ŠKOLSKÝ NÁBYTOK BUDÚCNOSTI BY MAL PODPOROVAŤ POHYB

Najnovším trendom v oblasti vzdelávania je pri učení zapájať nielen mozog, ale aj telo. Odborníci a výskumníci dospeli k záveru, že fyzický pohyb uľahčuje učenie a že je nevyhnutné, aby sa vzdelávacie prostredie a vyučovacie metódy prispôsobili tomuto zisteniu. Už nestačia len výzvy pre mozog. Je potrebné zapojiť celé telo.

FYZICKÁ AKTIVITA MÁ VPLYV NA LEPŠIE UČENIE

Podľa správy Škandinávskej rady ministrov je 68% švédskych školopovinných detí fyzicky neaktívnych. Budúcnosť však vyzerá sľubne. Kinnarps Trend Report o vzdelávacích prostrediach budúcnosti, zostavený v spolupráci s odborníkmi na vzdelávacie prostredie v Škandinávii, naznačuje, že v školskom systéme dôjde k zvýšenému využívaniu celého tela pri výučbe. LEARN BNB, Learn with Brain and Body alebo učenie hlavou a telom, je jedným z trendov, ktoré budú mať veľký vplyv na naše vzdelávacie prostredia. Tento trend je v mnohých ohľadoch dôležitý, pretože zaangažovanie celého tela uľahčuje duševné vzdelávanie. Metóda „Learn BNB“ poukazuje na to, že už nestačí len používať mozog, zapojené musí byť celé telo. Triedne telocvične a tichý nábytok sú preto trendami, s ktorými sa v našich školách stretávame čoraz častejšie.
 
"Fyzická aktivita nielen zlepšuje naše zdravie, ale aj našu krátkodobú a dlhodobú kognitívnu schopnosť. Deti strávia prvých 20 rokov svojho života veľa času vo vzdelávaní, a preto majú školy jedinečnú príležitosť ovplyvniť úroveň fyzickej aktivity dieťata a zdravé životné návyky. Je to možné ovplyvniť napríklad vytvorením prostredí, ktoré v triede podporujú fyzickú aktivitu a krátke prestávky," hovorí Daniel Berglind, výskumník z Karolínskej univerzitnej nemocnice vo Švédsku.

TECHNOLÓGIA A INTERIÉROVÝ DIZAJN

Metóda „Learn BNB“ kladie nové požiadavky na produkty a prostredie, ktoré sú tiché a súčasne podporujú pohyb, napríklad hojdacie stoličky alebo tiché podlahy. Správa tiež uvádza, že technológie a internet vecí (Internet of Things, IoT) budú v budúcnosti podporovať pohyb v učebniach pomocou senzorov, ktoré zmenia polohu nábytku a povzbudia žiakov k tomu, aby sa postavili, v prípade, že dlšiu dobu sedeli. Metóda posilňuje dynamiku a pohyb v miestnosti s cieľom zlepšiť vzdelávanie. Preto je dôležité, aby bol interiérový dizajn flexibilný a aby bol prispôsobený potrebám jednotlivcov, skupín a rôznych štýlov výučby.
 
„Pokiaľ je to možné, čo najviac pracovísk je zariadených nábytkom, ktorý podporuje pohyb. Učebne a vzdelávacie prostredie sa upravujú takým spôsobom, aby sa zabránilo príliš dlhému sedeniu žiakov. Všimli sme si nárast dopytu po mobilnom nábytku, produktoch pohlcujúcich zvuk a stoličkách, s ktorými je možné hýbať bez toho, aby vydávali hluk. V nadchádzajúcich rokoch očakávame veľký posun v spôsobe navrhovania školských interiérov," hovorí Anders Larsson, manažér konceptu Next Education Concept v spoločnosti Kinnarps.

PÄŤ TIPOV PRE AKTÍVNU TRIEDU

1.
DOPRAJTE HLAVE ODDYCH

Prestávky pre aktivity v triede, s cvičeniami, ktoré môžu žiaci vykonávať bez akéhokoľvek zariadenia.

2.
TRIEDNA TELOCVIČŇA

Oblasť v rámci alebo v blízkosti triedy, v ktorej je zariadenie a návod na pohybové aktivity.

3.
STOLY PRE STOJ

V učebni pre povzbudenie žiakov k práci nielen v sede, ale aj stoji.

4.
MOBILNÝ NÁBYTOK

Nábytok (napríklad s kolieskami), s ktorým sa ľahko manipuluje a ktorý umožňuje prispôsobenie celotriednym aktivitám, skupinovej aj individuálnej práci.

5.
PLOCHA NA PÍSANIE

Popisovateľné plochy na stenách na zaznamenávanie nápadov, čo povzbudzuje učiteľov a žiakov, aby sa pohybovali vo väčšej oblasti.

MYSLITE NA POTREBY ŽIAKOV

Naše kancelárie a pracoviská sa neustále menia. Trendy v interiérovom dizajne sa kombinujú s ergonómiou a prvkami, ktoré zvyšujú kreativitu. Z väčšej časti to vnímame ako prirodzený vývoj, ale v mnohých školách bohužiaľ zastal čas. "Technológie sa zmenili, ale učebne zvyčajne stále vyzerajú rovnako: stoly sú usporiadané v radoch smerujúcich k tabuli. Jedným z mála rozdielov v mnohých školách, ktoré navštevujeme, je, že žiaci majú v rukách tablety, a nie perá a papier," hovorí Anders Larsson. Školy na špičkovej úrovni sa odvážia spochybňovať tradičné štruktúry a namiesto toho vychádzajú v ústrety potrebám svojich žiakov. Flexibilné učebne a nábytok, ktorý podporuje zmenu a vyzýva deti k pohybu, zvyšujú šancu na dobrú prácu a spoluprácu. Je to o prispôsobení individuálnych vzdelávacích procesov. "Častokrát pochopíte obsah knihy jednoduchšie ráno na gauči alebo koberci, ako na tvrdej školskej stoličke. Každý z nás sa učí iným spôsobom. Niekomu vyhovuje pri štúdiu nízka stolička a niekomu vysoká. Sú tú aj tí, ktorí potrebujú, aby boli oddelení alebo sedeli pri stene. Je dôležité preniesť tieto poznatky aj do učební," pokračuje Anders.

ZARIAĎTE VIACERÉ PLOCHY

Dôležitým zistením je, že mnohé deti sa cítia bezpečne v kúte. Všimnite si, že si častokrát vyberajú miesto na sedenie pozdĺž stien. Zvážte v tomto prípade vytvorenie učebne s viac ako štyrmi kútmi. Môžete použiť paravány, textílie, kresielka s vysokým chrbtom či úložné jednotky na kolieskach a rozčleniť tak priestor. Skúste v miestnosti vytvoriť zóny. V školách existujú aj iné oblasti, ktoré sa dajú efektívnejšie využívať. Prečo obmedziť jedáleň len na stravovanie? Môže byť pasívna chodba aktívna? A ako môžete vytvoriť prostredie pre spontánne stretnutia a neformálne vzdelávanie?

MÔŽE STOLIČKA A STÔL OVPLYVNIŤ UČENIE?

Existuje množstvo inteligentných možností pre prirodzené začlenenie pohybu a premien do každodenného vzdelávania. Umiestnite do učebne stôl na státie, aby pri ňom žiaci mohli vykonávať zadania. Nie je to len dobrý spôsob, ako podporiť pohyb, ale často aj jednoduchý. Je tiež dôležité umožniť obmenu práce ako celej triedy, tak skupiny alebo jednotlivca. Dizajn interiéru musí byť preto funkčný a mobilný, čo umožní prispôsobenie vzniknutým potrebám a situáciám. Stoličky a stoly na kolieskach uľahčujú usporiadanie nábytku na nové formácie alebo zoskupenia. Výzvou však je vyhnúť sa vytváraniu hlučných prostredí. Viac aktivity by nemalo znamenať viac hluku. Použitie hojdacích stoličiek alebo stoličiek na tichých podlahách je jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť. Výber ergonomickej stoličky, ktorá je prispôsobiteľná a nastaviteľná, alebo ktorá sa nakláňa a má kolieska, povzbudzuje žiakov k tomu, aby sa počas sedenia hýbali. Ďalším prínosom je, že je možné prispôsobiť stoličku výške a potrebám jednotlivých žiakov.

kinnarps next education®

"Vytvárame tiež miesta, kde môžete sedieť v kútoch a miesta s mäkkým, príjemným nábytkom - vytvára to pocit istoty."

Christer Holger, zakladateľ školy Skapa

Vypočujte si Christera v rozhovore o vzdelávacích prostrediach budúcnosti nášho konceptu Next Education.

Prejsť na film

VIAC O VZDELÁVANÍ

CHCETE VEDIEŤ VIAC O TOM, AKO PRACUJEME S AKTÍVNYMI VZDELÁVACÍMI PROSTREDIAMI?

KINNARPS NEXT EDUCATION® – výskum, stratégia a poradenstvo pre vytvorenie ideálneho vzdelávacieho prostredia. V našom procese pracujeme s konkrétnymi nástrojmi a workshopami pre analýzu vašej súčasnej situácie a zmapovanie vašich potrieb, ako aj na určenie usporiadania, ktoré vaše budúce vzdelávacie prostredie vyžaduje. Spolu vytvoríme jedinečné vzdelávacie prostredie založené na vašich potrebách a požiadavkách. Metódu vytvárania priestorov pre aktívne učenie.

 

Prečítajte si viac

MÁTE ZÁUJEM O VLASTNÚ SPRÁVU O TRENDOCH?

Okrem „Learn BNB“ je v našej trendovej správe o vzdelávacích prostrediach budúcnosti prezentovaných deväť ďalších trendov. Správa pojednáva o širokom spektre pojmov, od VR a AR, nadobúdajúcich čoraz väčší význam, a spôsobe, akým globalizácia ovplyvňuje vzdelávanie budúcnosti, až po to, ako by stále viac žiakov (a rodičov) chcelo vytvoriť svoje vlastné jedinečné vzdelávanie. Ide o trendy, ktoré budú mať viac než pravdepodobne vplyv na dizajn učební a vzdelávacích prostredí v budúcnosti.

 

Stiahnite si správu