AKO NÁS OVPLYVŇUJE HLUK NA PRACOVISKU?

Výskumy ukazujú, že akustické prostredie okolo nás ovplyvňuje naše pocity, aj našu produktivitu. Je preto dôležité vnímať hluk ako dôležitú súčasť celého obrazu pri zariaďovaní pracovného prostredia, bez ohľadu na druh riešenia alebo typ kancelárie. Pracoviská s vyváženou úrovňou hluku podporujú nielen pohodu pri práci, ale aj úspech. Je preto dobré vedieť, čo je hluk a ako nás ovplyvňuje.

ČO JE ZVUK?

Zvuk sa skladá z vibrácií vo vzduchu, zvyčajne znázornených vo forme vĺn. Tvrdé povrchy, ako sú hladké steny, podlahy, stropy a presklené komponenty spôsobujú, že zvukové vlny sa odrazia a majú za následok nepríjemné ozveny v miestnosti. Takže keď sa hovorí o akustických riešeniach v miestnostiach, často sa meria čas ozveny. Je to čas, počas ktorého sa zvuk zníži o 60 dB z jeho pôvodnej úrovne. Takže ak chcete v miestnosti vytvoriť príjemné akustické prostredie, niekedy musíte tvrdým povrchom napomôcť pri absorpcii zvukových vĺn, aby sa skrátil čas dozvuku.

AKO VIETE, ČI JE HLADINA HLUKU PRÍLIŠ VYSOKÁ?

Väčšina ľudí už pravdepodobne počula, že intenzita zvuku sa meria v decibeloch. Ale kedy je úroveň hluku v kancelárii príliš vysoká? Je zrejmé, že do určitej miery je to vec subjektívna; niektorí ľudia sú citlivejší na hluk ako ostatní. Existuje však veľa výskumov a usmernení, o ktorých sa oplatí zmieniť. Napríklad zvýšené riziko srdcového infarktu vás ohrozuje pri 65 dB; čo je v našich kanceláriách bežná hladina hluku. Dokonca aj pri 55 dB má 40% kancelárskych pracovníkov zníženú koncentráciu.

15 dB

Úroveň šumu

30-35 dB

Knižnica

ČO SA DEJE?
Odporúčané úrovne hluku WHO pre nemocničné oddelenia a učebne

50-55 db

50 až 55 DB

ČO SA DEJE?
40% kancelárskych pracovníkov má zhoršenú koncentráciu

ÚČINOK NA ZDRAVIE
Zvýšený krvný tlak, poruchy spánku a zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení

65 dB

Hlučné kancelárie

ČO SA DEJE?
Priemerná hladina hluku v učebniach a kanceláriách

ÚČINOK NA ZDRAVIE
Riziko srdcového infarktu sa zvyšuje

70-85 dB

Ulica

ČO SA DEJE?
Mnohé krajiny majú zákonné požiadavky na ochranu sluchu pri dlhodobom vystavení hluku

ÚČINOK NA ZDRAVIE
Trvalá strata sluchu a zvýšená hladina cholesterolu

AKUSTICKÉ PROSTREDIE A PRODUKTIVITA

Hlučné pracoviská môžu ľahko spôsobiť podráždenie a ťažkosti s koncentráciou. Napríklad, istá výskumná štúdia ukázala, že naša schopnosť vykonávať činnosť sa zhoršuje, keď sme obklopení jasne počuteľnými a zrozumiteľnými rozhovormi, ktoré nesúvisia s vykonávanou prácou. Testované a porovnané boli tri rôzne prostredia:

  • samostatná kancelária so zatvorenými dverami
  • otvorené kancelárske usporiadanie s vhodnými akustickými riešeniami
  • otvorené kancelárske usporiadanie bez akustických riešení

Štúdia ukázala, že kapacita pre výkon bola rovnako dobrá v otvorenom kancelárskom usporiadaní s vhodnými akustickými riešeniami a kanceláriou so zatvorenými dverami. Naproti tomu výkonnosť sa zhoršila v otvorenej kancelárii bez plánovaných akustických riešení. Z výskumu tak vyplýva, že je možné vytvoriť lepšie podmienky pre individuálnu prácu znížením zrozumiteľnosti okolitých rozhovorov. Pomocou tlmičov zvuku a paravánov môžete vytvárať zóny pre koncentrovanejšiu prácu, kde nás okololité rozhovory a iný hluk nerušia, aj keď sedíme v otvorenejšom prostredí.

AKO OVPLYVŇUJE HLUK NAŠE ZDRAVIE?

Nie je to len schopnosť sústrediť sa a podávať výkon, čo je ovplyvnené vysokou úrovňou hluku v kancelárii. Výskum tiež ukazuje, že stres, ktorý niektorí ľudia majú v hlučnom pracovnom prostredí, môžu mať za následok kardiovaskulárne ochorenia a vysoký krvný tlak. Taktiež existuje prepojenie medzi úrovňou hluku a ergonómiou. Štúdia publikovaná v časopise Journal of Applied Psychology skúmala, ako nízka intenzita hluku v kancelárskom prostredí ovplyvňuje zamestnancov, v porovnaní so sedením v tichom prostredí. Napriek tomu, že nebol zistený žiadny rozdiel v produktivite, pozorovalo sa, že testovacia skupina v hlučnom prostredí bola menej náchylná k zmene svojej pracovnej pozície. Zamestnanci v tichšom prostredí si výrazne častejšie upravovali polohu svojej stoličky a jej nastavenia. Takže ergonómia bola značne horšia medzi testovanou skupinou, ktorá sedela v hlučnom prostredí. Bolo tiež pozorované zvýšenie hladín stresu v dôsledku dlhotrvajúceho hluku s nízkou intenzitou.

AKO VYTVORIŤ ZDRAVÉ AKUSTICKÉ PROSTREDIE V KANCELÁRII

Začnite so svojou organizáciou a vaším spôsobom práce a vytvorte kanceláriu s rôznymi zónami, z ktorých každá je prispôsobená konkrétnemu typu činnosti. Vždy by mala existovať možnosť pracovať v kľude a tichu bez toho, aby ste boli rušení rozhovormi iných kolegov. Súčasne by mali existovať aj priestory, ktoré podporujú konverzáciu a spoluprácu. Majte na pamäti, že všetci máme odlišné osobnosti, a preto rôzne potreby. Načúvanie zamestnancom a ich zahrnutie do procesu je preto často kľúčovým faktorom pri vytváraní akustického prostredia, kde sú všetci šťastní a cítia sa dobre. Jednoduchým a efektívnym nástrojom je práca so zvukovo-absorbujúcimi a zvuk tlmiacimi paravánmi. Pomocou, napríklad, pripojiteľných stojacich paravánov môžete rýchlo vytvoriť samostatnú miestnosť v miestnosti, uprostred otvoreného kancelárskeho usporiadania. Takto získate flexibilnú kanceláriu, ktorá sa dá ľahko prispôsobiť rôznym potrebám a situáciám. Upevnené stenové paravány sú efektívne pri pohlcovaní hluku, čo prispieva k lepšiemu akustickému prostrediu v celej kancelárii. Prostredníctvom príslušenstva, doplnkov a výberu farieb môžete tiež prispieť k osobitému výrazu vášho pracovného prostredia. Týmto spôsobom zlepšujete nielen akustické prostredie, ale aj kancelárske prostredie ako celok.
 
Všetci máme rozdielnu citlivosť voči hluku a dnešné kancelárie musia byť schopné uspokojiť potreby každého - v každej situácii. Práve preto je kancelária založená na aktivitách dobrým riešením: flexibilné a dynamické pracovisko, v ktorom je každý priestor akusticky optimalizovaný pre určitý typ činnosti. Spoločnosti, ktoré v tejto sfére uspejú, tak dokážu zvýšiť produktivitu a pohodu pri práci v kancelárii a z dlhodobého hľadiska aj ziskovosť. Jednoducho povedané by sa priorita akustického prostredia mala považovať za inteligentnú investíciu, ktorá sa v dlhodobom horizonte často vyplatí.

Kinnarps Next Office®


Výskum, stratégia a poradenstvo pri vytváraní ideálnej kancelárie
Náš koncept Next Office pozostáva z viacerých stavebných prvkov - pokladáme základy pre nové pracovisko, ktoré je špeciálne navrhnuté pre vás pomocou konkrétnych nástrojov, workshopov a analýz. Tvoríme tak prostredie, ktoré podporuje rôzne aktivity vykonávané počas dňa, a to vtedy, keď chcete pracovať individuálne s vysokou úrovňou koncentrácie, a rovnako, keď chcete pracovať spoločne.

Prečítajte si viac!

CITÁCIE
Haapakangas, A., Haka, M., Keskinen, E.O., & Hongisto, V.O. (2008). Effect of speech intelligibility on task performance-an experimental laboratory study.
Evans, G.W., & Johnson, D.L. (2000). Stress and open-office noise. The Journal of applied psychology, 85 5, 779-83.
European Commission. (2006). Noise Increases the Risk of Heart Diseases. News Alert, issue 5.

POTREBUJETE PORADIŤ S AKUSTICKÝM PROSTREDÍM VO VAŠEJ KANCELÁRII?

Kontaktujte nás