INDEX
LEPŠIEHO
ÚČINKU

Index lepšieho účinku je vlastný index udržateľnosti skupiny Kinnarps a prvý komplexný nástroj na trhu pre trvalo udržateľný dizajn interiérov.

AKO FUNGUJE INDEX LEPŠIEHO ÚČINKU

Meriame produkty v šiestich rôznych oblastiach a každému priraďujeme známku 1-3

Začíname otázkou na pre našich zákazníkov - architektov, interiérových dizajnérov, kupujúcich a užívateľov - čo ste považovali za dôležité pre udržateľné voľby.  Na základe vašich cieľov o udržateľnosti a cieľov OSN sme vytvorili index, v ktorom hodnotíme a klasifikujeme naše výrobky v šiestich dôležitých oblastiach.

Konečný výsledok: celková známka

Najvyššia známka v každej oblasti sú 3 body. Známka za každú oblasť je priemerom bodov za ukazovateľ. Najvyššia možná celková známka, keď sa skombinujú všetky oblasti, sú 3 body. Výsledná známka je priemerom bodov za oblasti.

1. Suroviny a zdroje

✓  Znalosť pôvodu surovín

✓  Znalosť podmienok v reťazci

✓  Optimalizácia zdrojov

2. Podnebie

✓ Vnútorná preprava

✓ Vonkajšia preprava

✓ Dodávatelia (bez fosílnej energie vo výrobe)

✓ Výrobcovia (bez fosílnej energie vo výrobe)

✓ Podiel materiálu s nízkym dopadom na životné prostredie

3. Čisté materiály

✓ Splnené úrovne chemického obsahu

✓ Splnené úrovne emisií

✓ Vhodný výber materiálu

4. Spoločenská zodpovednosť

✓ Kódex správania

✓ Dodávatelia ohodnotení z hľadiska rizika

✓ Kontrolovaní dodávatelia z rizikových krajín

5. Opätovné použitie

✓  Možnosť opravy/renovácie

✓  Možnosť recyklácie materiálov

✓  Výroba z recyklovaných materiálov

6. Ergonómia

✓ Umožňuje prispôsobenie

✓ Umožňuje pohyb

✓ Zlepšuje akustické prostredie

SPOZNAJTE NÁSTROJ - INDEX LEPŠIEHO ÚČINKU V PRAXI

hľadajte známku udržateľnosti

Na určitých stránkach produktov a zoznamoch produktov sa zobrazí tento symbol. To znamená, že produkt je zahrnutý v indexe Lepšieho účinku a bol mu pridelený stupeň trvalej udržateľnosti. Graf a číslo ukazujú, kde sa výrobok nachádza na stupnici od 1 do 3.

✓  Ukazuje celkovú udržateľnosť výrobku

✓  Stupnica od 1 do 3

Nájdite hodnotené produkty

Použitím filtra "Udržateľnosti" v našom zozname produktov nájdete produkty, ktoré spĺňajú vaše požiadavky na udržateľnosť.

 ✓ Funkcia filtrovania až s 20 rôznymi výbermi

udržateľnosť výrobkov podrobne

Na stránkach produktov nájdete hĺbkový rozbor, ktorý môžete použiť na preskúmanie podrobností ukazovateľa Lepšieho účinku. Môžete nájsť rôzne hodnoty výrobku a zistiť, ako je posúdený z rôznych hľadísk trvalej udržateľnosti. Rozhodnete sa sami, koľko informácií chcete vidieť pomocou rôznych zobrazení: "Prehľad", "Podrobnosti" a "Známka".

✓  Interaktívny modul na stránkach produktov

✓  Tri rôzne pohľady s tromi rôznymi úrovňami detailov

PREČO SME VYTVORILI INDEX LEPŠIEHO ÚČINKU

"Index Lepšieho účinku je konkrétnym uplatnením našej práce v oblasti udržateľnosti v šiestich oblastiach. Je to webový nástroj, ktorý uľahčuje zákazníkom robiť udržateľné voľby. Index rozširuje pojem udržateľnosti a zahŕňa oblasti ako sú klíma či opätovné použitie, ktoré len zriedka podliehajú požiadavkam na udeľovanie enviromentálnych značiek. Pomocou indexu chceme uľahčiť posudzovanie udržateľnosti výrobkov podrobnejším spôsobom, nielen v rámci základných požiadaviek. Od zavedenia indexu v roku 2017 sme zaznamenali množstvo pozitívnych účinkov. Pomohol našim zákazníkom zaznamenať a posúdiť udržateľnosť výrobkov. Stimuluje našu prácu v oblasti trvalej udržateľnosti a podporuje všeobecnú diskusiu o tom, ktoré požiadavky je dôležité stanoviť.“

Johanna Ljunggren, manažérka udržateľnosti Kinnarps

Sme na čele udržateľného dizajnu

...a chceme byť najlepší

Naše značky uľahčujú vytváranie holistických riešení so zameraním na udržateľnosť, funkčnosť a estetiku. Kombinovaním produktov z rôznych kolekcií môžete vytvoriť jedinečné prostredie, ktoré odzrkadľuje víziu a hodnoty zákazníka. Spolupráca v oblasti udržateľnosti je našou veľkou prednosťou. Podporujeme sa navzájom a zdieľame naše vedomosti. Spoločne môžeme prehovoriť a vytvárať názory, vždy keď pocítime, že v odvetví chýbajú dobré riešenia. Naše trendové správy sa zameriavajú na pulz budúcnosti a inšpirujú nás k inovatívnym riešeniam. Naše výrobky sú vyvinuté tak, aby sa zosúladili so spoločenským rozvojom a dosiahli dlhú životnosť. Množstvo medzinárodných ocenení za dizajn, ktoré sme získali, svedčí o našom úspechu.

 

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našej práci v oblasti udržateľnosti?

Prejdite na Lepší účinok

FAQ

čo je INDEX lepšieho účinku?

Index Lepšieho účinku je prvým komplexným nástrojom pre tých, ktorí chcú voliť udržateľnosť v interiérovom dizajne. Nájdete ho na našich stránkach produktov.

prečo sme tento nástroj vytvorili?

Nová generácia kladie nové požiadavky na prácu spoločností v oblasti udržateľnosti. Ľudia chcú mať jednoznačné odpovede. Ale pokiaľ ide o udržateľnosť, veci sa vedia skomplikovať. Chceli sme, aby bolo jednoduché robiť vedomé rozhodnutia. Použitím niečoho tak hmatateľného ako je nástroj udržateľnosti znižujeme prekážky pre tých, ktorí chcú voliť udržateľnosť v interiérovom dizajne.

ako sa udeľujú známky?

Na základe 17 ukazovateľov, v 6 rôznych oblastiach udeľujeme známky, ktoré sa spájajú s cieľom získať hodnotenie trvalej udržateľnosti výrobku. Rôzne kritériá merania sú odvodené od požiadaviek architektov, interiérových dizajnérov, nákupcov a užívateľov. Prihliadli sme aj na ciele udržateľnosti OSN.

koľko produktov sa hodnotí?

Doteraz bolo do systému vložených asi dvadsať výrobkov značiek Kinnarps. Neustále pracujeme na pridávaní nových produktov.

dá sa index aplikovať aj na iné produkty?

Algoritmus môže byť použitý aj na iné produkty. Vieme, že Index Lepšieho účinku uspokojuje potrebu našich zákazníkov a našou ambíciou je, aby všetky výrobky mali v budúcnosti hodnotenie udržateľnosti.