Lepšie pracovné prostredia s holistickou ergonómiou

Ľudia sú tým najdôležitejším aktívom pre vašu organizáciu. Poskytnite im pocit, že sú vítaní, v bezpečí, motivovaní, plní inšpirácie a zdravia, keď na pracovisko vstupujú, aj keď ho opúšťajú. Žiadny samostatný faktor tento pocit nemôže vytvoriť. Musíte integrovať viacero prvkov do jednotného celku. V Kinnarpse to nazývame holistická ergonómia - svet, kde je všetko prepojené.

Čo je holistická ergonómia?

Holistická ergonómia sa skladá z rozličných disciplín, ktoré navzájom spolupracujú – vo fyzickom priestore, v organizácii a sociálnom prostredí. Je to o pochopení súhry medzi viacerými prvkami a o tom, ako spoločne ovplyvňujú pohodu, produktivitu, úspech a mnoho ďalších vecí. Celok je skutočne väčší ako súčet jeho častí.

Visual model for Holistic ergonomics by Kinnarps

Ako vytvoriť dizajn s holistickou ergonómiou:

Podporte
pohyb

Je nevyhnutné vytvoriť priestory a úlohy, ktoré podporujú pohyb a pohyb im vyhovuje. Pohyb optimalizuje výkonnosť človeka a zlepšuje fyzické aj duševné zdravie. Vaša ďalšia poloha je vaša najlepšia poloha. 

Minimalizujte negatívne rušivé vplyvy

V sústredení sa na vašu aktuálnu úlohu vám môže brániť veľa faktorov. Môžu to byť rušivé vplyvy ako nepríjemný hluk, vizuálne rozptýlenia, nedostatočné osvetlenie, zlá ventilácia, nesprávne riešenie interiéru pre váš typ práce a pod. Minimalizujte ich alebo ich úplne odstráňte.

Vytvorte pozitívnu pracovnú atmosféru

Pozitívne pracovné prostredie znižuje stres, zlepšuje spoluprácu a podporuje pracovné postupy, rovnako ako samotnú značku. Je to dôležitý aspekt každej atraktívnej organizácie a zamestnávateľa.


Aký výsledok môžete očakávať?

Zvýšená pohoda pri práci

Ak budete podporovať pohyb a investovať do vášho fyzického, organizačného a sociálneho prostredia, získate zdravších a šťastnejších zamestnancov.

Vyššia efektivita

Pracovné prostredie navrhnuté na základe mapovania činností a pracovných metód zlepšuje tok práce a podmienky pre ľudí tak, aby mohli efektívnejšie vykonávať svoje úlohy.

Menej dní práceneschopnosti

Predchádzaním fyzickým problémom a problémom duševného zdravia budú čerpať zamestnanci menej dní neprítomnosti v dôsledku bolesti a úzkosti.

Morálka zamestnancov

Dajte ľuďom príležitosť ovplyvniť svoje pracovné prostredie, aby mohli čo najlepšie plniť svoje úlohy. Budú sa cítiť viac motivovaní, vážení a rešpektovaní.

Atraktívny zamestnávateľ

Pohoda pri práci zvyšuje spokojnosť zamestnancov, udržuje personál, uľahčuje prijímanie nových zamestnancov a zlepšuje povesť značky.

Kontaktujte našich odborníkov, aby ste sa dozvedeli viac.

REZERVUJTE SI STRETNUTIE

Každý viditeľný a neviditeľný aspekt ergonómie má hlboký vplyv na zdravie, pohodu a produktivitu ľudí. Vo svete holistickej ergonómie sú ľudské telo, myseľ a duša úzko prepojené. Dôležité je pochopiť, ako všetko navzájom súvisí.

icon_movement.png

Pohyb

icon_minimize-distractions.png

Minimalizované rozptýlenia

icon_work-climate.png

Pozitívna pracovná klíma

icon_acoustics.png

Akustika

icon_colours.png

Zemité farby

icon_light.png

Svetlo

Ktoré prvky ovplyvňujú ergonómiu v pracovnom prostredí?

Holistická ergonómia zahŕňa rovnováhu medzi viditeľnými a neviditeľnými faktormi. Niektoré z nich sú zrejmé, zatiaľ čo iné fungujú v zákulisí. Možno ich nevidíte, ale vaše telo a myseľ ich cítia.

Možno to nevidíte, ale
vaše telo a myseľ to cítia

Ste pripravení na ďalší krok? Poďme to pospájať.

REZERVUJTE SI KONZULTÁCIU

Predstavte si holistickú ergonómiu ako krásnu hudobnú skladbu - jazyk, ktorý prekračuje hranice, mení perspektívy a spája ľudí. Harmóniu možno dosiahnuť len usporiadaním jednotlivých prvkov a príjemnou kombináciou nôt a tónov, ktoré spolu fungujú. Výsledkom je hudba pre vaše uši.

Ergonómia je ako hudba