10 TIPOV PRE LEPŠIU AKUSTIKU V OTVORENÝCH KANCELÁRIÁCH

V súčasnosti často pracujeme v otvorených kanceláriách, čím podporujeme spoluprácu, komunikáciu a kreativitu. V týchto prostrediach je veľmi dôležité vhodne naplánovať akustiku. Predídete tak stresovým situáciám a problémom s koncentráciou spôsobených hlukom. Pontus Thorsson, konzultant v oblasti akustiky, nám poskytuje lepšie pochopenie akustiky v otvorených kanceláriách a upozorňuje na to, čo je dôležité zvážiť pri projektovaní týchto prostredí.

V súčasnosti je mnoho pracovísk navrhnutých tak, aby podporovali spoluprácu a nie individuálnu prácu. Tento posun nastal z viacerých dôvodov. Výskum napríklad ukazuje, že myšlienky a nápady sú lepšie vyvinuté v spolupráci s ostatnými. Existuje však aj sociálny aspekt. S narastajúcou digitalizáciou sa stále menej stretávame osobne a viac prostrednítvom sociálnych médií. Naše pracovisko a kolegovia sú z tohto dôvodu čoraz viac doležitejší pre našu spoločenskú interakciu. Odráža sa to aj v dizajne kancelárií, kde sú otvorené spoločenské priestory uprednostňované pred tichými koncentračnými zónami.

Vytvorenie vyváženej úrovne zvuku

Veľkou výzvou je vytvorenie dobrej akustiky a vyváženej úrovne zvuku v otvorených kanceláriách. Otvorené riešenia takmer vždy zahŕňajú kompromis v akustickom prostredí. Mnohí ľudia majú jednoducho problémy nájsť miesta vhodné pre koncentráciu a nerušenú prácu, čo zvyšuje úroveň stresu a znižuje efektivitu. Podľa poradcu pre akustiku Pontusa Thorssona úroveň hluku, sama o sebe, nie je najväčším problémom, ale skôr rozhovory prebiehajúce okolo nás. "Ľudia uspeli ako druh vďaka dobre vyvinutému jazyku a našej schopnosti spolupracovať. Nevýhodou je, že sme naprogramovaní tak, aby sme jeden druhého navzájom počúvali. Akonáhle počujeme reč, naše mozgy sa snažia počúvať a ​​interpretovať to, čo zachytia. Počas práce sme jednoducho rušení kolegami, ktorí okolo nás vedú rozhovory, “ hovorí nám Pontus Thorsson.
 
V kancelárskych prostrediach nie je potrebné úplné ticho, v skutočnosti je mnohokrát určitá úroveň ruchu v akustickom prostredí vítaná. Je však dôležité mať k dispozícii priestor pre koncentráciu, v ktorej budeme môcť nerušene pracovať a nebudeme rušení diskusiami kolegov. "Najlepšie je vziať do úvahy vlastné činnosti a myslieť v zmysle aktivít. Základným pravidlom je, že by mali na pracovisku existovať priestory pre všetky typy aktivít, od otvorených, tvorivých priestorov, až po tiché priestory pre sústredenú prácu," hovorí Pontus Thorsson.

AKUSTICKÉ RADY A TIPY

1.

Dobrým východiskovým bodom je akustické riešenie stropu, ktorý sa tiahne od steny k stene. Mal by byť umiestnený tak, aby pohlcoval zvuk v celej kancelárii.

2.

Vertikálne tlmiče zvuku môžu byť použité v miestnostiach, ktoré majú pridané požiadavky na pokoj a kľud, ako aj na vybraných miestach v otvorenom prostredí.

3.

Diskusie a iné zvuky môžete rozptýliť aj policami s knihami a šanónmi. Vhodným riešením sú aj deliče miestností.

4.

Záclony prispievajú k príjemnejšiemu prostrediu nielen akusticky, ale aj vizuálne. Ideálne by mali byť zhotovené z hrubej tkaniny a byť umiestnené kúsok od steny / okna.

5.

Uistite sa, že vaše kancelárske stoličky nevytvárajú zbytočný hluk. Stoličky na nohách by mali byť vybavené plstenými podložkami a kolieska by sa mali točiť na materiáli pohlcujúcom zvuk.

6.

Zvukpohlcujúce stropné clony (pohlcovače zvuku) účinne minimalizujú hluk prenášaný vzduchom z okolitého prostredia.

7.

Podlahové rohože absorbujú hluk, predovšetkým kroky.

8.

Nezabudnite na dostatok priestoru medzi pracoviskami.

9.

Je dôležité poskytnúť pracovníkom miestnosti, ktoré sú zvukotesné a ktoré sú vnímané ako tiché. V takýchto priestoroch je možné stretávať sa alebo vykonávať individuálnu, nerušenú prácu.

10.

Zvukotesné okná sú nevyhnutné na zabránenie pieniku vonkajších zvukov. Samozrejme, je to veľmi dôležité najmä v prípade, že sa vaša kancelária nachádza v mestskom prostredí alebo v blízkosti cesty alebo železnice.

AKO CHRÁNIŤ TICHÉ PROSTREDIA

Nie je to výlučne otázka vytvárania absolútne tichých kancelárií, dôležité je skôr vyrovnávanie hladín hluku a nájdenie vhodných zvukových prostredí pre všetky druhy činností. Kreatívna práca a brainstorming sú lepšie vykonávané v prostredí s trochou šumu. Ale pre sústredenie môžu byť rozhovory veľmi rušivé. „Náš sluch sa za 50 000 rokov nevyvinul. Príroda zostáva referenčným bodom sluchu a príroda nikdy nie je tichá. Úplne tiché prostredie môže na mnohých z nás pôsobiť neprirodzene. V pracovných priestoroch nechceme dosiahnuť úplné ticho, snažíme sa o dosiahnutie pocitu pokoja a kľudu. Čo nás privádza k tvrdeniu, že v dnešných kanceláriách sú kľudné miesta stále veľmi vzázne,“ hovorí Pontus Thorsson.
 
Najúčinnejším spôsobom, ako zaistiť tichý priestor pre koncentráciu, je vytvoriť zvukovo izolovanú stenu. Ak to nie je možné, umiestnite do priestoru kvalitné zvukpohlcujúce podlahové paravány, čím sa vytvorí v miestnosti priestor pre sústredenie. Tiež zaistite, aby vaše stropy a steny mali dobré zvukovo absorpčné vlastnosti, nielen v oddelených zónach, ale aj v celej kancelárii. Ako najväčší povrch je v tomto ohľade dôležitý najmä strop.

Pontus Thorsson

Konzultant v oblasti akustiky a zakladateľ Akustikverkstan

Pontus, doktor technológie v oblasti akustiky, napísal svoju dizertačnú prácu o šírení zvuku vo vonkajšom prostredí. Pontus má rozsiahle skúsenosti ako konzultant pre akustiku a venuje sa výskumu a prednáškam na univerzite v Chalmers. Pontus uskutočnil veľmi úspešný výskum týkajúci sa hluku, generovanom veternými zdrojmi, a akustiky v ľahkých budovách.

Viac sa dozviete na stránke akustikverkstan.se