Kreatívne a zvuk pohlcujúce nástenné panely

Efektívny a atraktívny absorpčný materiál, Oktav, podporuje príjemné pracovné prostredie. Bonus: je ekologický.