Prípad : Linksium

Spoločnosť LINKSIUM má 26 zamestnancov a jej cieľom je pomáhať pri prenose technológií. Vďaka veľkej investičnej kapacite a podpore akcionárov zohráva vedúcu úlohu pri vytváraní inovatívnych start-upov. Využíva technologické inovácie dostupné v laboratóriách v regióne Grenoble v Alpách, so štyrmi oblasťami zameranými na digitalizáciu, nové energetické technológie, zdravotné technológie a trvalo udržateľné zdroje.

FAKTY A ČÍSLA

Od svojho uvedenia do prevádzky v roku 2015, s cieľom vybudovať rozsiahle portfólio projektov (doteraz 90) a zároveň spojiť tímy, to všetko na jednom mieste, si Linksium prenajímal dodatočné priestory. Tieto kancelárie, ktoré sú umiestnené uprostred muriva a obvodových fasád v majestátnom prístrešku bývalej priemyselnej budovy a dekorované veľmi tradičným spôsobom, nie sú v žiadnom prípade odrazom inovatívnej povahy inkubácie a projektov rastu spoločností, ktoré riadi Linksium. Široké chodby vedú k obrovským individuálnym a rozdeleným kanceláriám bez zdieľaných priestorov, kde by sa ľudia mohli stretávať alebo spolu hovoriť.

CIEĽ: REORGANIZOVAŤ VNÚTORNÝ DEKOR TAK, ABY ODRÁŽAL ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Rekonštrukcia tejto plochy s rozlohou 760 m2 je preto príležitosťou odstrániť staré kancelárie a vytvoriť otvorenejší priestor, ktorý odráža inovatívnu povahu projektov. Priestor, ktorý je pre podporovateľov projektov príťažlivejší, vhodnejší pre kolaboračný prístup spoločnosti, a ktorý ponúka zamestnancom vysokokvalitné pracovisko. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť Linksium vyhlásila verejný tender pre architektov, ktorých návrhy si vyžadovali splnenie týchto cieľov:

Otvoriť priestory čo najviac. Vytvoriť srdce pre spoločnosť, „hub“ pre dialóg. Vytvoriť plynulosť v spoločnosti. Nastaviť stretávacie zóny pre rôzne účely. Vytvoriť originálnu kolaboračnú zónu. Vybraný architekt sa rozhodol pre otvorenie priestoru až k obvodovým stenám a odstránenie všetkých priečok, a tak mohol prehodnotiť organizáciu celého poschodia...s dodatočnou výzvou pre zamestnancov, aby počas celého procesu zmien pokračovali v práci! V období od marca do júla 2016 nasledovalo presúvanie hore-dole, ktoré vyžadovalo, aby sa 26 zamestnancov presunulo celkovo trikrát! "Aby sme zmiernili úder tejto nepríjemnej situácie, veľa sme diskutovali a komunikovali. Uistil som sa, že zamestnanci sú dobre informovaní o rôznych fázach práce prostredníctvom špeciálneho newslettru a podával som pravidelnú aktualizáciu o tom, ako projekt prebieha na dvojmesačných firemných stretnutiach," vysvetľuje Nelly Biboud, manažérka pre vonkajšie vzťahy a človek zodpovedný za túto rekonštrukciu." S cieľom pomôcť im prijať vlastníctvo svojho budúceho pracovného prostredia, bol tím zábavným spôsobom zapojený do pomenovania nových zdieľaných pracovných oblastí. Týmto mal každý pocit, že priložil ruku k dielu," dodala.

STIMULAČNÝ NÁVRH OŽIL VĎAKA VÝBERU ODVÁŽNYCH FARIEB

Pri výbere nábytku sa architekt rozhodol navštíviť showroom Kinnarps, aby sa personál Linksium mohol stretnúť a porozprávať s tímami v Lyone. Prebehli dôležité diskusie o ergonómii a pohode pri práci (čo je pre Linksium mimoriadne dôležité). Tento výlet tiež umožnil Linksium inšpirovať sa showroom-om a jemne vyladiť pôvodný výber povrchov a farieb...Citlivá téma, keďže majiteľ budovy vyžadoval, aby boli všetky dvere sivé, vďaka čomu hrozilo, že kancelársky priestor bude vyzerať ponuro. Našťastie šiel architekt úmyselne inou cestou a pohral sa s farbami. Vychádzajúc z oranžových a modrých farieb loga Linksium, architekt potom pracoval s doplnkovými odtieňmi a farbami. Výsledok je dynamický, teplý a osviežujúci.

"Na jednej strane je priestor veľmi otvorený, vďaka odstráneniu priečok a zasklených plôch a zároveň je aj veľmi útulný. Môže sa to zdať rozporuplné, čo však znamená, že dosiahnutie tohto úžasného výsledku ukazuje len to, ako talentovaný je architekt!" vysvetľuje pani Biboudová.

Inaugurácia novo zrekonštruovaných kancelárií sa uskutočnila v decembri 2016. Zamestnanci spoločnosti Linksium a tiež talentovaní mladí inovátori projektov naozaj prijali nové priestory, čo dokazuje, aký dobrý je výsledok rekonštrukcie. Úroveň spokojnosti je badateľná každý deň v priamej spätnej väzbe od používateľov a tiež v skutočnom používaní všetkých týchto oblastí a hlavne srdca spoločnosti, ktorá sa skladá z oblasti s barom a pohovkami, čo umožňuje veľa neformálnych a spoločenských diskusií.

Chceli by ste zistiť, ako prejsť na agilný spôsob práce?

Opýtajte sa nás ako