10 TIPOV NA LEPŠIU AKUSTIKU V TRIEDACH

Dobrá akustika má pozitívny vplyv na to, ako sa študenti učia, tak z krátkodobého, ako aj dlhodobého hľadiska. Naopak, zlá akustika spôsobuje zhoršenie školských výsledkov. Pri výstavbe a zariaďovaní škôl sa však na vplyv hluku často zabúda. Nasledujúcich 10 jednoduchých rád vám pomôže zlepšiť akustiku v triedach.

Vedeli ste, že polovica všetkých vyučovacích hodín prebieha v tme kvôli chybnému osvetleniu vo vzdelávacích zariadeniach? Alebo že každá druhá stránka školskej literatúry chýba, keď je čas na to, aby si študenti osvojili nové vedomosti? Nie je to ale nič, čo by sa nedalo vyriešiť. Pokiaľ však ide o akustiku, situácia sa dá opísať naozaj drasticky.

Hluk má na svedomí horšie učebné výsledky

Aj keď je akustika trochu unikajúcou a abstraktnou oblasťou, každý vie, že hluk môže pôsobiť rušivo. V tejto oblasti existuje rozsiahly výskum, ktorý naznačuje, že kognitívna schopnosť študentov je veľmi negatívne ovplyvnená zlou akustikou. V skratke to znamená, že hluk znižuje ich možnosti prijímať informácie a spracúvať ich na vedomosti. Okrem toho sú mladí ľudia citlivejší ako dospelí a majú väčšie problémy s blokovaním rušivých zvukov, čím sa situácia na školách stáva obzvlášť vážnou.

Zlá akustika v polovici všetkých tried

Niektoré štúdie naznačujú, že až polovica všetkých skúmaných tried nespĺňa požiadavky na dobrú akustiku. Tento vývoj sa často zhoršuje tým, že školy nie sú prispôsobené novým vzdelávacím formám, ako napríklad menej tradičnému vyučovaniu pred triedou a aktivitám založených na spolupráci a aktívnom získavaní vedomostí v skupinách.
 
Nielen, že je rušivé, keď sa hlas učiteľa utlmuje hlukom, ako je to napríklad v auditívnych situáciách priamo zameraných na počúvanie, ale aj vo vizuálnych činnostiach, ako je čítanie alebo študovanie tabuliek a diagramov. Hluk môže sabotovať maximálnu možnú úroveň vzdelávania.

DLHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ VPLYV

Slabá akustika spôsobuje, že mozgy študentov vynakladajú toľko energie na blokovanie rušivých zvukov, že zostáva len málo kognitívnej energie na učenie. A keď polovica všetkých tried nespĺňa, čo je potrebné pre dobrú akustiku, je prakticky polovica všetkého vzdelávania premrhaná.
 
Možno viac znepokojujúci je fakt, že to má okamžitý a chronický negatívny dopad na zúčastnené strany. Je už dosť zlé, že školské výsledky detí a mladých ľudí sú negatívne ovplyvnené neštandardnou akustikou, ale môže to tiež negatívne ovplyvniť aj ich dlhodobý kognitívny vývoj.

DLHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ VPLYV

VYTVORTE FUNKČNÚ AKUSTIKU

To boli zlé správy. Ale sú tu aj tie dobré. Po prvé, nie je to tak, že triedy musia byť úplne tiché. Trochu hluku v pozadí môže byť dokonca pozitívna vec. Naš sluch je stále prispôsobený životu v prírode, ktorý nikdy nie je úplne tichý. Po druhé, funkčné akustické prostredia a miesta môžu byť vytvorené v školách pre rôzne aktivity relatívne jednoduchými spôsobmi.
 
Prirodzene je najlepšie premýšľať o akustike už pri budovaní škôl, ideálne najatím odborníkov na akustiku, ale akustiku však možno zlepšiť aj v existujúcich budovách.
 
Rôzne typy textílií môžu znížiť hluk a rušenia. Koberce, záclony a sedací nábytok majú pozitívny vplyv na akustické prostredie. Paravány na stolových doskách, mäkké kolieska na stoličkách a tiché dovieranie zásuviek a dverí sú príkladmi jednoduchých opatrení. Pohyblivé paravány pohlcujúce hluk sa dajú použiť na vytvorenie dočasných tichých oáz pre individuálnu prácu s vysokým stupňom koncentrácie alebo pre skupinovú projektovú prácu. A naozaj výbornému účinku napomáhajú nástenné a stropné paravány.

DOBRÁ AKUSTIKA SA OPLATÍ

Nebude to drahé? To záleží na tom, čo by ste radi zrealizovali, ale krátka odpoveď je: nie. Nie je drahšie robiť veci správnym spôsobom. Naopak. Najmä ak sa berie ohľad na prínosy na výučbu a na celkovú situáciu z dlhodobého sociálno-ekonomického hľadiska.
 
Dvaja švédski experti* dokonca poskytli jednoduchý výpočet založený na číslach WHO. Pozreli sa na počty porúch učenia spôsobených vysokými hladinami hluku. Preložili ich do strateného vyučovacieho času vynásobeného učiteľským platom a dospeli k záveru, že zlá akustika vo švédskych školách ročne stojí približne 1,4 miliardy SEK.
 
Ak by sme sa teda vrátili k dramatickým porovnaniam, ktorými sme začali, ak by prestalo fungovať osvetlenie alebo v knihách chýbali stránky, bolo by prirodzené trúbiť na poplach a napraviť to. Nemalo by byť rovnako prirodzené reagovať na zlú akustiku v školách?

* Staffan Hygge, Emeritný profesor environmentálnej psychológie a Robert Ljung, odborný asistent na Gävle University College.

„Pri zlepšovaní akustiky v triede sú to často malé veci, ktoré dokážu urobiť veľký rozdiel. Funkčné riešenia, ako sú zásuvky s tichým dovieraním a skrinky alebo stoličky s kolieskami, účinne odstraňujú rušivý hluk, ktorý vzniká v triede počas dňa. Dobrú úroveň zvuku považujeme za dôležitú súčasť vytvárania vhodného pracovného prostredia pre učiteľov aj študentov.“

Anders Larsson, Anders Larsson, manažér konceptu Next Education v spoločnosti Kinnarps AB

TIPY NA ZLEPŠENIE AKUSTIKY V TRIEDE

1.

school_acoustics_1.jpg

Pohyblivé paravány na kolieskach na oddelenie skupinovej práce pomáhajú znižovať rušivý hluk a vytvárajú flexibilnejšie vzdelávacie prostredie.

2.

school_acoustics_2.jpg

Zvuk pohlcujúce nástenné paravány sú veľmi účinné pre zlepšenie akustického prostredia.

3.

school_acoustics_3.jpg

Stoly s panelmi absorbujúcimi zvuk znižujú rušivý hluk v triedach (napríklad z pier). Pohlcovače hluku namontované pod stolmi zachytávajú a absorbujú hluk z celej miestnosti a zo zdrojov, akými môžu byť napríklad vŕzgajúce stoličky.

4.

school_acoustics_4.jpg

Stoličky a stoly na kolieskach znižujú nežiaduce zvuky pri posune.

5.

school_acoustics_5.jpg

Koberce na podlahe znižujú všetok zvuk, ale predovšetkým ten z krokov a nábytku.

6.

school_acoustics_6.jpg

Závesy nielen znižujú hluk, ale aj zmäkčujú dojem z miestnosti, čím sa stáva vizuálne príjemnejšou.

7.

school_acoustics_7.jpg

Sedací nábytok je nielen pohodlný na sedenie, ale má aj celkový efekt na zníženie hluku.

8.

school_acoustics_8.jpg

Zvukovo absorbčné stropy robia zázraky v oblasti akustiky.

9.

school_acoustics_9.jpg

Tiché dovieranie dverí a zásuviek znižuje búchanie v triede a má celkovo upokojujúci účinok.

10.

school_acoustics_10.jpg

Oddelené priestory pre individuálnu koncentrovanú prácu a skupinovú prácu znižujú rušenie hlukom a zvyšujú sústredenie na úlohu.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ako vám môžeme pomôcť vytvoriť dobré akustické prostredie?

Kontaktujte nás

SÚVISIACE PRODUKTY

Vibe

Vibe

144 Colours | 27 Varianty

Vibe

Vibe

144 Colours | 110 Varianty

Xact

Xact

323 Colours | 16 Varianty

Fields

Fields

297 Colours | 23 Varianty

Sme tu pre vás.
Od začiatku až po koniec.

Hľadáte špecifický produkt? Mali by ste záujem o navrhnutie riešenia na mieru, podľa vašich predstáv? Alebo vás jednoducho zaujíma, čo vám vieme ponúknuť? Kontaktujte nás - sme tu pre vás!