VYTVORTE SI IDEÁLNU KANCELÁRIU

Dnes už Práca nie je len miesto, kam chodíme. Dnes Práca predstavuje to, čo robíme. Pracovné postupy sa menia spolu s technológiami a taktiež sa vyvíjajú tradičné pracovné prostredia.

5 OTÁZOK, KTORÉ BY SI MALA POLOŽIŤ KAŽDÁ SPOLOČNOSŤ

Svet sa mení, no mení sa aj vaša spoločnosť?

Technológia mení všetko. To, ako získavame informácie, ako komunikujeme, nehovoriac o zvýšenej mobilite. Zamestnanci už viac nemusia byť prikovaní ku pracovnému stolu, aby mohli vykonávať svoju prácu. Ako je vaša kancelária prispôsobená týmto novým pomerom?

čomu sa venujú naŠi spolupracovníci počas dňa?

Odpovedajú na e-maily? Stretávajú sa so zákazníkmi? Cvičia? Cestujú? Organizujú školenia? Odpovedajú na telefonáty? Čítajú? Píšu? Majú pauzu na kávu? Pracujú na diaľku? Kto potrebuje čo a na akom mieste, aby mal čo možno najefektívnejší a najpríjemnejší pracovný život? 

Ako naša kancelária podporuje naše činnosti?

Poobzerajte sa po vašej kancelárii. Odrážajú sa v nej rôzne oblasti aktivít vašich spolupracovníkov? Našlo by sa niečo, čo by sa dalo zlepšiť a optimalizovať a tým posunúť pracovisko na vyššiu úroveň? 

ako to premeniť do čísiel?

Ak chceme využiť čo najviac priestoru, je nutné sa na vec pozrieť aj z ekonomického hľadiska. Prázdne stoly = vyhodené peniaze, ako aj zlodej tvorivej energie! Premena premrhaného priestoru na živé prostredie vám ušetrí nie len peniaze, ale dodá energiu všetkým prítomným. 

Akú úlohu by mala zohrávať kancelária v našej organizácii?

Berúc do úvahy odpovede na tieto otázky - máte vlastný plán, ako by sa ste chceli vylepšiť pracovné prostredie? S našimi 75  ročnými skúsenosťami sme tu pre vás, aby sme vám pomohli posunúť sa vpred. 

RADI BY STE SA PORADILI O VAŠEJ KANCELÁRII A JEJ MOŽNÝCH VYLEPŠENIACH?

Kontaktujte nás

KINNARPS NEXT OFFICE®

vytvárame pracovné prostredia budúcnosti

Výber nového pracovného prostredia je oveľa viac než len projekt interiérového dizajnu, je to čas transformácie. Ako pri všertkých procesoch, na dosiahnutie ideálnej kancelárie neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Najlepším riešením pre vás je to jedinečné. To zahŕňa analýzu súčasného fyzického priestoru, vedenia, organizácie a digitálneho prostredia. Je potrebné prizvať na palubu naozaj všetkých a brať do úvahy potreby spoločnosti, oddelenia, skupiny a jednotlivcov. Náš unikátny proces v piatich krokoch nám umožňuje navrhnúť optimálne pracovné prostredie pre vás a nikto iného.

Vitajte na vašom Next Office ™ pracovisku.

Prečo si vybrať Kinnarps Next Office®?

Flexibilné pracovisko

Pracovisko Next Office, ktoré je založené na aktivite, už viac nemusíte prestavovať alebo renovovať. Stačí len nepatrná úprava a nové pracovisko je na svete. Nárast alebo pokles počtu zamestnancov zrazu nie je problém a veľkosť kancelárie má minimálny dopad na meniace sa pracovné scénare.

KreatívnI spolupracovníci

Vytvorenie pracovného priestoru určeného pre spontánne stretnutia je skvelý spôsob, ako podporiť tvorivé prostredie. Zatiaľ čo tradičné pracovné prostredie sa spolieha na pevné interakcie, Next Office podporuje otvorené a flexibilné prostredie.

zdravÍ, šťastnÍ spolupracovníci

Flexibilné pracovné miesta, ktoré sa prispôsobujú rôznym aktivitám, poskytujú širokú škálu ergonomických výhod. Ak sa ľudia cítia lepšie, pozitívny vplyv sa prejavuje tak v podnikovej kultúre, ako aj v obchodných výsledkoch.

Silná značka

Vedecké štúdie preukázali, že dizajn má na nás väčší vplyv, než sa predpokladalo. Existuje jasné prepojenie medzi pozitívnym vzťahom k okoliu a efektívnou prácou. Investíciou do inšpirujúceho dizajnu podporujete hrdé vnímanie spoločnosti a priťahujete nové talenty. 

... a okrem toho

 • Udržateľné riešenia
 • Znížené náklady na zariadenie
 • Efektívne využitie priestor
Niektorí naši Kinnarps Next Office® klienti

AKO TO FUNGUJE: 6 JEDNODUCHÝCH KROKOV K VÁŠMU KINNARPS NEXT OFFICE®

1

VÍZIA & INFORMÁCIE
 • Kick off stretnutia
 • Vízia a ciele
 • Stretnutia pre verejné otázky
 • Návštevy priestorov

2

PRIESKUM
 • Štúdia obsadenosti
 • Online prieskum
 • Workshop

3

výsledok / analýza / Vízia 
 • Prezentácia výsledkov
 • Naplánovanie aktivít na základe výsledku a vízie
 • Stratégia

4

RIEŠENIE INTERIÉROVÉHO DIZAJNU
 • Prezentácia a koordinácia konceptu
 • Výklad výsledkov
 • Pôdorys na základe výsledkov a vízie

5

IMPLEMENÁCIA
 • Workshopy
 • Zavedenie nového konceptu pracovného prostredia
 • Feedback stretnutia

6

NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ 
 • Prínosy
 • Prieskum obsadenosti po zavedení projektu
 • Hodnotenie

1. VÍZIA & INFORMÁCIE

Krok číslo jeden je informovať, inšpirovať a motivovať všetkých tak, aby sa zapojili. Vedieme semináre, napríklad o tom, ako sa mení pracovný život (prezentujeme naše správy o trendoch), prečo je to tak, a ako to ovplyvní jednotlivca a spoločnosť. Pre ďalšiu inšpiráciu vás radi uvítame v našich showroomoch.

2. PRIESKUM

Prvú prieskumnú fázu predstavuje workshop. Potom nasleduje vykonanie analýzy pomocou rôznych nástrojov, ktoré zisťujú mieru obsadenosti, pracovné modely a vaše potreby a želania. Výsledky sú zhrnuté v správe, na ktorej bude založený návrh vášho pracoviska.

CHCELI BY STE SA DOZVEDIEŤ VIAC O NÁSTROJOCH, KTORÉ POUŽÍVAME VO FÁZE PRIESKUMU?

Kontaktujte nás

3. VÝSLEDOK A stratégia

Na základe prieskumu sa dozvieme potrebné informácie o miere obsadenosti, pracovných vzoroch, požiadavkach a prianiach zamestnancov a úrovni sústredenia. Prezentujeme vám výsledky  a spolu s vami ich interpretujeme. Z výsledkov môžeme  následne vytvoriť víziu, ktorá tvorí základ pre ďalší krok. Následne budeme spoločne s vami a vaším tímom diskutovať o predstavách, ako si prajete navrhnúť nové pracovisko.

4. RIEŠENIE INTERIÉRU

Navrhneme riešenie interiéru, ktoré vyhovuje vašim potrebám a predstavám. Akékoľvek zmeny v návrhu sú samozrejmosťou a ak ste už úplne spokojní, môžete objednať svoje nové pracovisko.

5. IMPLEMENÁCIA

Naším cieľom je pri dodávke a inštalácii nových pracovných prostredí angažovať vlastných montážnikov. Naše služby sú založené na skúsenostiach, starostlivosti a trvalo udržateľnom spôsobe dopravy. Pri preprave preto používame namiesto jednorazových obalov na ochranu väčšiny vášho tovaru prikrývky. Tie sa opakovane používajú.

6. Následná starostlivosť

Po zavedení nového konceptu vašej kancelárie a jej bežnom fungovaní minimálne po dobu šiestich mesiacov vykonáme následnú analýzu, kde preskúmame a vyhodnotíme výsledky v porovnaní s vašou víziou a cieľmi. Tiež porovnáme existujúce údaje s údajmi z vašej bývalej kancelárie.

STE PRIPRAVENÍ PUSTIŤ SA DO TOHO? ALEBO BY STE SA LEN CHCELI DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás

VYTVORTE SI RIEŠENIE NA MIERU, NA ZÁKLADE VAŠICH NAJDÔLEŽITEJŠĆIH ČINNOSTÍ

Chceli by ste vidieť viac inšpiratívnych obrázkov z našich riešení pracovných priestorov?

Inšpiračná galéria

ZAUJÍMA VÁS, ČO BY PRE VAŠU FIRMU PRINIESLO RIEŠENIE KINNARPS NEXT OFFICE®?

Kontaktujte nás

SME TU PRE VÁS.
OD ZAČIATKU AŽ PO KONIEC.

Hľadáte špecifický produkt? Mali by ste záujem o navrhnutie riešenia na mieru, podľa vašich predstáv? Alebo vás jednoducho zaujíma, čo vám vieme ponúknuť? Kontaktujte nás - sme tu pre vás!