Index lepšieho účinku - Nástroj, ktorý uľahčuje výber trvalo udržateľného interiérového dizajnu pre kancelárie, školy a verejné prostredia

Čoraz viac ľudí chce robiť trvalo udržateľné rozhodnutia. Architekti, interiéroví dizajnéri, zákazníci a koncoví užívatelia stanovujú rôzne požiadavky na dizajn interiérov pre kancelárie, školy alebo iné verejné prostredia. To je dôvod, prečo sme predstavili Index lepšieho účinku (Better Effect Index) - nástroj, ktorý uľahčuje výber trvalo udržateľných riešení interérového dizajnu.

"Ľudia chcú vidieť, akú zmenu vlastne prinášajú"

Johanna Ljunggren, Manažérka udržateľnosti Kinnarps

"Ľudia s rozhodovacími právomocami v budúcnosti nebudú spokojní iba s nákupom etikety. Tento trend je badateľný po celom svete. Ľudia chcú vidieť, akú zmenu v skutočnosti prinášajú. Nemajú záujem o samotný symbol - chcú vedieť, ako spoločnosť značku získala. To je niečo, čo bude mať vplyv na procesy verejného obstarávania. Už nebude stačiť, že si dodávateľ odškrtne políčko a tým to skončí. Musíte ukázať, že máte situáciu pod kontrolou," tvrdí Johanna Ljunggren.

Index lepšieho účinku je náš spôsob zjednodušenia a objasnenia práce v oblasti udržateľnosti v projektoch interiérového dizajnu. Hlavnou myšlienkou je, že pre architektov a zákazníkov by malo byť ľahké identifikovať dôležité otázky trvalej udržateľnosti a porovnať, ako rôzne výrobky spĺňajú požiadavky v tejto oblasti. Malo by byť jednoduché vybrať stoly, kancelárske stoličky, úložné jednotky a ďalšie prvky interiérového dizajnu.

Index lepšieho účinku bol navrhnutý tak, aby spĺňal potreby architektov, interiérových dizajnérov, nákupcov, firiem a koncových užívateľov. Index je založený na prieskume architektov a zákazníkov a svoj pôvod má v cieľoch OSN v oblasti udržateľnosti. V Indexe lepšieho účinku hodnotíme náš nábytok pre kancelárie, školy a verejné prostredia v šiestich kľúčových oblastiach udržateľnosti. Každý produkt je klasifikovaný v rôznych oblastiach a môžete presne vidieť, ktoré kritériá spĺňa alebo nie. Nástroj udržateľnosti je navrhnutý ako rýchly a ľahko použiteľný on-line nástroj a je priebežne dopĺňaný informáciami o nových produktoch.

Udržateľnosť je dôležitá pre voľby architektov

Pre Lottu Bergqvist, interiérovú dizajnérku štúdia Kanozi Architects v Malmö, je udržateľnosť prioritou, keď si vyberá nábytok pre kancelárie, školy a iné pracoviská.

"Čím viac vieme o materiáloch, z ktorých sú stoly, stoličky, úložné jednotky a iné prvky interiérového dizajnu - a ako sú vyrobené - tým ľahší je pre nás výber."

Kanozi Architects majú zreteľné zameranie na udržateľnosť a pracujú na princípe, že dobrá architektúra má pozitívny vplyv na ľudí a vedie k spoločnosti, ktorá je sociálne a ekologicky udržateľnejšia. Spoločnosť má pobočky v Göteborgu a Malmö a je to neformálna architektonická kancelária plná architektov, interiérových dizajnérov a inžinierov. Má celkovo viac ako 60 zamestnancov. Lotta Bergqvist je interiérová dizajnérka (SIR/MSA) v spoločnosti Kanozi Architects a v súčasnosti sa podieľa na projektoch kancelárií Akademiska Hus a Tyrén v Malmö a Lund.

Význam udržateľného nábytku

"Keď napríklad vyberáme nábytok a navrhujeme dizajn pre školy a verejné prostredia, hľadáme udržateľné alternatívy z holistického hľadiska. Samozrejme chceme, aby dizajn bol udržateľný tak pre oko, ako aj pre postup času. Chceme nábytok, ktorý vyhovuje zabehnutým postupom zákazníka, a ktorý si môžu dlhodobo užívať," hovorí Lotta Bergqvist.

Dôležitý je celý hodnotový reťazec

"Radi spolupracujeme s firmou Kinnarps, pretože vieme, že zohľadňujú trvalú udržateľnosť naprieč celým reťazcom, až po dodanie. Domnievame sa, že systém dodávania nábytku Kinnarps baleného v dekách, namiesto tradičných obalových materiálov, je skvelým príkladom udržateľného myslenia.

Nábytok sa navrhuje so zámerom možného opätovného použitia, renovácie a opätovného čalúnenia, čo sú tiež dôležité faktory."

"V tomto odvetví vystupujeme otvorene o tom, ako pracujeme v otázkach udržateľnosti, zdieľame poznatky a spolupracujeme navzájom a myslím si, že to je rozhodujúci faktor, ktorý nám umožňuje nájsť dobré a udržateľné riešenia."

Ďalšia spolupráca v oblasti udržateľnosti

Myšlienka, že charakteristika udržateľnosti nábytku počas celého jeho životného cyklu je jasnejšia a ľahšie pochopiteľná prostredníctvom indexu udržateľnosti, ako je Index lepšieho účinku, je niečo, čo Lotta Bergqvist víta. Tiež sa jej páči fakt, že index trvalej udržateľnosti funguje ako “open source” a je prístupný pre každého - od architektov až po zákazníkov a koncových užívateľov.

"Máme veľa dobrých označení nábytku, ako napríklad Svanen a Möbelfakta, ale tieto ozančenia môžu byť niekedy extrémne špecializované. Pre nového dizajnéra alebo hráča na trhu môže byť tiež ťažké mať zdroje na to, aby reagovali na hlavné značky. V tomto odvetví sme otvorení tomu, ako pracujeme na otázkach trvalej udržateľnosti, zdieľame a spolupracujeme a myslím si, že to je rozhodujúce pri hľadaní dobrých a udržateľných riešení. Pre mňa ako interiérovú dizajnérku je dôležité zapojiť sa do procesu výstavby už v ranom štádiu, aby som sa uistila, že existuje holistické riešenie a mohla som tak urobiť aktívne, koherentné voľby."

Jednoduchšie obstarávanie

Index lepšieho účinku poukazuje na charakteristiky udržateľnosti nábytku v šiestich rôznych oblastiach: suroviny a zdroje, podnebie, čisté materiály, sociálna zodpovednosť, opätovné použitie a ergonómia. Myšlienkou je, okrem iného, uľahčiť špecifikácie zákaziek zadávateľom, ako sú architekti a dizajnéri interiérov.

"V spoločnosti Kanozi pracujeme s označením "Well", ktorá sa zameriava na zdravie človeka z holistického hľadiska. Vzťahuje sa na všetky súčasti budovy, vrátane interiérového dizajnu, a zahŕňa aj myšlienku, že nábytok v kancelárii môže podporiť väčší pohyb a lepšiu pohodu a zdravie."

Udržateľné materiály

Podľa Lotty Bergqvist, správne informácie o nábytku a materiáloch sú dôležité, ak konečný výsledok má byť to, čo si architekt predstavoval z hľadiska trvalej udržateľnosti.

"Znalosť o materiáloch a výrobe je neuveriteľne dôležitá pre výber tých správnych produktov. Može byť ťažké sledovať všetky nové materiály, ktoré sa neustále objavujú a je skvelou pomocou, keď môžeme už na začiatku od výrobcov získať všetky fakty. Dôležitou časťou našej predajnej práce je tiež fakt, že môžeme zákazníkovi vysvetliť, prečo sme si vybrali konkrétny nábytok alebo konkrétne materiály a čo ich robí trvalo udržateľnou voľbou."

Tieto informácie sú tiež dôležité z dlhodobého hľadiska. Keď je projekt dokončený, možnosť odovzdať zhrnutie ľuďom, ktorí sa chystajú pracovať v prostredí a starať sa oň, je jedným zo spôsobov, ako uľahčiť prácu nákupcovi. Zobrazuje všetko o nábytku a jeho charakteristikách a dôležité informácie o možnostiach dopĺňania, renovácie a recyklácie.

"Ak majú zamestnanci otázky týkajúce sa dizajnu interiéru a dôvodov, prečo bol vybraný konkrétny nábytok, mali by mať možnosť nájsť túto informáciu rýchlo a ľahko. Tiež to uľahčuje uplatnenie udržateľného myslenia v prostredí a ďalší rozvoj. Ak zamestnanci vedia, prečo boli zvolené dané výrobky, veríme, že nebudú doplnené o prvky, ktoré sú z hľadiska trvalej udržateľnosti menej optimálne."

A toto je sama osebe myšlienka udržateľnosti.

AKO FUNGUJE

INDEX LEPŠIEHO

ÚČINKU

Všetky výrobky sú klasifikované v šiestich rôznych oblastiach. Najvyššie hodnotenie v každej oblasti sú 3 body. Stupeň v každej oblasti je priemerom bodov udelených pre ukazovatele, t.j. rôzne charakteristiky trvalej udržateľnosti, ktoré posudzujeme. Najvyššie možné celkové hodnotenie, ak sú všetky oblasti skombinované, sú 3 body. Celková známka je priemerom bodov v jednotlivých oblastiach.

1. SUROVINY A ZDROJE

Posudzované charakteristiky udržateľnosti: Znalosť pôvodu surovín. Znalosť podmienok vo výrobnom reťazci. Optimalizácia zdrojov.

2. PODNEBIE

Posudzované charakteristiky udržateľnosti: Vnútorná doprava. Vonkajšia doprava. Dodávatelia (bez fosílnej energie vo vlastnej výrobe). Výrobcovia (bez fosílnej energie vo vlastnej výrobe). Percento materiálov s nízkym dopadom na životné prostredie.

3. ČISTÉ MATERIÁLY

Posudzované charakteristiky udržateľnosti: Kompatibilné úrovne chemického obsahu. Úrovne súladu s emisiami. Vhodný výber materiálu.

4. SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Posudzované charakteristiky udržateľnosti: Kódex správania pre dodávateľov. Dodávatelia, ktorí boli posúdení z hľadiska rizikovosti. Skontrolovaní dodávatelia z rizikových krajín.

  1. 5. ZNOVUPOUŽITE

Posudzované charakteristiky udržateľnosti: Možnosť opravy/renovácie. Možnosť recyklácie materiálov. Vyrobené z recyklovaného materiálu.

6. ERGONÓMIA

Posudzované charakteristiky udržateľnosti: Umožňuje pohyb. Povoľuje prispôsobenie. Zlepšuje akustické prostredie.