AKO ZABEZPEČIŤ SPRÁVNU ERGONÓMIU V ŠKOLSKÝCH PRIESTOROCH?

Školská trieda je jedným z najdôležitejších pracovísk. Vďaka ergonomickému nábytku sa trieda stáva pozitívnym pracovným prostredím, s výučbou a osobným rozvojom v centre pozornosti. Ide o vytvorenie rozmanitého a flexibilného prostredia, ktoré podporuje rôzne potreby a schopnosti tak žiakov, ako aj učiteľov.

Dnes vieme, že fyzické prostredie v triede má pre vzdelávanie veľký význam. Správne držanie tela, osvetlenie, akustika, ventilácia a flexibilné prostredie, ktoré vytvára rôznorodosť, zlepšujú pohodu a uľahčujú udržanie vysokej úrovne koncentrácie. Faktom však je, že mnohým žiakom - hoci škola je ich pracoviskom - nie je poskytnutá možnosť využívať nábytok vhodný pre ich vek a výšku. A čo viac, výška jednotlivých žiakov v triede môže byť rôzna a tá istá trieda je často využívaná rozličnými skupinami, s veľkými rozdielmi medzi výškami žiakov. Preto je dôležité vybaviť učebne nastaviteľnými riešeniami a výrobkami.

Prieskum uskutočnený spoločnosťou Kinnarps vo švédskych školách vysiela jasný signál.1

„40 percent žiakov sa necíti pohodlne na svojich stoličkách a súčasne si 50 percent myslí, že fyzické prostredie je dôležité alebo dokonca rozhodujúce pre to, ako sa v škole cítia. Ich učitelia súhlasia: dvaja z troch učiteľov si myslia, že fyzické prostredie je dôležité pre výkon žiakov.“

Anders Larsson, Next Education Manažér, Kinnarps

Prispôsobivá výška je dôležitá

Správna kombinácia stola a stoličky je dôležitá pre to, aby žiak mohol správne sedieť. Pevné alebo nastaviteľné stoly v kombinácii s tou pravou stoličkou, pokiaľ možno výškovo nastaviteľnou, znižujú napätie v tele a zvyšujú schopnosť žiakov sústrediť sa.
 
„Pre ergonómiu je vždy rozhodujúca výška žiaka, bez ohľadu na to, či pri úlohe sedí alebo stojí. Preto je dôležité nielen ponúknuť nábytok určený pre žiakov správnej vekovej skupiny, ale tiež kombinovať výškovo nastaviteľné stoličky s výškovo nastaviteľnými stolmi, aby tak mohli žiaci optimalizovať svoju pracovnú výšku v stoji aj sede,“ vysvetľuje Anders, ktorý je manažérom pre Next Eduacation koncept v Kinnarps.
 
Propagácia práce v stoji neprináša zdravie len žiakom, ale vedie tiež k lepšej ergonómii na pracovisku pre učiteľov, pretože skracuje čas počas ktorého sa musia nakláňať nad lavice a stoly.
 
„Výber správneho nábytku môže tiež zlepšiť ergonómiu pracoviska pre iné kategórie zamestnancov v škole. Stoličky, ktoré sa dajú zavesiť na stoly uľahčujú prácu upratovačkám a flexibilný nábytok s kolieskami alebo stohovateľné stoličky často ocenia školníci."
 
Flexibilita je obzvlášť dôležitá vlastnosť v prípade stolov a stoličiek a to pri vytváraní učebne, ktorá podporuje vzdelávací proces, a kde je možné interiérový dizajn prispôsobiť tak, aby vyhovoval prebiehajúcim činnostiam v ktoromkoľvek čase. Správny druh koliesok uľahčuje usporiadanie nábytku z tradičných radov do rôznych konfigurácií.

AKO VYBRAŤ SPRÁVNY ŠKOLSKÝ STÔL

Vyberte si stôl, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre školské prostredie a je k dispozícii v rôznych rozsahoch výšok pre žiakov od predškolských tried až po stredné školy. Výškovo nastaviteľný stôl umožňuje prispôsobiť dosku stola do správnej výšky pre prácu v sede aj stoji. Nezabúdajte tiež na to, že výber pracovnej dosky je dôležitý aj pre zvukovú ergonómiu - hluk je to, čo je v triede vnímané ako najviac znepokojujúce. Stolové dosky s linoleovým povrchom alebo odolné protihlukové dosky vyrobené z laminátu, drevotriesky a korku sú z akustického hľadiska dobrou voľbou. Môžete si tiež zvoliť umiestnenie absorbérov hluku pod pracovnú plochu v miestnostiach s mimoriadne prísnymi požiadavkami na akustické prostredie.
 
Mobilné stoly môžu mať množstvo rôznych tvarov, s tradičnými veľkými, uzamykateľnými kolieskami alebo takzvanými mikrokolieskami integrovanými do nohy. Mikrokolieska majú tú výhodu, že stoly sa dajú umiestniť vedľa seba bez medzier a sú najvhodnejšie pre použitie v triede bez prahov. Väčšie kolieska sú ideálne na presúvanie stolov na väčšie vzdialenosti alebo tam, kde je potrebné pohybovať sa cez prahy a do priľahlých miestností.

AKO VYBRAŤ SPRÁVNU ŠKOLSKÚ STOLIČKU

Správna stolička je rozhodujúca pre zabezpečenie ergonomickej pracovnej polohy pre žiakov. Stolička by sa mala zvoliť tak, aby vyhovovala veku žiakov, a mala by byť v ideálnom prípade výškovo nastaviteľná, aby si žiaci sami mohli prispôsobiť výšku stoličky vo vzťahu k písaciemu stolu tak, aby vyhovoval ich individuálnym potrebám. Ak je to možné, vyberte si aj stoličku s naklápaním, ktorá kopíruje telo. Takáto stolička podporuje prirodzený pohyb, čo znamená, že sa žiaci cítia lepšie a môžu dosiahnuť viac.
 
Keď sa nakláňate dopredu cez stôl alebo lavicu, vaše nohy majú tendenciu sa húpať smerom dozadu. Z tohto dôvodu by mali mať vysoké školské stoličky pred a za sedadlom opierku na nohy, aby uvoľnil tlak, ktorý je vyvíjaný na telo. Opierka na nohy by mala byť podľa možnosti výškovo nastaviteľná, aby vyhovovala výške žiaka.
 
Hĺbka sedadla stoličky by sa tiež mala prispôsobiť správnej výške. Ak je predná hrana sedadla pred záhybom kolena, sedadlo je príliš hlboké a ste nútení sedieť s rovnými nohami alebo sa posúvať dopredu po zadku, čo má za následok zaokrúhlenie chrbta. Ak je hĺbka sedadla príliš krátka, nohy dostávajú nedostatočnú oporu. Správnu hĺbku sedadla získate výberom stoličky prispôsobenej pre žiakov správnej vekovej skupiny.

JE JEDNODUCHÉ ROZHODNÚŤ SA SPRÁVNE

Pomocou našej tabuľky môžete ľahko zistiť, ktoré stoličky a stoly sú vhodné pre kombinácie pre žiakov rôzneho veku a výšky.

DOVOĽTE VAŠIM DEŤOM USPIEŤ VĎAKA TOMU, ŽE VYTVORÍTE VHODNÉ ŠKOLSKÉ PROSTREDIE

Podľa Ulriky Myhr, jednej z popredných švédskych odborníčok v oblasti detskej fyzioterapie, by malo byť samozrejmosťou, že žiakom je v škole zabezpečená dobrá ergonómia.
 
„Je dôležité, aby ste sa vo svojom tele cítili dobre. Dobrá ergonómia v škole môže mať zásadné pozitívne účinky na vývoj motoriky detí, schopnosť učiť sa a na fyzické ich zdravie.“
 
Myhr zasvätila celý svoj profesionálny život motorizmu detí a dnes je jednou z popredných švédskych odborníkov v tejto oblasti. Je certifikovanou fyzioterapeutkou a študovala a vyučovala vo Švédsku ako aj na medzinárodnej úrovni, v krajinách vrátane USA a Ruska. Má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi všetkých vekových skupín a s rôznymi druhmi schopností, s osobitným zameraním na motorický vývoj a detskú neurológiu. Dnes vedie spoločnosť „Learn to Move“ („Nauč sa hýbať), kde je trénerkou, lektorkou a konzultantkou so zameraním na to, čo je pre deti najlepšie.

„Výskumy ukazujú, že dobré motorické zručnosti a fyzická sila ovplyvňujú poznanie dieťaťa už vo veku 18 mesiacov. Deti s dobrými motorickými schopnosťami si oveľa rýchlejšie osvoja kognitívne procesy, a preto majú väčšiu schopnosť učiť sa. Prináša to aj sociálno-ekonomickú výhodu, pretože problémy s chrbticou spôsobujú značné sociálne náklady.“

Ulrika Myhr, Ulrika Myhr, jedna z popredných švédskych odborníkov na detskú fyzioterapiu

SILA JE DÔLEŽITÁ

Podľa Myhr, ergonómia v našich školách má veľký priestor na zlepšenie. Mnoho dnešných škôl, dokonca aj stredných a vysokých škôl, je vybavených nábytkom pre základné školy. Je zrejmé, že niekto, kto je takmer dospelý, sa nebude cítiť pohodlne, ak bude musieť sedieť a pracovať za nábytkom určeným pre malé deti.
 
„Existuje presvedčenie, že je ťažké a nákladné zvoliť si ten správny nábytok pre školu, ale nemusí to tak byť. Ak si za východiskový bod vyberiete vek žiakov, nájdete vhodný nábytok v 95 percentách prípadov,“ hovorí Myhr.
 
Keď sedíte nesprávne, oslabí sa vám svalstvo, čo následne spôsobuje bolesť.
 
„A úroveň sily je dnes medzi deťmi nedostatočná. Nesprávne sedenie ovplyvňuje aj schopnosť učiť sa. Ak napoly sedíte a napoly ležíte na stoličke, stále meníte svoju polohu a cítite sa nepohodlne, je ťažké sústrediť sa na to, čo hovorí učiteľ. Prispieva to tiež k neuspokojivému pocitu v triede.“

PREPOJENIE MEDZI TELOM A MYSĽOU

„Správne sedenie je záležitosťou dobrého držania tela počas celého dňa, ale aj života. Ten, kto má dobré držanie tela, má tiež dobré telesné funkcie. Nejde však iba o telo. Držanie tela tiež odráža duševný stav človeka. Krivé držanie tela u mladého človeka často hovorí o jeho sebavedomí.“
 
Prepojenie medzi telom a dušou školy už roky zanedbávajú. Ak chceme mať sebavedomé deti a poskytnúť im najlepšie príležitosti pre vzdelávanie, musíme im tiež poskytnúť čo najlepšie podmienky, verí Ulrika Myhr.
 
„V školách sú to predmety ako jazyky a matematika, ktoré majú vysoký status, zatiaľ čo šport skončil na konci zoznamu. Ale z hľadiska detí a mladých ľudí je telo nesmierne dôležité. Ak ste fyzicky zdatný, získate určitý status, aj keď v škole nemáte až tak dobré výsledky, takže si myslím, že je naozaj zaujímavé nasledovať školy, ktoré zaradili do rozvrhu pulzný tréning, napríklad vo švédskej oblasti Sollentuna. Už po pár týždňoch si všimli, že v triede nastal veľký rozdiel v koncentrácii, žiaci dobre jedia a spia a sú fyzicky aktívni.“

TIPY OD FYZIOTERAPEUTA

NIKDY NEZĽAHČUJTE VÝBER VÝŠKY STOLIČKY

Nikdy sa vám nepodarí vykompenzovať nesprávnu výšku stoličky vysokým alebo nízkym stolom. Najlepším nápadom je poskytnúť žiakom výškovo nastaviteľnú stoličku, aby ju mohli sami upraviť do výšky, v ktorej sa budú cítiť pohodlne.

VYBERTE SI STOLIČKU PRE DYNAMICKÉ SEDENIE

Naklápacia stolička dáva žiakom možnosť variovať medzi odpočinkom a aktivitou a zároveň ňou získajú určité množstvo svalového tréningu. Žiaci sú jednoducho schopní dlhšie sedieť na naklápacej stoličke.

PORAĎTE ŽIAKOM AKO SEDIEŤ

Deti zvyčajne veľmi rýchlo pochopia základné princípy fungovania tela, čo ich motivuje k tomu, aby správne sedeli.

Takže výberom vhodného nábytku do tried je možné vytvoriť vzdelávacie prostredie, ktoré stimuluje vzdelávací proces a uľahčuje prácu učiteľov. Ak je nábytok ergonomicky navrhnutý a ponúka flexibilitu, pokiaľ ide o pracovnú výšku a prispôsobenie rôznym činnostiam, vedie to k silnejším a pohotovejším žiakom, ktorí môžu dosiahnuť viac. A pri rozhodovaní sa opýtajte najmä na akustické vlastnosti, ktorými náš nábytok disponuje. Inteligentne navrhnutý školský nábytok môže tiež prispieť k dobrému akustickému prostrediu, ktoré dokáže zázraky pri zabezpečení pokojnej, učebnej atmosféry v triede.

1. Na základe prieskumu na švédskych školách uskutočneného spoločnosťou Demoskop na podnet Kinnarps z roku 2016.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ako vám môžeme pomôcť pri vytvorení prostredia pre aktívne vzdelávanie?

Next Education koncept

Prezrite si niektoré z našich flexibilných a ergonomických produktov pre školy:

Vagabond

Vagabond

Xact

Xact

323 Colours | 16 Varianty

Xpect

Xpect

298 Colours | 36 Varianty

Xpect

Xpect

298 Colours | 36 Varianty

Boullée

Boullée

Plint

Plint

Sme tu pre vás.
Od začiatku až po koniec.

Hľadáte špecifický produkt? Mali by ste záujem o navrhnutie riešenia na mieru, podľa vašich predstáv? Alebo vás jednoducho zaujíma, čo vám vieme ponúknuť? Kontaktujte nás - sme tu pre vás!