KINNARPS "BLUE TRUCK" KONCEPT - NÁŠ PRÍNOS PRE UDRŽATEĽNÉ KANCELÁRSKE A VZDELÁVACIE PROSTREDIA

Spôsob, akým sa váš nový nábytok prepravuje, je rozhodujúci pre to, ako udržateľné je vaše nové riešenie interiérového dizajnu. V spoločnosti Kinnarps máme vlastný logistický systém, v ktorom kontrolujeme všetky časti reťazca. To znamená, že dokážeme výrazne znižovať nepriaznivý vplyv dopravy na životné prostredie – od emisií oxidu uhličitého až po používanie obalov.

"CELÝ TENTO KONCEPT EXISTUJE VĎAKA TOMU, ŽE ZAKLADATEĽ SPOLOČNOSTI KINNARPS PRACOVAL S TOUTO VÍZIOU UŽ OD ZAČIATKU. DNES BY TAKÝTO KROK VYŽADOVAL OVEĽA VÄČŠIE ÚSILIE A FINANČNÉ PROSTRIEDKY."

Ingemar johansson, Kinnarps

Kinnarps založili v roku 1942 Evy a Jarl Andersson. Spoločnosť Kinnarps investovala do svojho prvého nábytkového vozidla už v 50-tych rokoch. Evy a Jarl videli výhodu v tom, že dokážu dodávať svoje výrobky sami. Svojou vlastnou dopravou mohli ovplyvniť dodacie lehoty, trasy, financie a v neposlednom rade aj služby, ktoré poskytovali svojim zákazníkom, zabezpečujúc tak, že všetky nové kancelárie alebo školský nábytok pre zákazníkov boli doručené na správne miesto a správnym spôsobom. To sa stalo základom pre vlastnú nákladnú dopravu spoločnosti Kinnarps s modrými nákladnými automobilmi, ktoré sú dnes známe pod názvom „Blue Truck“. Koncept „Blue Truck“ je základom jedinečného, ​​trvalo udržateľného a ekologického logistického systému, kde spoločnosť Kinnarps vlastní a riadi každý krok reťazca.

"V deväťdesiatych rokoch bol koncept vylepšený vďaka Evynmu a Jarlovmu synovi - Assarovi Jarlssnovi, ktorý vyvinul inteligentné koncepty pre nakladanie a balenie našich výrobkov. Celý logistický reťazec a všetky kamióny sú optimalizované pre náš nábytok, čo robí tento systém veľmi efektívnym," vysvetľuje Ingemar Johansson, manažér logistiky spoločnosti Kinnarps.

Dnešný logistický tím spoločnosti Kinnarps zamestnáva asi 100 ľudí, z ktorých približne 15 pracuje v oblasti stratégie a plánovania, zvyšok sú montážnici. 

EFEKTÍVNE BALENIE POSKYTUJE VÝHODY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Hnacou silou „Blue Truck“ konceptu je zdravý rozum. Udržateľnosť, hospodárnosť a výhody pre zákazníkov idú ruka v ruke a prinášajú úžitok ako pre spoločnosť Kinnarps, tak aj pre prácu v oblasti udržateľnosti našich zákazníkov.

Náš logistický reťazec je kompletne objednávkovo riadený. Po tom čo obdržíme objednávku, začneme s plánovaním trás a nakladania kamiónov, s ohľadom na dodací čas a geografiu. Špeciálnym programom tiež plánujeme, ako bude nábytok nakladaný do kamiónov, v záujme čo najefektívnejšieho šetrenia miesta – spôsobom, ktorý pripomína puzzle. Stoly, kancelárske kreslá, úložné jednotky – systém vie presne zohľadniť to, ako musí byť nábytok zabalený a uložený tak, aby sa do nákladných automobilov zmestilo čo najviac produktov.

"Týmto spôsobom môžu byť naše nákladné vozidlá pred každou cestou naplnené kancelárskym nábytkom na 100%. Nábytok je tiež balený podľa princípu "posledný dnu, prvý von," vysvetľuje Johansson.

"Na ceste domov od našich zákazníkov sa modré kamióny zastavujú u dodávateľov spoločnosti Kinnarps a privážajú naspäť do výroby materiály, čo znamená, že pri spiatočných cestách dosahujeme efektivitu využitia vozov na úrovni okolo 50%. Znižujeme tak vlastné emisie CO2 a uhlíkovú stopu nášho kancelárskeho nábytku."

NÁBYTOK S MINIMÁLNYM OBALOVÝM MATERIÁLOM

Každé vozidlo je vybavené dvomi Kinnarps montážnikmi. Pri dodávke nosia nábytok, rozbaľujú a montujú ho. Hlavnou myšlienkou je, že zákazník má svoj nábytok na mieste rýchlo, efektívne a so zminimalizovaným rizikom poškodenia.

Na ochranu nášho nábytku používame namiesto tradičného balenia prikrývky a lepenku. Prikrývky a lepenka sa potom vracajú do výroby a opätovne sa používajú. To znamená, že každý kontajner alebo kamión zodpovedá úspore 270 kg obalov, napríklad vlnitej lepenky. Je to efektívny spôsob zachovania prirodzených zdrojov a zároveň spôsob, akým uľahčujeme našim zákazníkom starosti s obalovým materiálom.

ENVIRONMENTÁLNE VÝHODY TRVALO UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY SPOLOČNOSTI KINNARPS

  • Spoločnosť Kinnarps vďaka „Blue Truck“ konceptu a vďaka efektívnemu spôsobu balenia prepravuje o 50% viac nábytku ako zvyšok odvetvia.

  • Kinnarps ušetrí prinajmenšom 270 kg obalov na kontajner, vďaka baleniu svojich výrobkov do prikrývok.

  • Kinnarps „Blue Truck“ koncept funguje na príncipe nafty s obnoviteľným obsahom, ktorý znižuje emisie uhlíka o 40%.

KINNARPS EKO-INTELIGETNÝ „BLUE TRUCK“ KONCEPT AKO HODNOTA PRE ZÁKAZNÍKA

  • Dodávame kompletné riešenia.

  • Inštalujeme o 50% rýchlejšie a efektívnejšie ako je priemer priemyselného odvetvia.

  • Počas dodania a inštalácie zákazník pociťuje minimálne narušenie svojej činnosti.

KINNARPS SI VOLÍ NAFTU S OBNOVITEĽNÝM OBSAHOM

Dnes náš „Blue Truck“ koncept funguje v škandinávskych krajinách, v Belgicku a Spojenom kráľovstve. Všetci naši montážnici sú vyškolení na ekologický spôsob jazdy a naše dielne zabezpečujú, že nákladné vozidlá sú vždy vo výbornom stave a majú správny tlak v pneumatikách.

"Naša flotila nákladných automobilov pozostáva z približne 50 vozidiel, z ktorých je zhruba polovica klasifikovaná ako Euro 6. Zvyšná polovica je tvorená z vozidiel klasifikácie Euro 4 a Euro 5, ktoré budú postupne vyraďované," vysvetľuje Ingemar Åberg, manažér vozového parku v Kinnarps.

"Rozhodli sme sa pre prevádzkovanie nákladných vozidiel na naftu s obnoviteľným obsahom, známym ako HVO, ktorý sa okrem iného vyrába z odpadových produktov zo švédskeho lesníckeho priemyslu. Týmto spôsobom sme dokázali znížiť emisie uhlíka o 40 %, čo je dôležitá súčasť našej práce v oblasti udržateľnosti."

Ingemar Johansson & Ingemar Åberg, Kinnarps

NAŠÍM SNOM BOLO PREVÁDZKOVANIE NÁKLADNÝCH VOZIDIEL NA NAFTU S 90% AŽ 100% OBNOVITEĽNÝM OBSAHOM 

"Skutočnosťou však je, že tento druh paliva sa stáva vzácnym zdrojom. Nový švédsky Zákon o znížení naftových emisií vstúpi do platnosti 1. júla 2018 a pravdepodobne to znamená, že my a všetci ostatní, ktorí dávame prednosť trvalo udržateľným naftovým alternatívam, nebudeme mať prístup k dodávkam požadovaného objemu."

Diskusia o environmentálnych zónach v najväčších európskych mestách a o pozícii naftových automobilov je v tomto kontexte do veľkej miery predovšetkým problémom súkromných vozidiel, myslí si Åberg.

"Nafta s obsahom z obnoviteľných zdrojov je výbornou voľbou pre životné prostredie, pokiaľ ide o zníženie emisií uhlíka. Záujmom environmentálnych zón je práve znižovanie škodlivých častíc, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Environmentálne zóny boli pre obchodnú dopravu už po dobu mnohých rokov obmedzené, my sme však vyvinuli postupy, vďaka ktorým v týchto oblastiach využívame nákladné vozidlá Euro 6."

 

NAFTA - UDRŽATEĽNÉ PALIVO?

Môže byť nafta udržateľnou alternatívou pre tých, ktorí chcú znížiť svoje emisie uhlíka? Aké ďalšie alternatívy sú tu? Key account manažérka spoločnosti Preem, Anette Ryden, a produktová špecialistka, Eva Clintenell, odpovedali na naše otázky.

AKÉ ALTERNATÍVY NAFTY EXISTUJÚ PRE EKO-INTELIGENTNÚ DOPRAVU?

Dnes existuje veľa rôznych alternatív, z ktorých si môžeme vybrať. Skupina výrobkov známa ako metylestery mastných kyselín (FAME) je založená na rôznych typoch rastlinných olejov, napríklad sójových, repkových a kukuričných. Repkový metylester (RME) je pravdepodobne ten, ktorý pozná väčšina ľudí. Ak používate termín bionafta, jedná sa o typ nafty, na ktorú sa vzťahuje. V chemickom zložení medzi bionaftou a obyčajnou naftou existuje rozdiel, čo spôsobuje určité obmedzenia pre použitie vo vozidlách. Dodávatelia vozidiel zvyčajne povoľujú maximálne 7% bionafty v palivovej zmesi. Ak chcete prevádzkovať svoj vozový park na 100% bionafte, vozidlá musia byť špeciálne upravené a schválené dodávateľom vozidiel. V súčasnosti tomuto schvaľovaniu podliehajú iba ťažké vozidlá.

Ďalšou možnosťou, ktorá nevyžaduje upravované vozidlá, je nafta s obnoviteľným obsahom, známa ako HVO. HVO znamená hydrogenizovaný rastlinný olej a je extrahovaný z odpadových produktov, napríklad z lesníckeho priemyslu. Chemická štruktúra HVO je z veľkej časti totožná s fosílnou naftou, čo znamená, že na tomto palive môžete prevádzkovať bežné nákladné vozidlá - a práve tento druh nafty spoločnosť Kinnarps využíva. Keď však súčasná naftová norma nie je úplne splnená, od dodávateľa vozidla je často potrebné schválenie. V spoločnosti Preem nazývame našu naftu s obnoviteľným obsahom "Evolution". Je založená na zmesi štandardnej nafty, 7% FAME a až 43% HVO. Náš HVO je založený na talovom oleji zo švédskeho lesného a celulózneho priemyslu. Čím vyššia je zložka HVO, tým nižšie sú emisie fosílnych uhlíkov.

"Rastúce lesy vstrebávajú oxid uhličitý a dokážu sa tiež rýchlo regenerovať, čím znižujú negatívny vplyv na životné prostredie. Z tohto dôvodu je nafta s obnoviteľným obsahom dobrým, udržateľným alternatívnym palivom."

AKÝ JE ENVIRONMENTÁLNY ZÁMER NAFTY S OBNOVITEĽNÝM OBSAHOM?

"Ropa je v skutočnosti taktiež rastlinná. Je však uložená v zemi už niekoľko miliónov rokov, čo znamená, že dĺžka cyklu je pomerne dlhá v porovnaní s krátkym časom jej spotreby, čoho vplyvom sa vytvára nerovnováha. HVO je založená na obnoviteľnej surovine, v tomto prípade surovine zo švédskych lesov. Rastúce lesy vstrebávajú oxid uhličitý a taktiež sa dokážu rýchlo regenerovať a znížiť tak negatívny vplyv na životné prostredie. Z tohoto dôvodu je nafta s obnoviteľným obsahom dobrým, udržateľným alternatívnym palivom.

AKÚ ZMENU PRINESIE ŠVÉDSKY ZÁKON O ZNÍŽENÍ NAFTOVÝCH EMISIÍ?

Dňa 1. júla 2018 vstúpi vo Švédsku do platnosti Zákon o znížení naftových emisií. To znamená, že všetci dodávatelia paliva musia znížiť emisie fosílnych skleníkových plynov z benzínu a nafty pridaním biopalív. V prípade nafty musí toto zníženie predstavovať 19,3%. Ak dodávateľ, t. j. naša spoločnosť, nespĺňa túto požiadavku, bude potrestaná prísnymi pokutami. To znamená, že HVO, ktoré dnes máme, bude vyžadované na dodržanie znenia Zákona o znížení naftových emisií. HVO už predstavuje obmedzený zdroj, takže výsledkom bude, že naši zákazníci nebudú mať prístup k HVO 100 v rovnakej miere, ako je tomu dnes. HVO je vo Švédsku veľmi populárne: faktom je, že Švédsko v súčasnosti využíva až 30% celosvetovej produkcie HVO. Švédsky Zákon o znížení naftových emisií prinesie prerozdelenie zdrojov, ale produkcia udržateľnejšej nafty s obnoviteľným obsahom bude vyžadovať rozsiahle investície do nových výrobných zariadení a zvýšený prístup k surovinám.

Eva Clintenell, PRODUKTOVÁ ŠPECIALISTKA

Anette Rydén, KEY ACCOUNT MANAŽÉRKA