KINNARPS V REAKCII NA SITUÁCIU V RUSKU, BIELORUSKU A NA UKRAJINE

Ľudská tragédia spôsobená ničivou vojnou na Ukrajine zasiahla celý svet. Naše myšlienky smerujú k miliónom ľudí, ktorí trpia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine spoločnosť Kinnarps zastavila dodávky do uvedených krajín.

Skupina Kinnarps a jej sedem vlastných značiek nerealizuje v týchto krajinách žiadne priame ani nepriame nákupy hotových výrobkov prostredníctvom subdodávateľov. Priamo odtiaľ nekupujeme žiadne komponenty ani suroviny. Je nám známych niekoľko prípadov, kedy naši subdodávatelia hotových výrobkov nakupujú komponenty alebo základné suroviny z vyššie uvedených krajín. Vyvíjajú sa snahy o prechod na alternatívne trasy zásobovania.

Situácia momentálne neovplyvňuje našu schopnosť dodávať našim zákazníkom.