CLASSROOM BY OD KINNARPS

Môže fyzické prostredie ovplyvniť učenie?

V spoločnosti Kinnarps sme presvedčení, že môže. V prieskume, ktorý uskutočnil Demoskop, dve tretiny učiteľov tvrdí, že fyzické prostredie je rozhodujúce alebo veľmi dôležité pre výkon ich študentov. V správe „Múdre učebne“ od Petra Barretta sa zistilo, že dizajn učebne môže zvýšiť rozvoj vedomostí študentov až o 16% za jediný rok. Fyzické prostredie môže uľahčiť každodennú prácu študentov aj zamestnancov. Dobre naplánované vzdelávacie prostredie má výhody v oblasti zdravia, výkonu a efektívnosti práce.

Nápady pre tri ideálne učebne

Prostredníctvom výskumu, kontaktu s učiteľmi a inými odborníkmi v školskom svete, ako aj prostredníctvom našich vlastných skúseností vieme, že deti a mladí ľudia sa učia rôznymi spôsobmi. Niektorí potrebujú pokoj a ticho, zatiaľ čo iní potrebujú možnosť pohybu. V inkluzívnom vzdelávacom prostredí existujú rôzne typy nábytku, ktoré podporujú individuálnu aj spoločnú prácu. Študenti si vyberajú svoj priestor na základe zadanej úlohy, cítia sa byť súčasťou a môžu sa rozvíjať podľa svojich vlastných podmienok. Zvyšovaním vedomostí o tom, ako môže fyzické prostredie podporovať ciele, možno vytvoriť nové vzdelávacie prostredia na podporu práce učiteľov.

Aby sme sa dozvedeli, ako fyzické prostredie ovplyvňuje učenie, kontaktovali sme odborníkov na vzdelávacie prostredie. Mali za úlohu nakresliť svoju ideálnu učebňu a argumentovať svojimi myšlienkami v súvislosti s interiérovým dizajnom. Dúfame, že vás to inšpiruje pri uvažovaní, ako pomocou rôznych druhov nábytku môžete podporiť študentov s rôznymi potrebami a poskytnúť im najlepšie možné príležitosti pre vzdelávanie. Niektoré perspektívy sa znovuobjavujú ako individualizované, aktívne, holistické, bezpečnostné, prehľadné a pohybové.

STIAHNUŤ BROŽÚRU

STIAHNUŤ BROŽÚRU

V našej brožúre MAKE ROOM FOR LEARNING – VYTVORTE PRIESTOR NA UČENIE si môžete prečítať rozhovory s odborníkmi zo školského sveta, inšpirovať sa kresbami ich ideálnej učebne a zamyslieť sa nad tým, ako by vaša škola mohla využiť fyzické prostredie ako pozitívny učebný nástroj.

Prečítajte si brožúru