ČO JE ANALÝZA VZDELÁVACIEHO PRIESTORU

01_workplace-analysis-icon_pen.png

UČENIE

Čo robíte vo svojej organizácii a spôsob, akým to robíte.

01_workplace-analysis-icon_house.png

PRIESTOR

Kde môžete vykonávať svoju prácu (priestory + technológia).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

ANALÝZA

Proces rozdelenia komplexnej témy na menšie časti pre jej lepšie pochopenie.

Analýza učebného priestoru je proces, pri ktorom je zložité prostredie školy rozdelené na menšie časti, aby bolo možné lepšie porozumieť jej celistvosti.

Keď sa bližšie pozriete na UČENIE - čo robíte vo svojej organizácii a ako to robíte. PRIESTOR - kde môžete vykonávať svoje aktivity. Inými slovami, ide o pochopenie toho, ako môže vzdelávací priestor pomôcť študentom a učiteľom lepšie sa učiť a vzdelávať. Naša metóda sa nazýva KINNARPS NEXT EDUCATION®.

PREČO ANALÝZA VZDELÁVACIEHO PRIESTORU?

Študenti a učitelia sú srdcom a dušou vzdelávacieho priestoru. Vykonávajú  prácu, využívajú priestor a riadia oboje. Preto čím lepšie porozumiete študentom a učiteľom a činnostiam, ktoré robia, tým lepšie pochopíte aj druh PRIESTORU, ktorý potrebujú, aby sa lepšie učili a vzdelávali.

Až keď pochopíte, ako vyzerá podnikanie, získate potrebné znalosti, ktoré vedú k zlepšeniu.

PREČO ANALÝZA VZDELÁVACIEHO PRIESTORU?

02_learning-space-analysis-icons_why_EN.png

METÓDA ANALÝZY VZDELÁVACIEHO PRIESTORU OD KINNARPS

03_workplace-analysis-icon_.png

TVORBA VÍZIE

ČAS
3-4 hodiny

CIELE
Podpora osôb s rozhodovacími právomocami pri stanovovaní priorít a budovaní ich vízie zmeny.

03_workplace-analysis-icon_2.png

workshopY

ČAS
1-2 týždne

CIELE
Vedenie a účasť učiteľov, zamestnancov školy a študentov na prepojení ich aktivít s priestorom, ktorý by ich mohol najlepšie podporiť.

03_workplace-analysis-icon_4.png

PRIESKUM

ČAS
2-3 týždne

CIELE
Zapojenie všetkých zamestnancov do zhromažďovania informácií a preferencií týkajúcich sa používania školy a najlepšieho možného usporiadania priestoru.

Zhrnutie zistení podrobne popisujúcich rôzne potreby a priority (typ priestorov, aké veľkosti, pre aké aktivity by ich študenti a učitelia potrebovali). Tiež to, akú úroveň sústredenej práce by v týchto priestoroch vykonávali. Rovnako doplníme ďalšie informácie o ergonómii, technológiách a prípadných ďalších požiadavkách.

KINNARPS NEXT Education®

Želáte si našu pomoc pri tvorbe vášho budúceho školského prostredia? Náš koncept KINNARPS NEXT education® je metóda pre tvorbu vašich vzdelávacích priestorov na mieru. Prostredníctvom podrobných analýz a workshopov mapujeme potreby vašej jedinečnej organizácie, učiteľov a študentov.

Kontaktujte nás