REVOLÚCIA TICHA

Hranica medzi zvukom a hlukom nie je vždy jednoznačná. To, čo nás ruší, stresuje a unavuje, sa líši a závisí od každého jednotlivca individuálne. Avšak veľmi záleží aj na tom, ako sa v daný deň cítime. Z tohto dôvodu je podstatné, aby sme nemlčali o tom, ako vnímame rozhovor, smiech a pomumlávanie na pracovisku.

HOVORME O ZVUKU

Lisbeth Forsberg zodpovedá za akustické a environmentálne značenie v spoločnosti Kinnarps. Je názoru, že "zdravá ergonómia" je oblasť, ktorá je vo väčšine prípadov zanedbávaná. Nie len na našich pracoviskách, ale aj v spoločnosti celkovo. Aj keď sa do architektúry a interiéru novej budovy vloží obrovské úsilie, nie je prekvapivé, že celkový zážitok bude zničený zanedbaným a nepríjemným akustickým prostredím.

"Zvuk je veľmi komplikovaná oblasť. Po prvé, ide o pokročilú fyziku. Po druhé, zvuk nie je niečo, čoho by sme sa mohli dotknúť alebo čo by sme mohli vidieť a to znamená, že je ľahko opomenuteľný. Je veľmi pravdepodobné, že väčšina ľudí zrejme neuvažuje o akustickom prostredí, ktoré ich obklopuje, ale vieme, že napriek tomu ovplyvňuje ich zdravie, pohodu a schopnosť pracovať."

Kinnarps bol priekopníkom v oblasti ergonómie zvuku - meraním zvuku na pracovisku zabezpečujeme, aby bolo možné vytvoriť lepšie akustické prostredie. Vývoj sa začal v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a v posledných rokoch sa záujem o zvuk značne zvýšil.

"Zvuk je veľmi komplikovaná oblasť. Za prvé ide o pokročilú fyziku. Nie je to niečo, čoho by sme sa mohli dotknúť alebo čo by sme mohli vidieť, to znamená, že je ľahko opomenuteľný. "

Lisbeth Forsberg, Kinnarps Sweden

V súčasnosti sa ergonomická práca spoločnosti Kinnarps zaoberá viac pohodou pri práci a zdravím ako nábytkom – nezabúdajúc však na všetky nástroje potrebné na individuálne prispôsobenie pracoviska rôznym podmienkam, potrebám a fyzickým predispozíciám. Pre nás je ergonómia jednoducho o ľuďoch.

TECHNOLÓGIA ZVYŠILA ZÁUJEM O AKUSTICKÉ RIEŠENIA

"Myslím si, že technologický vývoj posunul akustické prostredie do popredia, čo znamená, že pracujeme v pružnejšom a v otvorenejšom prostredí. V spoločnosti Kinnarps sme spolupracovali s kolegami v odvetví na vývoji spoločných štandardov pre meranie absorpcie zvuku v prípade našich produktov."

Forsberg poukazuje na to, že existujú zákony týkajúce sa hluku, ktoré škodia ľudskému sluchu, ale v prípade zvuku, ktorý je "len" nepríjemný, sú hranice diskutabilné.

NIE VŠETOK ZVUK JE HLUK

"Vieme, že zvuk veľmi ovplyvňuje našu schopnosť pracovať, že môže nie len spôsobiť stres, bolesti hlavy a problémy s koncentráciou, ale aj fyzickú bolesť v ramenách a krku. Zároveň je však na našich pracoviskách zjavne nevyhnutný. V skutočnosti môže byť vnímaný ako pozitívna vec, kedy s kolegami diskutujeme, smejeme sa alebo keď hrá hudba. Takže úplné ticho nie je vždy nevyhnutne najlepšie. Nie všetok zvuk je hluk. A v skutočnosti existujú zvuky, ktoré chceme a potrebujeme počuť čo najlepšie. To, čo vnímame ako nepríjemné je naozaj subjektívne. Všetci máme rôznu hranicu citlivosti. Aj tá sa môže meniť zo dňa na deň. Ak sme unavení, pod stresom alebo máme pracovnú úlohu, ktorá si vyžaduje mimoriadne vysokú úroveň koncentrácie, smiech alebo telefonický rozhovor nášho kolegu nás môže obťažovať viac ako zvyčajne," hovorí Forsberg.

AKO MÔŽEME VYTVORIŤ DOBRÉ AKUSTICKÉ PROSTREDIE?

Keďže citlivosť na zvuk sa individuálne líši medzi dňami a pracovnými úlohami, najvhodnejším riešením je flexibilné prostredie s množstvom rôznych zvukových scén.

Na začiatok je dobrým krokom obrátiť sa na odborníka.

Analyzujte vzťah medzi pracovnými procesmi a prostredím.

Vytvorte stratégiu, ako možno vylúčiť zbytočné rušivé vplyvy a preskúmajte, aké iné pohlcovače zvuku môžu byť potrebné.

Zvážte výber nábytku, ako sú paravány na stoloch, stojace paravány a závesné systémy.

Pozrite sa na prostredie ako celok a nájdite vhodnú rovnováhu pomocou prirodzených absorbérov, ako sú záclony, koberce a nábytok.

"Moja rada znie, vždy začnite so základným vybavením nábytku, ktoré môžete jednoducho upraviť po tom, ako uvediete priestory do prevádzky. Až v tomto momente viete skutočne posúdiť okolité zvuky. Výhodou paravánov, okrem toho, že tlmia zvuk, je taktiež fakt, že robia kanceláriu flexibilnou a prispôsobivú novým požiadavkám."

Lisbeth Forsberg, Kinnarps Sweden

PARAVÁNMI VOČI ZLU

Je obzvlášť dôležité odstrániť rušivé vplyvy, ktoré vytvárajú hluk, bzučanie alebo majú mierne zvýšenú hlasitosť, ako sú tlačiarne, výťahy, chodby, jedálne a recepcie. Paravány medzi pracoviskami tlmia zvuk v kancelárskych priestoroch bez toho, aby ste stratili výhody samotnej blízkosti a komunikácie. Oddelené miestnosti na kratšie alebo dlhšie stretnutia taktiež prispievajú k lepšiemu akustickému prostrediu.

 "Niektoré veci môžete ovplyvniť dokonca aj vaším správaním. Ak budete mať dlhý telefonický rozhovor, môžete odísť trocha ďalej. Majte na pamäti, že pri telefonických rozhovoroch máme tendenciu hovoriť hlasnejším tónom, ako je potrebné. Tichý rozhovor je očividne menej nepríjemný ako hlasný," hovorí Forsberg.

VŠETKO ZAČÍNA UVEDOMENÍM

S akustickým prostredím sa dá veľa urobiť v prípade, ak si začnete všímať a uvedomovať si, ako veľmi nás ovplyvňuje. Najideálnejšie je, keď architekt berie ohľad na zvuk už vo fáze navrhovania budovy a starostlivo naplánuje akustické prostredie.

"V niektorých prípadoch som sa dokonca stretla s tým, že sa počas výstavby úplne zabudlo na akustiku a následná náprava môže byť veľmi namáhavá. Preto je také dôležité zvýšiť v podvedomí ľudí záujem o samotný zvuk a jeho vplyv," hovorí Forsberg a dodáva:

"Avšak vidím veľa pozitívnych znamení, že sa veci vyvíjajú správnym smerom. Prichádza niečo ako revolúcia ticha."