Prípad : OKRESNÁ RADA V MOLE VALLEY

moderný prístup pre tradičnú organizáciu

 

zastaralý priestor

Krajská rada v Mole Valley je situovaná v Severnom Downs v Dorking, Surrey vo Veľkej Británii. Tento typický miestny úrad, zaoberajúci sa celým radom administratívnych a sociálnych potrieb miestnej komunity, sídlil v budove z roku 1980, ktorá bola pred 30 rokmi navrhnutá, aby dopĺňala miestne dedičstvo Oust Houses, a potrebovala nevyhnutnú opravu.

Budova už viac nespĺňala svoj účel. Nedostatok denného svetla, opotrebované inštalatérske vybavenie a nábytok určený pre počítače z 80-tych rokov a dnes už nepoužívané technológie, jasne poukazovali na fakt, že zariadenie bolo zastaralé. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo vykonať posúdenie možností - či postaviť novú budovu na novom mieste alebo zrenovovať už existujúci priestor.

Keď si rada uvedomila finančné a strategické výhody ponechania si starého miesta, snažili sa nájsť spôsoby, ako zlepšiť pracovný priestor, zaviesť nové spôsoby práce a vytvoriť modernejší interiér, ktorý by umožnil prilákať a udržať si kvalifikovaných pracovníkov, vhodných pre chod moderného úradu.

ČAS NA niečo nové

Kinnarps v minulosti dodával pre úrad samostatné kusy nábytku podľa potreby vždy, keď sa vyžadovali malé zmeny na udržanie chodu kancelárie. A tak sme boli vyzvaní navrhnúť pár nových nápadov pre riešenia pracovných stolov a konferenčných miestností. Personál dostal na skúšku skupinu 6 kancelárskych stolov, s možnosťou individuálne si vybrať úložný priestor a prísť s vlastnými požiadavkami na pracovisko. Myšlienkou bolo vytvoriť čo možno najflexibilnejšie pracovné prostredie a začleniť nové technológie, ako sú napríklad ploché monitory.

"Veľká rekonštrukcia predstavuje zložitú výzvu a chcel som sa uistiť, že sme zvolili dodávateľa nábytku, ktorý dokáže dodať veľký projekt načas a v rámci rozpočtu," hovorí Jason Hughes, riaditeľ zariadenia. "Kinnarps bol jedným z dodávateľov, ktorí nám opakovane dodával malé množstvá nábytku počas obdobia posledných päť rokov a ukázal sa ako spoločnosť, ktorej môžeme dôverovať."

Zmena krok za krokom

Akonáhle bola dohodnutá finálna špecifikácia a schválené rozpočty, Kinnarps bol poverený dodaním širokej škály nábytku vo fázach. Jason zvolil systém, počas ktorého bol priestor postupne vypratávaný, pričom každá časť budovy bola zrekonštruovaná a následne Kinnarps tím umiestnil nový nábytok.

Taktiež chcel prelomiť tradičnú mentalitu, ktorá podporovala staré rozloženie a rozvíjať pružnejšie pracovné prostredie. Každému oddeleniu boli pridelené iné farebné motívy, aby sa tak podporil pocit spolupatričnosti. Nové mítingové a projektové priestory boli navrhnuté v oranžovej schéme, čo znamenalo, že priestor „nikto nevlastní ".

Výsledkom je jasný, atraktívny a flexibilný priestor, ktorý vedie úrad k modernejšiemu spôsobu myslenia, bez straty konvenčného statusu miestnej autority.

Jason je s výsledkom spokojný: "Než sme túto cestu začali, mali sme viac ako 250 pracovísk v priestore, ktorý bol tmavý a nudný, nesúvisel spolu a navyše bol problémový vzhľadom na priepustnosť svetla a prúdenie vzduchu," hovorí. "Nové rozloženie je svieže, prívetivejšie a vhodnejšie pre súčasný chod úradu. Prekonávame mentalitu izolácie a pracujeme viac tímovo. V budove sa teraz nachádza cez 320 pracovísk so vstavanou flexibilitou a jasne štruktúrovanou farebnou schémou. Spôsob, akým pracujeme sa úplne zmenil."

PÁČI SA VÁM TÁTO PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA? ZAUJÍMA VÁS, ČO BY SME NAVRHLI PRE VÁS?

Kontaktujte nás