TENTO ROK SME VIANOČNÝ DARČEK VENOVALI DEŤOM Z ORGANIZÁCIE „SAVE THE CHILDREN“

TENTO ROK SME VIANOČNÝ DARČEK

VENOVALI DEŤOM Z ORGANIZÁCIE „SAVE THE CHILDREN“

Tento rok vianočný darček spoločnosti Kinnarps pozostáva z daru organizácii „Save the Children“ a podporu ich medzinárodnej práce za práva detí.

V posledných rokoch sme namiesto vianočných darčekov podporovali charitu. Nie je tomu inak ani tento rok, kedy sme sa rozhodli podporit program „Save the Children“ a ich globálnu pomoc zameranú na pomoc deťom, ktoré sú najzraniteľnejšie. „Save the Children“ je globálna organizácia zaoberajúca sa právami detí, ktorá pôsobí vo viac ako 120 krajinách. Bojuje za práva detí na prežitie, rozvoj a dospievanie v bezpečí. Rozhodli sme sa tiež stať sa ich partnerom v oblasti udržateľnosti so zameraním na vzdelávanie, pretože v súčasnosti milióny detí nemajú prístup k základnému vzdelaniu. Podporujeme tým náš pohľad na sociálnu udržateľnosť, ktorý je v súlade s časťou Agendy OSN o cieľoch udržateľnosti 2030.

„Sme hrdí na to, že sme partnerom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja pre organizáciu „Save the Children“ s cieľom zabezpečiť, aby všetky deti mali vhodné podmienky pre vzdelávanie, rozvoj a lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť. Vďaka spoločným silám bude môcť viac detí navštevovať školy. V rámci našej spoločenskej zodpovednosti prispievame k iniciatívam s cieľom zabezpečiť, aby všetky deti dostali podporu, ktorú potrebujú pred začatím školy, aby sa naučili čítať a písať a aby škola bola miestom, kde môžu byť deti v bezpečí a šťastné.“

Johanna Ljunggren, Manažérka udržateľnosti

Prečítajte si viac o „Save the Children“ (Rädda barnen) a ich práci na www.savethechildren.net