KINNARPS A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM: ZAŽI PRÍRODU NA VLASTNEJ KOŽI

Uvedomelý vzťah k prírode a vnímanie dôležitosti jej ochrany je jedným z hlavných predpokladov, ako ju uchovať aj pre budúce generácie. Udržateľnosť je jedným z hlavných pilierov nášho podnikania, a preto sme veľmi radi, že sme mali opäť možnosť podporiť detský prírodovedný tábor Mgr. Juraja Čačaného, pod záštitou Slovenského národného múzea, a napomôcť tak vzdelávaniu detí v tejto oblasti.

PRÍRODOVEDNÝ DENNÝ TÁBOR PRE DETI

Cieľom denného tábora je prehĺbiť u detí kladný vzťah k prírode a jej ochrane. V priebehu piatich dní tábora deti navštevujú rozmanité miesta v okolí Bratislavy. Počas výletov v prírode spoznávajú mnoho druhov živočíchov a rastlín, ktoré sa v danom prostredí vyskytujú, a získavajú cenné poznatky o spôsobe ich života a vzájomných vzťahoch medzi nimi. Formou aktívneho poznávania tak majú deti príležitosť zažiť prírodu na vlastnej koži. Súčasťou aktivít je aj environmentálna výchova a interaktívne prednášky v priestoroch Slovenského národného múzea. Prednášky sú obohatené o pomôcky rôzneho charakeru (hlasové ukážky, prírodniny, preparáty, premietanie, ale aj živé zvieratá), hry a tvorivé aktivity inšpirované prírodou. Poznávanie sa tak stáva zážitkom.

„Väčšinu dňa trávime s deťmi vonku v prírode. Je dôležité, aby sami videli a pochopili, čo všetko v prírode žije a rastie, a ako i tá najmenšia súčasť je veľmi potrebná pre celý ekosystém,“ vraví Mgr. Lucia Gucmanová, organizátorka detského tábora.

Prírodovedný denný tábor vychádza z projektu  „Objavujeme prírodu“ (interaktívne prednášky a workshopy pre deti miest a obcí v okolí Bratislavy) a prírodovedného krúžku Vĺčatá , ktorý prebieha pod vedením Mgr. Juraja Čačaného v Mestskej knižnici v Bratislave.

 

Je zaujímavé sledovať ako sa deti počas dní v tábore menia a „oťukávajú“. Prvý deň majú poniektorí strach vojsť do lesa alebo na lúku, či do vody, no postupne sa aklimatizujú a o pár dní sami chodia za nami a ukazujú nám, čo všetko objavili, sú zvedavé a veľa sa pýtajú.

Mgr. Lucia Gucmanová, organizátorka detského tábora

Snažíme sa o to, aby bol tábor hlavne o zážitku - zážitku z poznávania prírody ako takej, o zážitku z aktivít, ktoré deti nikdy predtým nepoznali. Chceme deťom tiež ukázať, že nie vždy ide všetko jednoducho a hladko, že nie všade sa dá ísť autom a občas je to aj o námahe a trpezlivosti, aby sme sa dostali na určené miesto a niečo videli. Príroda je krásna, ale má aj svoje nástrahy, ktoré sa s deťmi učíme spoznávať, napríklad prechod cez chodník plný pŕhľavy, na konci ktorého sa objaví krásna prírodná pláž pri ramene rieky, kde sa môžu deti vyblázniť do sýtosti.

Mgr. Juraj Čačaný

Mgr. Juraj Čačaný vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pracuje ako kurátor zoologického oddelenia v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Vzdelávacím aktivitám pre deti a mládež sa venuje od roku 2010. Dlhodobo spolupracuje so základnými a materskými školami v Bratislave, s Mestskou knižnicou v Bratislave (od r. 2015) a s Mestskou knižnicou v Stupave. Za rok 2017/2018 zrealizoval vyše 100 vzdelávacích aktivít. Je členom občianskeho združenia In Vivo, ktoré združuje prevažne mladých slovenských vedcov a nadšencov popularizácie vedy.

Mgr. Juraj Čačaný, Autor projektu

ZAUJÍMA VÁS, AKO VYZERAL TÝŽDEŇ V PRÍRODOVEDNOM TÁBORE?

1. DEŇ

Prednáška, prehliadka výstavy v Slovenskom národnom múzeu - Mikrokozmos, zoznámenie so živým zvieraťom na vlastnej koži a poznávací výlet.

 

Prednáška: Mikrokozmos. Prednáška o živočíchoch, ktorých veľkosť je síce nepatrná, avšak ich vplyv na ľudský život môže byť veľmi významný (kliešte, roztoče, vši, pomalky, švehly a pod.).

Prehliadka výstavy v Slovenskom národnom múzeu - Mikrokozmos. Mikrokozmos je unikátna výstava modelov živočíchov, vytvorených pod dohľadom odborníkov, vedcov z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Živočíchy, ktoré majú v skutočnosti len nepatrnú veľkosť a mnohé sú takmer neviditeľné, sú prezentované až v 7700-násobnom zväčšení. Ide o verné modely - sochy, veľké približne 2-3 metre, vystavené spolu s ukážkou prostredia, v ktorom tieto živočíchy žijú. Vyskytujú sa u nás na Slovensku, niektoré dokonca žijú s nami v domácnostiach a môžu nám znepríjemňovať život. Na výstave sa deti zoznámili s roztočom prachovým, kliešťom obyčajným, všou detskou, pomalkou, švehlou obyčajnou a lišajom smrtihlavom.

Zoznámenie so živým zvieraťom na vlastnej koži - deti mali možnosť okúsiť na vlastnej koži priamy kontakt s hadom, užovkou červenou. Cieľom tohto „stretnutia“ bolo vytvoriť u detí kladný postoj k skupine živočíchov, ktoré sú častokrát vnímané ako tvory odpudzujúce a nebezpečné a vysvetliť ich význam v prírode.

Poznávací výlet - lúky a ich obyvatelia. Výlet zameraný na poznávanie rastlín (liečivých, aj vzácnych) a žívočíchov vyskytujúcich sa na lúkach v okolí Bratislavy a ich význam pre človeka, ale aj zdravé fungovanie prírody ako takej.

2. DEŇ

Poznávací výlet

 

Poznávací výlet - cesta loďou do Devína za účelom poznania krás riečnej nivy Dunaja pohľadom z lode. Po obede nasledoval výlet zameraný na poznávanie vodných živočíchov zaplavovaných oblastí.

3. DEŇ

Zoznámenie so živým zvieraťom na vlastnej koži a poznávací výlet.

 

Zoznámenie so živým zvieraťom na vlastnej koži - deti mali možnosť zoznámiť sa s veľhadom kráľovským. Cieľom tohto „stretnutia“ bolo nadviazať na prvý kontakt s užovkou červenou a posilniť u detí kladný vzťah k tejto skupine živočíchov, ktoré sú častokrát vnímané ako tvory odpudzujúce a nebezpečné a vysvetliť ich význam v prírode.

Poznávací výlet - pozorovanie obyvateľov brehov Dunaja a Karloveského ramena pomocou ďalekohľadov (vtáky, bobor, atď). Po obede presun cez most Lafranconi až na opačný breh Dunaja do Pečnianskeho lesa, kde deti spoznávali živočíchov a rastliny lužných lesov a odobrali si tzv. hrabanku (vrchná vrstva hliny), ktorú potom spoločne s vedúcimi preskúmali pod  mikroskopmi. Deti našli stonožky, mnohonôžky, rôzne druhy slimákov, pavúky atď. Na brehu Dunaja hľadali kamene, ktoré v múzeu vyfarbovali a dávali im podobu rôznych zvierat.

4. DEŇ

ZOZNÁMENIE SO ŽIVÝM ZVIERAŤOM NA VLASTNEJ KOŽI, PREDNÁŠKA A POZNÁVACÍ VÝLET.


Zoznámenie so živým zvieraťom na vlastnej koži - deti mali možnosť zoznámiť sa s gekončíkom nočným.

Prednáška: Čo sme našli v prírode. Prednáška o zaujímavostiach zo života živočíchov a rastlín, s ktorými sa deti stretli počas uplynulých výletov v prírode.

Poznávací výlet - návšteva Karloveského ramena. Poznávací výlet spojený s kúpaním v prírode a opekačkou.

5. DEŇ

Zoznámenie so živým zvieraťom na vlastnej koži, výtvarná aktivita a poznávací výlet.


Zoznámenie so živým zvieraťom na vlastnej koži - deti mali možnosť zoznámiť sa so slimákom africkým (Achatina fulica) a dozvedieť sa tak niečo o mäkkýšoch.

Výtvarná aktivita - výroba odliatkov zo skamenelín (trilobity, žraločie zuby, amonity a pod.).

Poznávací výlet - výlet „do minulosti“ po stopách dávnych predkov v oblasti Sandbreg, ktorý je významnou paleontologickou lokalitou, spojený s pozorovaním zaujímavého vtáka, včelárika zlatého pomocou ďalekohľadov. Nasledoval presun na lokalitu Waitov lom a úspešné hľadanie mravcoleva.