SPOLOČNOSŤ KINNARPS ZÍSKALA ZMLUVU AKO DODÁVATEĽ NÁBYTKU PRE SPOLOČNOSŤ SKL KOMMENTUS

Medzi Kinnarps a SKL Kommentus prišlo nedávno k uzavretiu výhradnej dodávateľskej dohody. Obstarávanie SKL Kommentus "Möbler 2017" pozostávalo z niekoľkých tendrových zložiek, z ktorých už väčšina bola podpísaná. Celá rámcová dohoda sa odhaduje na 1,4 miliardy švédskych korún ročne. Dohoda bola uzavretá na obdobie dvoch rokov s možným predĺžením jedného roka a dodatočného roku navyše.

Obstarávanie "Möbler 2017" zahŕňa širokú škálu riešení interiérov pre školy, zdravotnícke zariadenia a kancelárie. Z pohľadu spoločnosti SKL Kommentus, cieľom obstarávania bolo pokrytie rôznych druhov riešení interiérového dizajnu a služieb s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov. Spoločnosť Kinnarps je jediným z dodávateľom produktov pre všetky oblasti zahrnuté v obstarávaní.
 
Obstarávanie sa zameralo na environmentálne aspekty a aspekty trvalej udržateľnosti výrobkov a ich výroby, čo je niečo, pre čo je Kinnarps naozaj nadšený. Udržateľnosť bola pre Kinnarps vždy kľúčovou otázkou. Začiatkom tohto roka spoločnosť Kinnarps predstavila Index lepšieho účinku, nástroj na meranie trvalej udržateľnosti naprieč celým reťazcom, od návrhu až po opätovné použitie. Nestačí jednoducho mať len dobré produkty. To, ako sa vyvýjajú, vplyv, ktorý majú na jednotlivca, na svet okolo nás a na samotnú organizáciu, je a bude aj naďalej dôležitý. V záujme zvýšenia povedomia o otázkach životného prostredia a trvalej udržateľnosti Kinnarps vyvinul Index lepšieho účinku, otvorený zdroj, ktorý je dostupný pre všetkých dodávateľov v tomto odvetví.
 
Kinnarps má rozsiahle skúsenosti v oblasti udržateľnosti a dizajnu interiérov vo verejných prostrediach. Naším cieľom je vytvoriť pracovné prostredia, ktoré vedú k úspechu a prosperite ľudí, organizácie a sveta okolo nás. S pôsobnosťou v 49 lokalitách po celom Švédsku, od Ystadu na juhu až po Kirunu na severe krajiny, máme kvalitné vedomosti o potrebách obcí, obecných a krajských úradov.
 
"My, v spoločnosti Kinnarps sme hrdí na to, že spoločnosť SKL Kommentus nám poskytuje trvalú dôveru a môžeme tak byť jediným dodávateľom trvalo udržateľného interiérového dizajnu," hovorí Robert Petersson, generálny riaditeľ spoločnosti Kinnarps AB.

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY?

Pre informácie týkajúce sa dohody prosím kontaktujte:

Jonny Wigholm, Kinnarps Sweden Sales AB
Key Account Manager 
+46 515 380 43
jonny.wigholm@kinnarps.se

Pre ďalšie otázky kontaktujte:

Kristina Hjalmarsson, Kinnarps AB
Press Contact
+46 515 382 87
kristina.hjalmarsson@kinnarps.se

 

O spoločnosti Kinnarps

KINNARPS DODÁVA RIEŠENIA PRACOVNÝCH PRIESTOROV

Kinnarps dodáva riešenia pracovných priestorov pre kancelárie, školy a zdravotnícke zariadenia. Celý hodnotový reťazec je charakterizovaný vysokou kvalitou a nízkym dopadom na životné prostredie - od základných surovín až po hotové riešenia pracovných priestorov. Kinnarps je jedným z najväčších výrobcov riešení interiérového dizajnu pre pracoviská v Európe, s obchodnými operáciami v 40 krajinách a obratom cez 420 miliónov Euro. Kinnarps založili v roku 1942 Jarl a Evy Andersson. Dodnes je plne vlastnenou rodinnou spoločnosťou.

www.kinnarps.com

Na stiahnutie

Obrázky