ErgonÓMIA
ZÁKLADY

12 TIPOV PRE LEPŠIU POHODU
a produktivitu

Preskúmajte základné informácie

Ergonómia nie je dobrá len pre ľudí - je dobrá aj pre podnikanie. Vytváraním najlepších možných podmienok pre prácu sa zlepšuje spokojnosť a produktivita v pracovnom priestore. Investovaním do ergonómie dávate ľuďom vedieť, že ich práca je dôležitá. Zohľadnenie ergonomických riešení, ktoré sú určené na uspokojenie individuálnych potrieb pracovníkov, vedie k zvýšeniu motivácie, vyššej produktivite a nižšej úrazovosti a pracovnej neschopnosti. Zdraví pracovníci sú šťastní pracovníci a v dnešnom konkurenčnom svete vytvárajú ergonomické pracovné priestory konkurenčnú výhodu, a to najefektívnejšími metódami. Vytvorte si vlastný ergonomický priestor!