Chcete sa zlepšiť v oblasti udržateľnosti?

Začnite s interiérovým dizajnom - má väčší vplyv, ako si myslíte. Uľahčujeme vám robiť trvalo udržateľné rozhodnutia, ktoré vedú k správnym výsledkom.

 

Voláme to Lepší účinok.

LEPŠIE
podnebie

Keď si vyberiete interiérový dizajn od nás, znižujete svoju uhlíkovú stopu.

6,5 tony

 

menej obalov denne, pretože balíme do prikrývoK

40%

 

nižších emisií CO2 vďaka nafte s obnoviteľným obsahom

LEPŠIE
vedomie

Keď si vyberiete interiérový dizajn od nás, vaša práca v oblasti spoločenskej zodpovednosti je zjednodušená.

94%

 

dreva, ktoré používame, je certifikované alebo skontrolované treťou stranou

LEPŠIE
ZDRAVIE

Keď si vyberiete nás, vyberáte si kreatívne, zdravé a efektívne pracovné prostredie.

46%

 

efektívnejšia práca s výškovo nastaviteľnými stolmi

51%

 

menej rozpúšťadiel v našom nábytku, pre zdravšie pracovné prostredie

Náš prínos pre životné prostredie: naše vlastné nákladné automobily

Nie je to tak šialené, ako sa zdá. Svojím vlastným logistickým systémom môžeme ovplyvniť náš výber paliva a jeho spotrebu, riešenia obalov a trás. Tak môžeme prepraviť oveľa viac nýbytku, s nižším vplyvom na životné prostredie. Získajte viac informácií.

Odškrtnite si svoje ciele v oblasti trvalej udržateľnosti pomocou INDEXU LEPŠIEHO ÚČINKU

Index Lepšieho účinku je prvým komplexným nástrojom pre tých, ktorí chcú robiť trvalo udržateľné voľby v interiérovom dizajne. Index hodnotí výrobky Kinnarps v šiestich dôležitých aspektoch udržateľnosti a poukazuje na možný účinok. Prečítajte si viac.

PREZRITE SI NAŠU SPRÁVU O UDRŽATEĽNOSTI

Hovoriť o tom, čo chcete robiť, je jedna vec. Ale aj to skutočne urobiť, je niečo iné. V spoločnosti Kinnarps sme sa rozhodli byť úplne transparentní v našej práci v oblasti udržateľnosti.

Informujeme tak o dobrých, ako aj zlých správach. To je spôsob, ako sa stať lepším. Prečítajte si, čo máme nové v našej poslednej správe o udržateľnosti.

Stiahnuť správu

NIEKTORÉ Z NAŠICH CERTIFIKÁTOV A ZNAČIEK:

HODNOTOVÝ REŤAZEC LEPŠIEHO ÚČINKU: JEDINEČNÝ V ODVETVÍ

1. Dizajn

Od štádia kreslenia navrhujeme produkt tak, aby bol ergonomický, dizajnovo príťažlivý a vyhovoval každému. Vytvárame produkty, ktoré sú flexibilné a je možné ich upraviť pre potreby ľudí, ktorí ich používajú. Zabezpečujeme, aby boli komponenty zoskupiteľné, čo umožňuje jednoduchšiu manipuláciu pri recyklovaní. Aby sme zabezpečili čo najnižší vplyv na životné prostredie, stanovili sme vysoké normy pre materiály použité pri výrobe.

ÚČINOK:

S ergonomicky optimalizovanými produktmi, ktoré je možné prispôsobiť rôznym ľuďom a rôznym pracovným podmienkam, vytvárame inkluzívne pracovné prostredie, v ktorom sa všetci ľudia cítia dobre. Produkty, ktoré majú dlhú životnosť a môžu byť používané dlhšiu dobu, majú menší vplyv na znečistenie životného prostredia.

50%

RECYKLOVANÝ MATERIÁL (ODPAD Z TEXTÍLI & PET PLASTY) V NAŠICH VÝPLNIACH

2. suroviny

Vytvorili sme nástroj, Kinnarps Evaluation System, ktorý vypovedá o environmentálnom správaní sa materiálov, ktoré nakupujeme. To nám poskytuje ešte lepšiu kontrolu nad obsahom našich produktov. Používame buď certifikované drevo alebo drevo, pri ktorom bolo zhodnotené riziko, a ktorého zdroj vždy overíme. Mnoho našich tkanín je certifikovaných na základe environmentálnych parametrov. Recyklovaný kov používame najviac ako je to možné a vyrábame vlastnú výplň do čalúnení, čo nám dáva nad materiálom plnú kontrolu.

Účinok:

Produkty vyrobené z čistých materiálov prispievajú k zdravšej kvalite vnútorného ovzdušia, k udržiavaniu lesov a lepšiemu využívaniu zdrojov zeme. Tým sme sa stali súčasťou trvalo udržateľného dodávateľského reťazca.

94%

Zodpovedne získaného dreva

94%

zodpovedný alebo kontrolovaný zdroj dreva (FSC, FSC CW, PEFC)

60-90%

podiel recyklovaného liateho hliníka

69%

textílie v našom sortimente sú certifikované značkami EU ECOLABEL alebo OEKO-TEX 

2008

začali sme vyrábať vlastné výplne

2008

zaviedli sme komplexné požiadavky verejnéHO obstarávaniA

51%

Znížená spotreba rozpúšťadiel od roku 2012

3. VýROBA

V našich výrobných procesoch sa vyhýbame environmentálne nebezpečným a nezdravým látkam a pokiaľ je to možné, vyberáme alternatívne riešenia. Boli sme preverení prostredníctvom etického auditu, SMETA, s priaznivými výsledkami. Z toho vyplýva, že žijeme v súlade s vysokými sociálnymi požiadavkami. Zaviedli sme oznamovací systém, aby zamestnanci mohli komunikovať akýkoľvek problém. Od našich dodávateľov požadujeme podpis nášho Kódexu správania (Code of Conduct). Ubezpečujeme sa, že ho aj skutočne dodržiavajú prostredníctvom kontrol.

ÚČINOK:

Preberáme zodpovednosť za to, že naše výrobky boli počas celého reťazca vyrobené poctivo a zodpovedne. Týmto sa sami stávame súčasťou trvalo udržateľného dodávateľského reťazca pre nášho zákazníka.

88%

RIZIKOVýCH DODáVATEľOV BOLO PREVERENýCH AUDITOM

Chceli by ste sa niečo opýtať o "lepšom účinku" alebo prístupu k udržateľnosti?

Kontaktujte nás

4. predaj

Máme dlhodobé skúsenosti a obsiahle know-how pri tvorbe vhodného pracovného prostredia. Pomocou analytického nástroja Kinnarps Next Office™  nachádzame spolu so zákazníkom riešenia založené na aktivite, ktoré zodpovedajú špecifickým potrebám každého z nich. Niektorí naši predajcovia sú certifikovaní podľa ISO štandardov a systematicky pracujú na zlepšovaní kvality a znižovaní vplyvu na životné prostredie. Príkladom je prechod na energeticky účinné osvetlenie v mnohých našich výstavných priestoroch. 

ÚČINOK:

Každé pracovisko je jedinečné. Vychádzajúc z potreby organizácie a zamestnancov, môžeme vytvoriť ideálne riešenie pre vaše pracovisko. 

45%

zákazníkov verí, že kinnarps je lídrom v oblasti udržateľného rozvoja

5. DISTRIBúcia

Disponujeme vlastným optimalizovaným dopravným systémom. Tovar je ukladaný ako puzzle, čo znamená, že máme veľmi vysokú efektivitu naloženia - viac ako 90%. Namiesto jednorazového balenia používame prikrývky, ktoré tovar počas transportu obaľujú. Tieto prikrývky si po vybalení tovaru berieme a následne ich opätovne používame. To nám a našim zákazníkom ušetrí 6,5 ton obalov každý deň. Na spiatočnej ceste do továrne naplníme auto materiálom od našich dodávateľov. Jazdíme hlavne na naftu s prídavkom talového oleja, aby sa znížil náš vplyv na životné prostredie.

účinok:

Naša doprava vám poskytuje inteligentný servis a je ohľaduplná k životnému prostrediu. Zákazník nikdy nemusí riešiť problém s odpadom z obalových materiálov.

18%

zníženie emisií oxidu uhličitého od roku 2014

6. POUžITIE

Vytvárame inkluzívne interiérové riešenia, založené na skutočných ľudských potrebách. S konceptom Kinnarps Next OfficeTM majú zamestnanci možnosť pohybovať sa v mnohých ergonomických prostrediach. Použitím pohlcovačov hluku vieme vytvoriť vhodné akustické prostredie, ktoré prispieva k zníženiu stresu a zvýšeniu pohody na pracovisku. Porovnávame akustické vlastnosti rôznych produktov. Stanovujeme vysoké požiadavky na naše materiály a vyhýbame sa zbytočným chemikáliám. Vytvárame tak zdravú kvalitu ovzdušia v interiéroch.

ÚČINOK:

Vytvárame flexibilné riešenia pre rôzne potreby. Všetkým sú tak poskytnuté pracovné podmienky, ktoré podporujú produktivitu a tvorivosť. Čisté materiály a ergonómia vysokej úrovne vedú k šťastným a zdravým dňom v práci.

89%

SPOKOJNÝCH A VRACAJÚCICH SA ZÁKAZNÍKOV. 78% BY NÁS ODPORUČILO PRIATEĽOM.

7. 
  • znovupoužitie

V rámci zmluvy so zákazníkmi ponúkame možnosť vypracovať súpis existujúceho nábytku, v ktorom identifikujeme, ktorý nábytok môže byť opätovne použitý v novom interiéri. Niektoré produkty môžu byť ľahko vylepšené alebo renovované - napríklad doska stola alebo poťah stoličky. Pre výrobky, ktoré už nie je možné znovu použiť alebo renovovať zabezpečujeme zodpovednú segregáciu materiálu a následnú recykláciu.

ÚČINOK:

Dobrý nábytok by nemal končiť v smetnom koši. Opätovným využitím, rekonštrukciou alebo renováciu výrobku predĺžime jeho životnosť. Šetríme tým zdroje zákazníkov a aj prírody. 

96%

NÁŠHO Zostatkového MATERIÁLU SA BUĎ RECYKLUJE ALEbo JE POUŽITÝ AKO ZDROJ ENERGIE

SME TU PRE VÁS.
OD ZAČIATKU AŽ PO KONIEC.

Hľadáte špecifický produkt? Mali by ste záujem o navrhnutie riešenia na mieru, podľa vašich predstáv? Alebo vás jednoducho zaujíma, čo vám vieme ponúknuť? Kontaktujte nás - sme tu pre vás!