Prípad : ŠKOLA ROSENBERG

FAKTY O PRÍPADOVEJ ŠTÚDII

Počet študentov:
cca 500

Ročníky:
predškoláci až po 6.triedu

Počet zamestnancov:
cca 70

Rozloha priestoru:
7.200 metrov štvorcových na dvoch podlažiach

Dokončené: jeseň :
jeseň 2020

Vedomosti, rozvoj a spoločné štúdium

Keď obec Tidaholm potrebovala postaviť novú školu, zaradila do koncepcie pedagogický zámer už od fázy plánovania. Dôkladným zmapovaním potrieb a spôsobu práce, ako aj zapojením zamestnancov a žiakov do celého procesu sa podarilo vytvoriť prostredie pre vzdelávanie, ktoré podporuje víziu školy – ústretovosť, flexibilitu a udržateľnosť. „Aby bola nová škola dobrá si vyžaduje čas, úsilie, myšlienku a odhodlanie,“ tvrdia riaditelia školy Ulrika Eskilsson a Andreas Lindahl.

 

 

PODPORA PRI NAVRHOVANÍ VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA

Analýza vzdelávacieho prostredia pomáha zhromažďovať a dokumentovať znalosti a údaje, ktoré sú založené na faktoch ešte pred samotným navrhovaním vzdelávacieho prostredia. Jednoducho povedané, ide o pochopenie a analýzu s cieľom zlepšovať. Konkrétnymi nástrojmi a workshopmi sú zamestnanci a študenti zapojení do celého procesu zmeny. Prečítajte si viac informácií o našej analýze vzdelávacieho prostredia Next Education® tu.

Vo všetkých učebniach sa nachádzajú stoly Origo v rôznych tvaroch a veľkostiach, čo uľahčuje usporiadať priestor takým spôsobom, ktorý podporuje danú situáciu pri vyučovaní.

Diskusie o narastajúcom počte žiakov, ktorí prichádzajú do obecných škôl v Tidalhome, vyústili do rozhodnutia postaviť novú školu pre triedy predškolákov až po 6. triedu v novej štvrti Rosenberg.  Naskytla sa tak príležitosť premyslieť si takúto operáciu od nuly a postaviť prácu na základe pedagogického zámeru, že škola by mala rozvíjať vedomosti pre život v súlade s najlepším záujmom pre žiakov.

Ulrika Eskilsson, riaditeľka tried predškolákov až po 3. triedu bola pevne presvedčená, že to má byť súčasťou procesu od najskoršieho možného štádia.

"Keď investujete do novej školy, musíte si najskôr položiť otázku, čo je vaším zámerom vo vzdelávacom prostredí, a prečo je potrebná zmena. Čím skôr zaujmete holistický prístup ku všetkému od architektúry po interiérový dizajn, tým lepšie. Pri tvorení prostredia, ktoré má poskytnúť bezpečie, podporiť učenie a uľahčiť štúdium neexistujú skratky a tento proces si vyžaduje čas,“ hovorí.

Jej kolega Andreas Lindahl, riaditeľ tried 4 - 6 a tried pre novo prichádzajúcich prisťahovalcov, súhlasí a zdôrazňuje, že je dôležité začať včas s plánovaním imidžu a funkcie školy. Vytváranie udržateľných inkluzívnych vzdelávacích prostredí si vyžaduje veľa času, premýšľania a mapovania, nehovoriac o zapojení interných aj externých odborných znalostí. Spomína tiež, že hoci mohli začať plánovať stavbu školy skôr, predsalen mali príležitosti ovplyvniť samotnú budovu tak, aby sa zhodovala s ich pedagogickým zámerom.

„V ideálnom prípade by ste mali premyslieť dizajn budovy a interiéru súčasne. V neposlednom rade je nevyhnutné zapojiť zamestnancov aj študentov čo najviac sa dá.“

Andreas Lindahl, riaditeľ tried 4 - 6 a tried novo prichádzajúcich prisťahovalcov, Škola Rosenberg

V predškolskej triede je úložný priestor Space použitý ako ostrovček uprostred miestnosti, ktorý oddeľuje jednotlivé zóny. Keďže je úložný priestor na kolieskach, miestnosť sa dá podľa potreby ľahko zmeniť.

Vzdelávacie prostredie vytvorené na základe identifikovaných potrieb a koncepcie školy

Východiskovým predpokladom projektu Školy Rosenberg bolo presvedčenie, že fyzické prostredie a jeho dizajn ovplyvňuje pocity a prácu študentov a zamestnancov. Obec a zamestnanci školy preto kládli veľký dôraz na to, aby boli zabezpečené dôkladné prípravné práce s cieľom zmapovať skutočné potreby a zistiť, ktoré interiérové riešenia ich najlepšie podporia. Takto je od počiatku zabezpečený nákup tých najvhodnejších produktov. Spoločnosť Kinnarps dostala včasnú príležitosť predstaviť svoju analýzu vzdelávacieho prostredia Next Education® a počas celého procesu úzko spolupracovala s vedením, projektovou skupinou, zamestnancami a žiakmi Školy Rosenberg. Prostredníctvom prednášok, štúdií rôznych typov učebných priestorov, praktických workshopov a webových prieskumov boli do procesu zapojené všetky zúčastnené strany. Kinnarps vypracoval správu, ktorá udáva celkové výsledky aj výsledky jednotlivých oddelení. Táto správa obsahovala aj odporúčania pre fyzické prostredie a stala sa dôležitým základom pri formulovaní obstarávania zo strany samosprávy.

„Pre nás bol kontakt so spoločnosťou Kinnarps kľúčový. Kinnarps nám pomohol zmapovať a analyzovať potreby, zapojiť zamestnancov, uskutočniť študijné návštevy a workshopy, formulovať naše vízie a ciele. Naši zamestnanci dostali príležitosť ovplyvniť dizajn interiéru, ale boli tiež sami inšpirovaní, ovplyvnení a získali nové vedomosti a nové nápady prostredníctvom spoločnosti Kinnarps. Pre nás všetkých to bola cesta poznávania a zmien.“

Ulrika Eskilsson, riaditeľka predškolskej triedy až po 3.triedu, Škola Rosenberg

Všetky priestory školy boli dôkladne zvážené a naplánované tak, aby podporovali rôzne formy učenia. Tu vidno usporiadanie úložného priestoru Space do tvaru L, ktorý je pokrytý mäkkými vankúšmi. Akustický paraván Vibe na kolieskach je vybavený tabuľou, ktorú žiaci môžu odtlačiť kam potrebujú.

Obstarávanie sa nakoniec ustálilo na hodnotiacich parametroch flexibilita, prívetivé prostredie, dobrá akustika a udržateľnosť. Chceli to najlepšie a najkreatívnejšie riešenie spojené s týmito hodnotami, a preto namiesto tradičného cenového obstarávania zvolili funkčné obstarávanie. Andreas Lindahl hovorí, že za touto myšlienkou stojí uprednostnenie vízie a koncepcie školy a zameranie sa na celkové riešenia namiesto riešenia jednotlivých produktov.

Jednou zo základných požiadaviek bolo flexibilné riešenie interiérového dizajnu, ktoré teraz nájdeme v celej škole, či už v možnosti kombinovať rôzne kusy nábytku alebo v možnosti usporiadať nábytok tak, aby vyhovovali konkrétnemu jednotlivcovi a situácii počas vyučovania. Výber  pastelových farieb v tlmených tónoch tiež uľahčuje kombinovanie nábytku bez toho, aby pôsobil chaoticky.

Nízky, čalúnený nábytok a množstvo paravánov pohlcujúcich zvuk zaisťuje dobrú akustiku a pocit pohodlia. Pekným detailom a pozitívnym prvkom je, že toalety sú vybavené sezónnymi zvukmi, ako je štebot vtákov, čo vytvára pocit pohody a bezpečia. 

"We aimed to formulate the procurement in such a way that it would result in a welcoming and "Naším cieľom bolo sformulovať obstarávanie takým spôsobom, aby výsledkom bola ústretová a udržateľná škola. To, čo oko vidí, je dôležité. Chceme, aby ľudia cítili 'To je pekné, tu chcem byť.“ Vďaka príjemnému prostrediu sa deti i zamestnanci cítia viac ocenení a všetci sa chcú starať o školu.

Andreas Lindahl, riaditeľ tried 4 - 6 a tried novo prichádzajúcich prisťahovalcov, Škola Rosenberg

rosenbergsskolan-4.jpg

rosenbergsskolan-5.jpg

Ergonomická stolička pre študentov Xpect má zabudovaný prirodzený pohyb v operadle, nastaviteľnú hĺbku sedadla a opierku nôh. Môže sa ľahko zavesiť dvoma rôznymi spôsobmi, aby sa uľahčilo čistenie a je stohovateľná, čo zabezpečuje využiteľnosť priestoru.

Chodby sú zariadené tak, aby podporovali neformálne vzdelávanie. Tu pohovka Monolite vytvára útulný priestor v miestnosti a puf Fields s balančnou loptou Boullé ponúkajú žiakom príležitosti zmeniť polohu tela.

Malin Skatt, učiteľka triedy 4 až 6 je jednou z učiteliek, ktoré sa zapojili do projektu novej školy. Cíti, že nové učebné prostredie a spôsob práce sú viac prispôsobené moderným vyučovacím metódam. Napríklad všetky triedy susedia so skupinou miestností, ktoré umožňujú deťom nezávisle pracovať bez toho, aby sa navzájom rušili a pritom si boli stále nablízku. Miesta, kde sa môžu žiaci rozhodnúť či chcú sedieť alebo stáť tiež vytvárajú prirodzenú dynamiku a pohyb, čo im pomáha zostať sústredenými. Je tiež rada, že zamestnanci dostali pracovné miestnosti so zariadením, ktoré podporuje rôzne činnosti, súčasťou sú aj ergonomické stoly, projektové stoly a menšie miestnosti s nízkym sedením pre stretnutia.

„Možnosť sedieť v miestnosti navrhnutej pre zamestnancov a pracovať tam namiesto učebne je pre nás všetkých povzbudením. Teraz je omnoho jednoduchšie podporiť tímového ducha alebo ak máte niečo na mysli, rýchlo sa opýtať svojich kolegov,“ hovorí Malin Skatt.

V školskej skupine pre špeciálnu výchovu od 1. do 3. ročníka bol plánovaný interiér tak, aby vyhovoval potrebám každého žiaka. Úložné jednotky a paravány na kolieskach uľahčujú rozdelenie priestorov tak, aby mal každý svoju vlastnú plochu. Jemne zaoblené operadlo študentskej stoličky Xpect tiež dáva bezpečný pocit objatia.

"Deti, s ktorými najviac pracujem, potrebujú osobitnú podporu, ale všimli sme si, že interiérový dizajn a vybavenie, ktoré je pre ne dobré, je vhodné pre každého. Interiérový dizajn vo vzdelávacom prostredí pomáha tlmiť zmyslové vnemy tlmenými farbami, čalúneným nábytkom a možnosťou prirodzene sa pohybovať.“

Kajsa Ekelund, učiteľka špeciálneho vzdelávania, Škola Rosenberg

V knižnici sa žiaci radi odplazia do bezpečných kútov vytvorených kreslom Monolite s vysokým operadlom. Počítačový stolík im umožňuje zmeniť polohu.

V priestoroch určených na aktivity po škole boli zriadené zóny pre rôzne činnosti. Tu môžete vidieť stoličku Xpect s rôznymi konšteláciami so stolom Origo. V pozadí nízke sedenie a zvuk pohlcujúci paraván na kolieskach.

Všetky triedy majú susediace miestnosti pre skupiny, takže žiaci môžu v skupinkách pracovať nezávisle bez toho, aby sa navzájom rušili. Pri stole Oberon si môžete zvoliť sedenie na stoličkách Plint alebo státie, aby bola vytvorená prirodzenú variácia pohybu v miestnosti.

Kajsa Ekelund, učiteľka detí, ktoré potrebujú osobitnú podporu, oceňuje tiež rozmanitý interiérový dizajn školy a vidí veľkú výhodu v možnosti prispôsobiť zariadenie tak, aby vyhovovalo konkrétnym potrebám a žiakom.

"Mala som problém vzdať sa tradičného nábytku, ale Kinnarps mi dodal inšpiráciu aj pocit istoty. Cítila som, že vedia, o čom hovoria, a že im môžeme dôverovať. Nešlo iba o nábytok, išlo o celkový obraz, veci ako hodnoty, vízia a pedagogický zámer,“ hovorí.

Najlepšia kombinácia funkcie a dizajnu pre vytvorenie dobrého akustického prostredia. Tiché, premiestniteľné úložné jednotky so zadným panelom pohlcujúcim zvuk uľahčujú vytvorenie miestnosti v miestnosti. Stoly s povrchom z marmolea pohlcujú zvuk a sú tiež odolné voči nečistotám. Čalúnené stoličky prispievajú k lepšej akustike v priestore, väčšiemu pohodliu a k pocitu útulnosti. Odolná tkanina Rustico od Kinnarps Color Studio je prispôsobená  vysokému opotrebovaniu a vďaka jej viacfarebným vláknam je zhovievavá k nečistotám.

Anders Larsson, stratég v oblasti vzdelávania v spoločnosti Kinnarps, ktorý bol do projektu zapojený, pripisuje veľkú zásluhu riaditeľom, ktorých jasná vízia a pochopenie toho, na čo bolo treba myslieť už v ranom štádiu plánovania, umožnilo vytvoriť školu, o ktorej snívali. Nešlo len o zariadenie nábytkom, ale skôr o zmenu v spôsobe práce. Jedným z faktorov úspechu bol čas venovaný diskusii, reflexii, praktickej práci a získavaniu dôležitých názorov a myšlienok o vzdelávacom prostredí. To umožnilo vytvoriť udržateľné riešenia interiéru pre rôzne situácie počas učenia, ktoré podporia žiakov aj učiteľov a efektívne využívajú priestor školy.

„Tým, že sme sa začlenili do procesu hneď na začiatku, vytvoril sa čas na zmapovanie potrieb, diskusiu a odpovede na výzvy a príležitosti, identifikáciu toho, čo v existujúcich vzdelávacích prostrediach fungovalo dobre a čo nie, a čas na zbieranie cenných poznatkov od všetkých zúčastnených.“

Anders Larsson, Learning Space Strategist, Kinnarps

Hashtag #KULtillsammans bol vytvorený s cieľom a víziou, pričom KUL je švédska skratka pre Knowledge, Development and Learning (vedomosti, rozvoj a štúdium).

Implementácia – faktor úspechu

Počas cesty k zmene projektový tím pochopil, aké dôležité je vytvoriť plán predstavenia nového školského prostredia zamestnancom a žiakom, hneď ako sa do školy nasťahujú. Na základe inšpirácie ďalšími projektmi od Kinnarps, škola vytvorila príručku, ktorá obsahuje spoločné pokyny a prístupy pre zamestnancov s podrobným uvedením pravidiel, ktoré platia v rozličných situáciách a pre špecifické oblasti školy - všetko s cieľom stanoviť spôsob práce a kultúru v škole od prvého dňa. Kniha bola rozdaná všetkým zamestnancom pred otvorením školy.

rosenbergsskolan-13.jpg

Všetky chodby a spoločné priestory sú dômyselne zariadené tak, aby slúžili ako študijné priestory. Sedenie Frame vytvára útulné miesto na stretávanie sa v priestore a stohovateľná stolička Frisbee sa dá rýchlo použiť na prisadnutie.

rosenbergsskolan-14.jpg

Všetky učebne majú variabilný nábytok a funkčné úložné priestory.

"Zamestnanci aj žiaci sa teraz učia ako používať nové prostredie, vidím to jasne, keď chodím po škole. Príručka nám pomáha dodržiavať pravidlá, ktoré sme sami formulovali. Každý, kto pozná pravidlá podporuje zrozumiteľnosť, bezpečnosť, vytrvalosť a energiu, čo nám pomôže aj v prípade príchodu nových zamestnancov do školy.“

Ulrika Eskilsson, riaditeľka tried predškolákov až 3.triedy, Škola Rosenberg

Akustické panely Vibe v jedálni sa ľahko presunú tam, kde sú potrebné a dodávajú pocit útulnosti aj v najotvorenejšom priestore v škole.

„Úprimne, mnohí z nás boli so starou školou celkom spokojní, možno preto, že sme na ňu boli tak zvyknutí, a preto bolo dobré, že s nami Kinnarps hovoril o iných spôsoboch práce a zariaďovania. Bolo to veľmi podnetné na zamyslenie a pre mňa osobne to bola výzva. Mali sme možnosť na to vplývať, ale boli sme tiež ovplyvnení.“

Malin Skatt, učiteľka 4 až 6 triedy, Škola Rosenberg

Pomocou úložného priestoru Space a stropných akustických paravánov Fields, ktoré  pohlcujú zvuky je oddychová miestnosť pre zamestnancov rozdelená do rôznych zón. Nástenné akustické paravány z rovnakej série slúžia tiež ako dekoratívne prvky.

Zhrnutie

  • Pri plánovaní novej školy boli dôležité dôkladné prípravné práce.
  • Zamestnanci a žiaci školy boli zapojení do procesu.
  • Dôraz na flexibilitu, prívetivé prostredie, dobrú akustiku a udržateľnosť.
  • Funkčné obstarávanie, ktoré hľadalo najlepšie riešenie interiéru nie najnižšiu cenu.
  • Rozmanité interiéry, ktoré podporujú pohyb.
  • Nízky, čalúnený nábytok dodáva pocit pohodlia a prispieva k dobrej akustike.
  • Interiérový dizajn, ktorý je možné prispôsobiť rozličným situáciám počas vyučovania.
  • Príručka s podrobnými pokynmi a víziou školy.

POUŽITÉ PRODUKTY

Xpect

Xpect

Invito

Invito

Plint

Plint

Monolite High

Monolite High

Frame

Frame

Boullée

Boullée

Monolite stolík

Monolite stolík

Frisbee

Frisbee

Monolite

Monolite

Multi

Multi

Pio

Pio

Pio

Pio