FLEXIBILNÝ INTERIÉROVÝ DIZAJN V ŠKOLE BUDÚCNOSTI

200 RIADITEĽOV O FYZICKOM VZDELÁVACOM PROSTREDÍ BUDÚCNOSTI

Náš meniaci sa svet vytvára nové požiadavky. Sme na pokraji novej éry, kde školy ako budovy a metódy výučby čelia v dôsledku pandémie COVID-19 úplne novým výzvam. Boli prinútené urýchliť technologický rozvoj a prehodnotiť fyzické prostredie vzdelávania ešte rýchlejším tempom než sa očakávalo.

Objavili sa nové možnosti výučby a využívania školských priestorov. Kreatívne a inovatívne riešenia vytvorili úspešnejšie spôsoby, ako študentom ponúknuť najlepšiu šancu vzdelávať sa, ale pre mnohých bolo výzvou aj to, aby každodenný život v škole fungoval. Dôležitosť fyzického prostredia bola vždy kladená do popredia a v súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým dôležité zvážiť budúci dizajn škôl. Je dôležité vytvoriť flexibilné a udržateľné prostredie, ktoré je prístupné všetkým študentom a je pripravené na krátkodobú aj dlhodobú zmenu.

Aby sme pochopili, ako sa školské prostredie prispôsobilo v časoch COVID-19 a ako je vnímané  vzdelávacie prostredie budúcnosti, uskutočnili sme v novembri 2020 prieskum, v ktorom sme sa rozprávali s 200 švédskymi riaditeľmi. Nech sa páči, zúčastnite sa výsledku!

PREČÍTAJTE A STIAHNITE SI SPRÁVU TU!