FANTASTICKÝ TÝŽDEŇ NA VEĽTRHU NÁBYTKU A SVIETIDIEL V ŠTOKHOLME!

Úspešný týždeň na Veľtrhu nábytku a svietidiel v Štokholme je za nami. Veľmi nás teší, že nás mnoho z vás navštívilo a veríme, že sa všetkým páčil náš stánok na tému udržateľnosť - VYTVÁRAME SPOLU KRUHY.

V našom stánku sme chceli ukázať, ako môžete vytvoriť väčšie kruhy cirkularity. Je to o uvažovaní o udržateľných materiáloch, výrobe s vysokou kvalitou, poskytovaní príležitosti na obnovenie produktov, ponúknutí opätovného použitia a umožnení recyklácie. Ide však aj o udržateľnosť v HR - vytváranie udržateľných, flexibilných a prispôsobených pracovných prostredí podporujúcich pohodu pri práci. Prostredí šitých na mieru, ktoré vyhovujú potrebám jednotlivca, skupiny a spoločnosti tak dnes, ako aj v budúcnosti.