍ TRIEDY BUDÚCNOSTI

Ako môžete vyskúšať vaše nové vzdelávacie prostredie skôr ako bude reálne k dispozícii? Počas jari 2021 budúca interiérová dizajnérka Hebba Lejon, z Vysokej školy umeleckých remesiel a dizajnu v Štokholme, spolupracovala so spoločnosťou Kinnarps práve na takom projekte, ktorý to umožňuje. Hebbine trinásťročné skúsenosti ako učiteľky matematiky a prírodných vied a štúdia v oblasti výskumu a didaktiky jej umožnili preniknúť do výziev, ktoré ponúka školské prostredie. Jej dizertačná práca bola o možnostiach tvarovania triedy budúcnosti pomocou VR technológie a vplyve virtuálnej reality na návrh projektu a komunikáciu so školou.

"Fyzické prostredie v triede je aktuálnou a relevantnou témou. V skutočnosti toto prostredie nedrží krok s vývojom a je potrebné ho prispôsobiť súčasnému spôsobu výučby. Výskumy ukazujú, že fyzické prostredie je nástroj, ktorý môže zlepšiť vzdelávanie o 16 percent. Je to úžasný pocit a som z projektu nadšená.“

Hebba Lejon, študentka interiérovej architektúry, Vysoká škola umeleckých remesiel a dizajnu, Štokholm

Projekt zahŕňal nákresy novej školy, ktorá sa má postaviť vo Švédsku. Na ich základe bola vybraná trieda, z ktorej Hebba vytvorila virtuálny model. Prostredie triedy sa potom formovalo v spolupráci s učiteľmi, vedúcimi škôl a študentmi. Na workshope sa diskutovalo o tom, čo toto prostredie vyžaduje a aké činnosti by mala trieda podporovať.

Hebba opisuje jej víziu triedy, ktorú založila na vlastných skúsenostiach učiteľky:

„Predovšetkým som chcela vytvoriť prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a výmenu vedomostí medzi študentmi, so zameraním sa na stretnutia študentov. Výskumy potvrdzujú, že študenti sa najlepšie učia jeden od druhého. Potom musíme teda vytvoriť také fyzické prostredie, kde sa môžu študenti stretávať. Namiesto sedenia za sebou a pozerania sa dopredu na učiteľa, bola trieda zariadená ostrovmi, okolo ktorých môžu študenti sedieť alebo stáť. V triede nie je 28 rovnakých stoličiek a stolov. Každé dieťa má iné potreby. Niekedy má potrebu stáť, niekedy sedieť. Sú deti, ktoré radi ležia na podlahe a pracujú, takže aj tejto potrebe by malo byť vyhovené. V triede je tiež tribúna lemovaná kobercom, ktorý sa tiahne do priestoru. V nejakej časti vyučovania, môžu žiaci potrebovať presunúť sa, keď napríklad robia praktické cvičenia z matematiky - učia sa vypočítať váhu alebo výšku, tak v tomto prípade je na to určené miesto. V rozličných prostrediach sa učiteľ môže pohybovať a byť aktívny, odovzdaný a inšpiratívny, tak ako by to dnes malo, podľa môjho názoru, byť. Učiteľ môže v prípade potreby ľahko hodnotiť, počúvať a ​​zapojiť sa do čoho potrebuje.“

V triede bola tiež vytvorená priľahlá miestnosť, ktorá sa využíva na individuálnu prácu. Pri tvorbe tejto miestnosti bolo inšpiráciou prostredie knižnice. Miestnosť by mala byť využívaná v prípade potreby pracovať sústredene, v tichu, v prostredí, ktoré je pokojné a pohodlné.

Hebba pokračuje, odozva zo strany účastníkov na projekte bola obrovská:

„Neustále pracujeme na tomto type spolupráce a vidíme v tom príležitosť byť súčasťou vývoja vzdelávacieho prostredia budúcnosti. Pre nás bola Hebbina predchádzajúca skúsenosť ako učiteľky významným faktorom tohto projektu. Sme presvedčení, že je extrémne dôležité uprednostniť a starostlivo plánovať fyzické prostredie v rannom štádiu, keď sa nové vzdelávacie prostredie tvorí. Potom vznikajú dobré podmienky na to, aby ste vytvorili také interiérové riešenia, ktoré sú trvácne a podporujú študentov, zamestnancov školy a prostredie vzdelávania ako také. V Kinnarpse sme vytvorili analýzu vzdelávacieho prostredia Next Education®, ktorá môže byť vďaka rozličným nástrojom podporou pri dôležitých prípravných prácach počas obdobia plánovania prostredia. Možnosť skombinovať ju s testovaním rôznych riešení nábytku pomocou virtuálnej reality poskytuje školám ešte intenzívnejšiu pomoc pri navrhovaní nového vzdelávacieho prostredia.”

Projekt vyvrcholil na Vysokej škole umeleckých remesiel a dizajnu v Štokholme, kde Hebba prezentovala projekt v rámci svojej dizertačnej práce prostredníctvom filmového materiálu z projektu.

„BOL TO VEĽMI VZRŠUJÚCI A EDUKATÍVNY PROJEKT“

Anders Larsson, stratég pre vzdelávacie prostredie a Next Education® manažér v Kinnarps AB hovorí:

„Neustále pracujeme na tomto type spolupráce a vidíme v tom príležitosť byť súčasťou vývoja vzdelávacieho prostredia budúcnosti. Pre nás bola Hebbina predchádzajúca skúsenosť ako učiteľky významným faktorom tohto projektu. Sme presvedčení, že je extrémne dôležité uprednostniť a starostlivo plánovať fyzické prostredie v rannom štádiu, keď sa nové vzdelávacie prostredie tvorí. Potom vzniknú  dobré podmienky na to, aby ste vytvorili také interiérové riešenia, ktoré sú trvácne a podporujú študentov, zamestnancov školy a prostredie vzdelávania ako také. V Kinnarpse sme vytvorili analýzu vzdelávacieho prostredia Next Education®, ktorá môže byť vďaka rozličným nástrojom podporou pri dôležitých prípravných prácach počas obdobia plánovania prostredia. Možnosť skombinovať ju s testovaním rôznych riešení nábytku pomocou virtuálnej reality poskytuje školám ešte intenzívnejšiu pomoc pri navrhovaní nového vzdelávacieho prostredia.”