MÁ FYZICKÉ PROSTREDIE VPLYV NA UČENIE V ŠKOLE?

Skupina interiérových dizajnérov zo spoločnosti Kinnarps spolupracuje na projekte „Classroom by“ s odborníkmi pre vzdelávacie prostredia. Títo experti boli požiadaní o vytvorenie, podľa nich, ideálnej učebne a následne objasnenie výberu daného interiéru. Účelom bolo ukázať, ako môže fyzické prostredie v školách ovplyvniť učenie a podporiť študentov pri dosahovaní ich plného potenciálu.

Môže fyzické prostredie ovplyvniť učenie? My, v Kinnarps, sme presvedčení, že je to možné a tento názor je podporený aj školským personálom a výskumníkmi. Dobre navrhnutý priestor pre vzdelávanie podporuje zdravie, zlepšuje výkon a vytvára pocit bezpečia pre učiteľov aj študentov. V snahe preskúmať túto tému hlbšie, spolupracuje Kinnarps s tímom odborníkov  zo školského prostredia. V projekte „Classroom by“, ktorý sa zaoberá školským priestorom, navrhli riaditeľka školy Elisabet Ingemarsson, školský dizajnér, projektant školských zariadení a výskumník Peter C. Lippman a Hjärnberikad & Kaka Architects ich ideálnu učebňu a vysvetlili ich výber interiérového dizajnu. Niektoré pohľady ako individualita, aktivita, celistvosť, pocit bezpečia, prehľad a pohyb sa objavili u všetkých, ale medzi návrhmi sa ukázali aj rozdiely.  

„Bola to neuveriteľne obohacujúca spolupráca a bolo zaujímavé vidieť, ako sa tieto tri učebne vyvíjali. Pre nás, v Kinnarps, je dôležité vytvárať taká priestory pre vzdelávanie, ktoré naozaj podporujú študentov a učiteľov v ich každodennej práci. Sme si vedomí toho, aké dobré výsledky môžeme dosiahnuť, ak venujeme čas identifikovaniu a zmapovaniu potrieb a zapojíme do procesu zmeny priestoru všetkých účastníkov predtým, ako sa rozhodneme o dizajne interiéru."

Johanna Walden, Koncept marketing manažér, Kinnarps AB

Prostredníctvom svojich vlastných skúseností a kontaktami s výskumnými pracovníkmi, učiteľmi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi zo školských prostredí, získala spoločnosť Kinnarps v priebehu rokov dôkladné poznatky o procese učenia sa a jeho prepojení na fyzické prostredie. Pre Kinnarps je význam fyzického prostredia v školách jednoznačný. Každý jedinec je iný. Niektorí študenti potrebujú napríklad pokoj a ticho, zatiaľ čo iní potrebujú priestor pre pohyb. V inkluzívnom vzdelávacom prostredí by mal byť interiérový dizajn variabilný tak, aby mali všetci študenti k dispozícii miesto, ktoré najviac vyhovuje vykonávanej úlohe, a taktiež aby cítili, že ich názor je dôležitý a rozvíjali sa na základe svojich vlastných schopností. To je dôvod, prečo Kinnarps v súčasnosti buduje vo svojej švédskej centrále, v Kinnarp, testovaciu učebňu. Študenti škôl sú pozvaní do týchto priestorov, aby sa tam počas dňa učili, a zistili tak, ktoré zariadenie triedy im najviac vyhovuje. Na 60 štvorcových metroch bola vybudovaná učebňa, v ktorej je možné prispôsobiť interiérový dizajn rôznym vzdelávacím situáciám. 

Za účelom vytvorenia učebných priestorov na mieru na základe jedinečných podmienok a potrieb každej školy, ponúka Kinnarps analýzu učebných priestorov. Anders Larsson, manažér konceptu Next Education v Kinnarps AB, spolupracuje so školami pred, počas aj po zmene ich fyzického prostredia a to prostredníctvom zmapovania potrieb, zapojením samotných zamestnancov a študentov do procesu tvorby a zrealizovania týchto analýz.

"Pre nás sú školské záležitosti neskutočne dôležité a motivujúce, pretože sa týkajú budúcnosti našich detí. Jednou z perspektív, ktorá často chýba v diskusiách o školách, je prepojenie medzi fyzickým prostredím a učením sa. Toto chceme zmeniť v kurzoch odbornej prípravy učiteľov a pri plánovaní budov škôl.“

Anders Larsson, Next Education koncept manažér, Kinnarps AB

Read more about the 'Classroom by' project, Next Education® and Kinnarps learning space analysis at Kinnarps.com. There you can also find classroom Prečítajte si viac o projekte 'Classroom By', Next Learning® a analýze vzdelávacích priestorov na stránke kinnarps.com. Nájdete tu tiež návrhy učební, filmy, zoznamy produktov, prípadové štúdie a rozhovory.

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY?

Pre viac informácií kontaktujte:

Johanna Walden
Concept Marketing Manager
Johanna.walden@kinnarps.se
+46 (0)515 38363

O spoločnosti Kinnarps

Kinnarps dodáva riešenia interiérového dizajnu pre kancelárie, školy a zdravotnícke zariadenia, Celý hodnotový reťazec je charakterizovaný vysokou kvalitou a nízkym dopadom na životné prostredie - od základných surovín až po hotové riešenia. Kinnarps je jeden z najväčších európskych výrobcov riešení interiérového dizajnu, s obchodnými operáciami v 40 krajinách a obratom celej skupiny vo výške 4,2 miliárd SEK. Kinnarps založili v roku 1942 Jarl a Evy Andersson a je plne vlastnenou rodinnou spoločnosťou.

O konceptoch Next spoločnosti Kinnarps

NEXT OFFICE®, NEXT EDUCATION® A NEXT CARE® sú koncepty spoločnosti Kinnarps na vývoj operatívne prispôsobených pracovných prostredí pre kancelárie, školy a zdravotnícke zariadenia. To znamená, že zmapujeme a analyzujeme vaše podnikanie, zapojíme váš manažment a zamestnancov do procesu zmien a na základe týchto znalostí, ako základu, vytvoríme prispôsobené pracovné prostredie.

www.kinnarps.com