Kinnarps Next Office®

Výskum, stratégia a poradenstvo pri tvorbe vašej ideálnej kancelárie

 

Ako to funguje    Prečo sme vytvorili Next Office

Vytvorenie inovatívnej a efektívnej kancelárie nie je len projektom interiérového dizajnu - ide o projekt celkovej zmenuy. Pomôžeme vám s celým projektom a podporíme vás vo všetkých vašich výzvach. Spolu navrhneme tvorivé pracovné prostredie, ktoré využíva všetky dostupné možnosti, umožňujúce organizáciám a jednotlivcom rozvíjať sa a udržiavať si zdravie. Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležitá spolupráca ľudí, technológií a prostredia počas celého procesu.

Náš Next Office koncept pozostáva z rôznych prvkov - pokladáme základy pre nové pracovisko, ktoré je špeciálne navrhnuté pre vás, pomocou konkrétnych nástrojov, workshopov a analýz.

VÝHODY KINNARPS NEXT OFFICE

KREATÍVNI ZAMESTNANCI

Pracovné prostredie, ktoré podporuje pracovné metódy súčasnosti a budúcnosti, zvyšuje efektivitu a produktivitu. Podporuje tvorivé stretnutia a spoluprácu, zvyšuje inovatívnosť a posilňuje tímového ducha.

LEPŠIE ZDRAVIE

Stres na pracovisku sa znižuje v momente, keď si zamestnanci môžu vybrať medzi pracovnými priestormi, ktoré sú prispôsobené ich pracovným úlohám. Ergonomické riešenia a podpora pohybu prispievajú k lepšiemu fyzickému zdraviu.

SILNEJŠIA ZNAČKA

Investíciou do dobrého pracovného prostredia a dizajnu prilákate nové talenty. Keď zamestnanci oceňujú svoje pracovisko, posilňuje sa tímový duch a vnútorná a vonkajšia značka.

ZDRAVÉ FINANCIE

Next Office je flexibilné riešenie, ktoré je vám ušité na mieru. Je potom jednoduché prispôsobiť zariadenie kancelárie, v čase keď sa rozrastáte a vaše pracovné metódy sa menia - bez toho, aby ste museli renovovať alebo dokupovať zariadenie či priestor. Výsledkom je dýchajúca kancelária, ktorá optimálne využíva priestor a prispôsobuje sa aktuálnym podmienkam.

UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA

Vaša nová kancelária je udržateľná a zohľadňuje ľudí a životné prostredie. V rámci našej iniciatívy udržateľnosti "Lepší účinok" sa neustále usilujeme o zlepšenie - a informujeme o účinkoch našich produktov v tejto oblasti prostredníctvom indexu udržateľnosti.

AKO TO FUNGUJE - ŠESŤ KROKOV K ÚSPEŠNEJ KANCELÁRII:

1.
VÍZIA A INŠPIRÁCIA

Prečo nová kancelária? Máte spoločnú víziu toho, čo chcete dosiahnuť?

Prvým krokom tohto procesu je vytvorenie spoločnej vízie a spoločných cieľov. Veľký dôraz kladieme na informovanie a inšpiráciu vašich zamestnancov. Vo workshopoch popisujeme proces a možnosti, ktoré ponúka, s cieľom zapojiť a zaangažovať vašich zamestnancov. Čím viac sú vaši zamestnanci informovaní, tým menej sa budú báť zmeny a tým väčšie bude nadšenie pre to, čo príde.

2.
PRIESKUM

Ako v súčasnosti pracujete? Aký je pracovný model vašej kancelárie - aké riešenia fungujú a aké chýbajú? Ako by ste chceli pracovať v budúcnosti?

Cieľom Next Office je vyhnúť sa tomu, aby sa jednotlivci a organizácie do konceptu nútili. Namiesto toho vychádzame z toho, ako pracujete, a na základe vašich potrieb vytvoríme riešenie, ktoré bude pre vás v budúcnosti fungovať. Preto dôkladne analyzujeme vašu organizáciu a pracovné metódy jednotlivých zamestnancov. Prostredníctvom workshopov s vašimi zamestnancami, vyplnením webového prieskumu, a rozhovormi s projektovými a riadiacimi tímami získavame dôležité informácie. Takisto mapujeme, aké zariadenia sú a budú použivané na vašom pracovisku a do akej miery. Zozbierané výsledky nám dávajú dobrú predstavu o usporiadaniach, ktoré budete potrebovať pre budúci vývoj.

3.
VÝSLEDKY A STRATÉGIA

Ako dobre poznáte sami seba? Skutočne pracujete tak, ako si myslíte?

Táto fáza projektu je vzrušujúca, pretože výsledky prieskumu často poskytujú nové informácie a poznatky o tom, ako funguje vaša firma a ako môžete rozvíjať svoje pracovné metódy. Spoločne analyzujeme výsledky. Na základe zistených faktov vytvárame spoločnú stratégiu, ktorá zodpovedá vašim cieľom a vízii pre vašu novú kanceláriu.

4.
RIEŠENIE DIZAJNU PODĽA AKTIVÍT

Ako to bude vyzerať? Ako môže byť vaša nová kancelária navrhnutá tak, aby spĺňala vaše špecifické potreby?

Nastal časť pre praktickú časť. Po preskúmaní výsledkov správy a nadobudnutých poznatkoch spoločne vyvíjame stratégiu pre budúcnosť, ktorá sa pretlmočí do skutočnej koncepcie dizajnu s prispôsobenými priestormi. Next Office ponúka množstvo inšpiratívnych usporiadaní, ktoré podporujú rôzne typy práce. Ak váš prieskum preukáže, že potrebujete viac rozmanitých stretávacích a projektových priestorov, alebo ak vaši zamestnanci zdôraznili, že oceňujú súkromné ​​pracovné priestory, pôdorys to odzrkadlí! Kompletné riešenie interiérového dizajnu s konkretným výrazom a vzhľadom je možné v tejto fáze projektu pridať ako dodatočnú službu.

5.
IMPLEMENÁCIA

Ako sa to dá dosiahnuť? Ako fungujú výškovo nastaviteľné stoly? Prečo by ste ich mali používať? A ako personifikujete vašu ergonomickú stoličku? Akým spôsobom používate systém rezervácie miestností, rokovacie priestory a miestnosti/priestory na telefonovanie?

Je veľmi dôležité, aby sa vašim zamestnancom dôkladne predstavilo nové pracovné prostredie a pracovné metódy a navrhnuté spôsoby správania. Dodávame, inštalujeme a zabezpečujeme montáž vašej novej kancelárie rýchlo a efektívne. Ale to je len začiatok. Tiež školíme vašich zamestnancov, aby spoznali a využívali možnosti ich nového pracovného prostredia a aby viedli follow-up stretnutia a zabezpečili tak objasnenie všetkých detailov ohľadom nového spôsobu práce.

6.
FOLLOW-UP

Ako všetko dopadlo? Je kancelária prispôsobená tomu, ako pracujete, a ak je to potrebné, môžete ľahko vykonať zmeny? Máte dojem, že viac spolupracujete a že máte na pracovisku tvorivú a produktívnu atmosféru? Myslíte si, že sa vaše pracovné prostredie zlepšilo a že podporuje spokojnosť a zdravie zamestnancov?

Po šiestich mesiacoch vo vašej novej kancelárii opäť zanalyzujeme a vyhodnotíme výsledky vo vzťahu k vašej vízii a cieľom. Budeme tiež porovnávať nové údaje s údajmi, ktoré máme z vašej pôvodnej kancelárie, a zistíme, čo sa zlepšilo. Ide o dôležitú fázu procesu, pretože vám poskytuje príležitosť preukázať skutočné výsledky, zatiaľ čo nám poskytuje cennú spätnú väzbu. Naše pracovné metódy sa neustále menia, ako dôsledok rýchleho vývoja technológií a spoločností. Z tohto dôvodu je dôležité, aby bola vaša nová kancelária flexibilná, obstála v skúške času a mohla byť jednoducho prispôsobená novým návykom a potrebám vašich zamestnancov.

RADI BY SME SA K VÁM PRIDALI NA CESTU K VAŠEJ NOVEJ KANCELÁRII!

Kontaktujte nás

Prečo sme vytvorili
Kinnarps Next Office®

EXISTUJE VEĽA OTÁZOK O SÚČASNÝCH KANCELÁRIÁCH. CHCEME TO ZMENIŤ!

PREČO SA TOĽKO ľUDÍ OBÁVA PEKNEJ, NOVEJ KANCELÁRIE?

Správy o rekonštrukcii kancelárskych priestorov nie sú v mnohých prípadoch príjmané dobre. Je tomu tak kvôli neúspešným príbehom, ktoré občas započujeme. O stresujúcich, hlučných prostrediach, ktoré znemožňujú zamestnancom pracovať v pokoji a o neistote, či po príchode do práce budú mať voľný pracovný stôl.

V súlade s technologickým rozvojom čelia naši zákazníci mnohým výzvam. Uvedomili sme si, že existuje veľká potreba inovatívnych a funkčných riešení, ktoré podporujú nové spôsoby práce. Preto sme vytvorili Kinnarps Next Office. Metódu so zameraním na výsledky, ktorá má východiskový bod vo vašich vlastných potrebách a v ktorej sú vaši zamestnanci kľúčoví. Next Office je založený na rozsiahlom výskume v spolupráci so zákazníkmi, organizačnými vývojármi a analytikmi budúcnosti. A na čo sme prišli? Že organizácie a ľudia v nich nemôžu byť nútení do predpripravených konceptov! Aby bola nová kancelária úspešná, musíme vytvoriť prostredia, ktoré ľudia chcú a v ktorých môžu byť šťastní.

Toto si myslíme v KinnarPs

Optimálna kancelária - Next Office - sa zameriava na rozhranie medzi organizačnou kultúrou, digitálnym prostredím a fyzickým prostredím. Je veľmi dôležité mať zaangažovaný riadiaci tím a deklarovanú ambíciu o zapojení zamestnancov do procesu. Spoločne mapujeme súčasné a budúce digitálne prostredie. Zabezpečíme tak, že máte k dispozícii potrebné technológie a že sú vaši zamestnanci pripravení ich používať. Pomocou našej analýzy pracoviska identifikujeme vaše najdôležitejšie pracovné vzory, ktoré budú následne slúžiť ako základ pre budúce fyzické prostredie. Keďže koncept Next Office je vždy založený na individuálnej organizácii, metóda funguje bez ohľadu na veľkosť organizácie a odvetvie.

CHCETE VEDIEŤ, AKO PRISPIEVAME K POZITÍVNEJ ENERGII VO VAŠEJ NOVEJ KANCELÁRII?

Kontaktujte nás