PREPOJENÝ DIZAJN S UDRŽATEĽNÝMI MATERIÁLMI

Udržateľnosť môže byť veľmi zložitá a zároveň veľmi jednoduchá. S cieľom uľahčiť vytváranie trvalo udržateľných riešení interiérov, Kinnarps preberá zodpovednosť za celý proces - od spoločného dizajnu až po inteligentné opätovné použitie. Všetko sa začína kresbou a výberom surovín na základe nášho etického princípu, že ekologicky šetrné materiály a produkty vysokej kvality prinášajú pozitívnu reťazovú reakciu pre našu planétu.

PRÁCA V OBLASTI

UDRŽATEĽNOSTI ZAČÍNA

V KINNARPS DIZAJNOM

A MATERIÁLMI

 

POKRAČUJE VÝROBOU A DISTRIBÚCIOU. A KONČÍ POUŽITÍM A OPÄTOVNÝM POUŽITÍM. PRETOŽE KEĎ IDE O UDRŽATEĽNOSŤ, NEEXISTUJE ŽIADNY FAKTOR, KTORÝ BY MAL PRIORITU. JE TO O FUNGOVANÍ CELKU.

"Čo však môžeme povedať je to, že je dôležité, aby sme od začiatku postupovali správne, pokiaľ ide o dizajn a výber materiálov. Bez prepojeného dizajnu, ktorý zohľadňuje udržateľnosť a používa čisté a kvalitné materiály, nemôžeme splniť náš záväzok udržať náš vplyv na životné prostredie na minimum," hovorí manažérka udržateľnosti spoločnosti Kinnarps, Johanna Ljunggren.

KONTROLA NAD UDRŽATEĽNOSŤOU

MATERIÁLY, KTORÉ KINNARPS NAJVIAC POUŽÍVA SÚ DREVO, KOV, TEXTIL A PLAST.

Kinnarps má účinné nástroje na hodnotenie environmentálnych vlastností všetkých týchto materiálov a na zabezpečenie toho, aby boli vyrobené v ekologických a spoločensky prijateľných podmienkach.

Drevo v produktoch spoločnosti Kinnarps je buď certifikované spoločnosťou FSC® alebo je kontrolované spoločnosťou Kinnarps a povrchová úprava je striktne regulovaná, aby sa zabezpečilo čo najmenej environmentálneho vplyvu. Tam, kde je to možné, sa kov použitý v rámoch a podnožiach recykluje a naše plasty sú bez PFOS.

Pokiaľ ide o textil, Kinnarps okrem iného spolupracuje s označeniami environmentálnej značky EÚ Ecolabel a Oeko-Tex. Asi polovica našich textílií je vyrobená z prírodných materiálov a je prirodzene odolná voči ohňu, takže nepotrebujeme používať chemické retardéry horenia. Všetky štandardné textílie spĺňajú najprísnejšie environmentálne požiadavky pre príslušný trh.

“UDRŽATEĽNOSŤ JE ZALOŽENÁ NA SPOLUPRÁCI A PRACUJEME NAOZAJ USILOVNE PRI HĽADANÍ NAJLEPŠICH PARTNEROV.”

DÔLEŽITÝM FAKTOROM JE VÝVOJ SPOLOČNÝCH PREDPISOV A NORIEM, KTORÉ UĽAHČUJÚ UDRŽIAVANIE KONTROLY, HOVORÍ JOHANNA LJUNGGREN.

KVALITA

JE DOBRÁ

PRE ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE.

POKIAĽ IDE O UDRŽATEĽNOSŤ, MATERIÁLY, KTORÉ POUŽÍVAME V NAŠICH PRODUKTOCH SÚ JEDNA VEC, ZATIAĽ ČO ŠTRUKTÚRA A DIZAJN SÚ INÁ.

 

Estetický vzhľad výrobkov by mal byť v súlade s dlhodobou trvanlivosťou, metódami na riadenie odpadu a systémami na opätovné použitie a recykláciu.

Základným cieľom je to, že ľudia musia dlhodobo chcieť a byť schopní používať produkty spoločnosti Kinnarps. Vysoká kvalita je vždy dobrým cieľom udržateľnosti a znižuje náš vplyv na životné prostredie.

"Musíme tiež navrhovať naše výrobky tak, aby sme využili čo najviac surových materiálov, udržiavať odpad na minime a uľahčiť opätovné použitie materiálov. Používame časť nevyhnutného odpadu z tkanín spolu s recyklovaným PET plastom ako náplň do niektorých z našich absorbérov hluku," hovorí Johanna Ljunggren.

ROBIŤ ŤAŽKÚ PRÁCU JEDNODUCHO

Keď sa nakoniec výrobok nevyhnutne začne opotrebovávať, spoločnosť Kinnarps ponúka zákazníkom možnosť rekonštrukcie, modernizácie a opätovného použitia na základe princípu kruhového hospodárstva.

"Vždy existujú veci, ktoré by sme mohli urobiť lepšie, ale hlavné je, že naši zákazníci vedia, že preberáme zodpovednosť za tieto zložité problémy a uľahčujeme architektom a dizajnérom vytvárať trvalo udržateľné riešenia interiérového dizajnu. Prepojený dizajn a eko-priateľské materiály sú dobrým štartom na našej ceste udržateľnosti,"hovorí Johanna Ljunggren.

VEDELI STE, ŽE?

92% NÁŠHO SUROVÉHO DREVA SA KOKNTROLUJE ALEBO INAK ZODPOVEDNE VYRÁBA A CERTIFIKUJE POMOCOU ŠTÍTKOV FSC A PEFC.

50% Z NAŠEJ RE:FILL VÝPLNE POZOSTÁVA Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV, AKO SÚ ODPAD Z TKANÍN A PET PLASTU.

69% TEXTILU V SORTIMENTE KINNARPS JE CERTIFIKOVANÝCH EKO-ZNAČKOU EÚ ECOLABEL ALEBO ZNAČKOU OEKO-TEX.

60-90% HLINÍKA V NAŠICH RÁMOCH A PODNOŽIACH TVORÍ RECYKLOVANÝ LIATY HLINÍK.

 

MATERIÁLY A UDRŽATEĽNOSŤ

Drevo, kov, plast a textil sú suroviny, ktoré najviac používame v našich interiéroch. Pracujeme v súlade s prísnymi požiadavkami na udržateľnosť a používame čisté materiály so surovinami, ktoré sa vyrábajú za ekologických a spoločensky prijateľných podmienok. Sme tiež certifikovaní podľa ISO 14001.

PLAST

VYRÁBAME NAŠU VLASTNÚ VÝPLŇ

V Skillingaryd vyrábame vlastné výplne a rozhodli sme sa kompletne odstrániť škodlivý izokyanát TDI z nášho polstrovania a nahradiť ho menej rizikovým chemickým MDI. PVC a ftaláty sa v našich výrobkoch nepoužívajú (s výnimkou plastových prvkov elektrických komponentov) a plastové komponenty sú bez použitia PFOS. Výplň Re:fill obsahuje iba recyklovaný PET plast spolu s našimi vlastnými odpadovými textíliami a polyesterovými tavenými vláknami certifikovanými podľa Oeko-Tex®.

TEXTÍLIE

  • PONÚKAME TEXTÍLIE, KTORÉ SÚ CERTIFIKOVANÉ EÚ EKO-ZNAČKOU EÚ ECOLABEL A ZNAČKAMI OEKO-TEX®.

    Ponúkame niekoľko odolných a prírodných materiálov, ako je konope, recyklovaná juta a vlna. Vlna je tiež prirodzene nehorľavá. Od konca deväťdesiatych rokov sme pracovali na požiadavkách na tkaniny, aby sme mohli ponúknuť trvalo udržateľné a bezpečné výrobky a zabezpečiť, aby pracovníci mali zdravé pracovné prostredie. Náš textilný sortiment spĺňa prísne trhové požiadavky na horľavosť, trvanlivosť, odolnosť voči svetlu atď.

DREVO

  • VYSOKÝ PODIEL DREVA, KTORÝ NAKUPUJEME, JE CERTIFIKOVANÝ (FSC, PEFC).

    Drevo, ktoré používame v našich produktoch je buď certifikované spoločnosťou FSC® alebo pochádza zo zdroja, ktorý sme skontrolovali. Cieľom je, aby všetko drevo bolo certifikované FSC do roku 2020. Povrchová úprava našich výrobkov z dreva je prísne regulovaná, aby sa čo najviac znížil vplyv na životné prostredie.

KOV

  • V našich rámoch a podnožiach používame recyklovaný materiál v najväčšom možnom rozsahu. Keď nanášame povrchovú úpravu na kov, primárne používame práškové lakovanie, ktoré má nízky vplyv na životné prostredie. Proces a uskutočňuje v zapečatenom zariadení, aby sa do atmosféry nedostali žiadne škodlivé látky. Požadujeme, aby sa kovy navzájom nemiešali, aby sa uľahčila recyklácia.

ZDRAVÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

ZDRAVÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE ZALOŽENÉ NA ČISTÝCH MATERIÁLOCH JE ROZHODUJÚCE. V DÔSLEDKU TOHO SA VŽDY STAROSTLIVO PRIPRAVUJEME A NEPOUŽÍVAME ŽIADNE ZBYTOČNÉ CHEMIKÁLIE.

Jednou z vecí, ktorú sme vytvorili, bola nová metóda UV lakovania, ktorá znižuje používanie rozpúšťadiel. Taktiež sme nahradili chemické retardéry horenia v polyesterových tkaninách, kde štruktúra vlákien pôsobí ako prírodná látka spomaľujúca horenie. Požadujeme, aby výrobky, ktoré obsahujú elektroniku, boli CE označené a aby dodávatelia spĺňali smernicu EÚ RoHS, ktorá zakazuje používanie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu a retardérov horenia PBB a PBDE v elektronických produktoch.