Kinnarps dosahuje emisné ciele skôr, ako sa plánovalo

Spoločnosť Kinnarps pokračuje vo svojej iniciatíve v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a dosiahla svoje plánované emisné ciele skôr, než sa plánovalo, vychádzajúc z novej správy o trvalej udržateľnosti spoločnosti, ktorá dnes bola uverejnená. "Chceme zvýšiť prínos pre zákazníkov. Malo by pre nich byť jednoduché robiť trvalo udržateľné rozhodnutia a hospodárne využívať ich ľudské a materiálne zdroje," hovorí manažérka pre udržateľnosť Johanna Ljunggren.

Správa o udržateľnosti z roku 2018 pokrýva všetky značky skupiny Kinnarps - Kinnarps, Drabert, Materia, Martin Stoll, NC Nordic Care a Skandiform. Opisuje iniciatívy spoločnosti Kinnarps v oblasti udržateľnosti z holistického hľadiska a zameriava sa na to, ako celá skupina prispieva ku globálnym cieľom OSN. Medzi viacerými odprezentovanými zlepšeniami, sa v správe uvádza, že spoločnosť Kinnarps dosiahla svoj cieľ znížiť emisie ovplyvňujúce klímu skôr, než sa plánovalo.
 
"Naším cieľom bolo znížiť emisie o 20% do roku 2020 v porovnaní s východzím rokom 2014. Náš výsledok v tomto roku je 22%. Momentálne stanovujeme ambiciózny nový cieľ do roku 2020 - znížiť naše emisie o 35%. Významným faktorom nášho úspechu je, že sme nahradili LPG oblastným vykurovaním v našom výrobnom zariadení v Jönköpinge," vysvetľuje Johanna Ljunggren.
 

Vlastný logistický systém spoločnosti Kinnarps je na trhu jedinečný, čo umožňuje o 50% vyššiu možnosť nakládky v porovnaní s priemerom v odvetví. V priebehu roku 2018 podnikla spoločnosť Kinnarps ďalší krok vo vývoji a iniciovala projekt v spolupráci s firmou Volvo a švédskou dopravnou agentúrou. Zavedenie dlhších vozidiel s troma prepravnými návesmi namiesto dvoch, ako výsledku projektu vysokokapacitnej dopravy, vyústilo do zvýšeného objemu nákladu a tým pádom menšieho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

 
"Medzi našou prácou v oblasti udržateľnosti a naším podnikateľským plánom existuje strategicky dôležité prepojenie. Spoľahlivé využívanie ľudských a materiálnych zdrojov je výsledkom zdravého uvažovania a výhodou pre každého: pre našich zákazníkov, pre našich dodávateľov a pre nás," hovorí Johanna Ljunggren.
 
"Aby naši zákazníci boli skutočne presvedčení, že udržateľné rozhodnutia sú jednoduché a ekonomicky výhodné, musíme ponúknuť konkrétny obchodný prínos. Preto sme v roku 2018 zintenzívnili našu prácu na vývoji nových cikuárnych obchodných modelov, ktoré umožňujú zákazníkom renovovať a opätovne používať náš nábytok vo svojich projektoch. Nábytkársky priemysel potrebuje nové udržateľné obchodné štruktúry - a našou ambíciou je byť lídrom v tomto vývoji."

Prečítajte si viac informácií o našej práci v oblasti udržateľnosti  a stiahnite si našu správu

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY?

Pre viac informácií kontaktujte:

Johanna Ljunggren
Manažér udržateľnosti Kinnarps AB
+46 76 102 60 43
johanna.ljunggren@kinnarps.se

O spoločnosti Kinnarps

KINNARPS DODÁVA RIEŠENIA PRACOVNÝCH PRIESTOROV

Kinnarps dodáva riešenia pracovných priestorov pre kancelárie, školy a zdravotnícke zariadenia. Celý hodnotový reťazec je charakterizovaný vysokou kvalitou a nízkym dopadom na životné prostredie - od základných surovín až po hotové riešenia pracovných priestorov. Kinnarps je jedným z najväčších výrobcov riešení interiérového dizajnu pre pracoviská v Európe, s obchodnými operáciami v 40 krajinách a obratom cez 420 miliónov Euro. Kinnarps založili v roku 1942 Jarl a Evy Andersson. Dodnes je plne vlastnenou rodinnou spoločnosťou.

www.kinnarps.sk

Na stiahnutie