creating-harmony.png

V Kinnarpse predstavuje ergonómia pohľad na celok. Nazývame to holistická ergonómia, čo odráža komplexný dojem z určitého priestoru. Pohľad, ktorý berie do úvahy všetky faktory ergonómie. Predstavte si naše produkty ako nástroje v orchestri. Každý z nich dokáže samostatne hrať výnimočne, no nie sú určené na to, aby hrali sólo. Ak sú veci nevyvážené a nevyladené, nie je možné napredovať v podnikaní, znižovať práceneschopnosť a podporovať zdravé pracovné prostredie. Potrebujete harmóniu.
 
Poďme to vytvoriť spoločne.

to-bts.jpg

Behind the scenes

The idea behind harmony
in holistic ergonomics

This is how we created harmony

5 dôvodov prečo vytvoriť harmóniu v práci

ZNÍŽTE VAŠE NÁKLADY

Je ťažké sa sústrediť a zložité podávať dobré výkony, ak pracujete v nepohodlnej polohe v rušivom prostredí. Strácate čas a robíte chyby. Ergonomické zmeny zlepšia vašu produktivitu a zvýšia vašu presnosť. To je fakt.

ZNÍŽTE PRÁCE-

NESCHOPNOSŤ

Holistický prístup k ergonómii môže výrazne znížiť všetko - od každodennej fyzickej bolesti ľudského tela až po dlhodobú práceneschopnosť zapríčinenú stresom a úzkosťou. Zdravý, šťastný a vyrovnaný spolupracovník môže v práci prosperovať. Je to také jednoduché.

ZVÝŠTE MORÁLKU

Bolesť, frustrácia, stres a iné nepríjemnosti spôsobené nefunkčným pracovným prostredím sú demoralizujúce a môžu sa stať živnou pôdou pre nespokojnosť. Holistická ergonómia zvýši morálku zamestnancov. To dá zdravý rozum.

OPRÁVNITE KAŽDÉHO

Zapojením ľudí do navrhovania vášho pracovného prostredia zvýšite spokojnosť zamestnancov a premeníte spolupracovníkov na ambasádorov. Ergonómia tiež vylepší imidž vašej organizácie a vytvorí lepšie pracovné prostredie. Sľubujeme.

VŽDY V POHYBE

Keď podporujete pohyb a propagujete rôzne spôsoby práce v sede a stoji, dejú sa magické veci. Predídete poruchám držania tela, zrýchlite metabolizmus a zlepšíte spoluprácu medzi ľuďmi. Zaručíme vám to.

Naučte sa hrať na vašich nástrojoch

FYZICKÉ PROSTREDIE

 

Fyzické aspekty holistickej ergonómie sa sústreďujú na fyzický priestor. Ide predovšetkým o nábytok, jeho rozmiestnenie, vzduch, teplotu, svetlo, farby, materiály, zvuk a pohyb. Faktory ako ľudská anatómia, fyziológia, biomechanika a antropometria sú dôležité, pretože sa týkajú fyzickej aktivity, ale aj svalov, kĺbov, šliach, väzov a nervov v ľudskom tele. Stručne povedané, táto časť ergonómie sa zameriava na všetky veci, ktoré môžete cítiť a zažiť svojimi zmyslami. Výskumy ukazujú, že úspešná implementácia dobrého fyzického prostredia robí ľudí zdravšími a šťastnejšími vďaka zvýšenej pohode. A pocit pohody má zas pozitívne účinky a vedie k zvýšeniu kreativity, produktivity a efektívnosti.

V súlade s vaším okolím

ORGANIZAČNÉ A SOCIÁLNE FAKTORY

 

Nábytok a ďalšie prvky fyzického priestoru sú dôležitými kúskami skladačky, ale len oni nestačia na vytvorenie harmonického celku. Musíte vziať do úvahy aj organizačné a sociálne faktory ergonómie. Veci ako firemná kultúra, vedenie, individualita, inklúzia, správanie a etiketa veľmi ovplyvňujú dojem z daného prostredia. Nezáleží na tom, či sedíte na najlepšej stoličke aká bola kedy vyrobená, ak nie ste schopní fungovať pre nedostatočné vedenie alebo kultúru. Ak chcete implementovať nové pohľady, odhaliť hluché miesta a vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia dosiahnu svoj plný potenciál, musíte sa na ergonómiu pozrieť zo širšej perspektívy. Je to rozhodujúce pre výkon a produktivitu, práve tak ako samotná ergonomická stolička.

Dajte dohromady kapelu

SPÁJANIE SVETOV

 

Holistická ergonómia kombinuje prvky z rôznych perspektív. Predstavte si to ako hudobnú skupinu. Nezáleží na tom, či ide o rockovú skupinu alebo klasický súbor, váš úspech závisí od rovnakých základných vecí. Potrebujete nástroje, profesionalitu, skúšky, zručnosť v komponovaní a predovšetkým, oddaných hudobníkov. Preto by ste mali prispôsobiť svoje ergonomické riešenie danej práci a uplatniť prístup založený na vašej vízii, identifikovaných potrebách a skutočných pracovných metódach. Holistická ergonómia je dokonalým nástrojom na zapojenie ľudí do diania a posilnenie ich postavenia, a tiež nástrojom na vytvorenie pocitu spolupatričnosti. Ergonómia, rovnako ako hudba, je pozitívna posila pre nápady, kreativitu a spoluprácu. Spája ľudí, produkty a procesy.

Trik ergonómie je dotknúť sa tých správnych kláves a udrieť na správne tóny v správnom čase

Detaily holistickej ergonómie