voľba udržateľnosti je jednoduchá

index lepšieho účinku poskytuje jednoduchú odpoveĎ na zložitÚ otázkU: Ako udržateľný je produkt? Predstavujeme vám prvý komplexný nástroj udržateľnosti na trhu.


  Ako to funguje

AKO FUNGUJE INDEX LEPŠIEHO ÚČINKU

meriame produkty v šiestich rôznych oblastiach a každému priraďujeme známku (1-3)

Začíname otázkou na našich zákazníkov - architektov, interiérových dizajnérov, kupujúcich a používateľov - čo ste považovali za dôležité pri voľbe udržateľnosti.  Na základe vašich cieľov a cieľov OSN o udržateľnosti sme vytvorili index, v ktorom hodnotíme a klasifikujeme naše výrobky v šiestich dôležitých oblastiach.

konečný výsledok: celková známka

Najvyššia známka v každej oblasti sú 3 body. Známka za každú oblasť je priemerom bodov za ukazovateľ. Najvyššia možná celková známka, keď sa skombinujú všetky oblasti, sú 3 body. Výsledná známka je priemer bodov za oblasti.

ČO MERIAME:

1. SUROVINY & ZDROJE

✓  Znalosť pôvodu surovín

✓  Znalosť podmienok v reťazci

✓  Optimalizácia zdrojov

2. Podnebie

✓  Transport

✓  Výroba/Proces

✓  Materiál

3. ČISTÉ MATERIÁLY

✓  Chemikálie vo výrobe

✓  Emisie

✓  Vhodný výber materiálu

4. SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

✓  Kódex správania

✓  Kontrola dodávateľov

✓  Kontrola v rizikových krajinách

5. OPÄTOVNÉ POUŽITIE

✓  Možnosť opravy/renovácie

✓  Možnosť recyklácie materiálov

✓  Výroba z recyklovaných materiálov

6. ERGONÓMIA

✓  Ergonómia

✓  Zvukové prostredie

CHCELI BY STE SA DOZVEDIEŤ VIAC O MERANÍ A HODNOTENÍ?

Kontaktujte nás

SPOZNAJTE NÁSTROJ - INDEX LEPŠIEHO ÚČINKU V PRAXI

hľadajte známku udržateľnosti

Na určitých stránkach produktov a zoznamoch produktov sa zobrazí tento symbol. To znamená, že produkt je zahrnutý v indexe Lepšieho účinku a bol mu pridelený stupeň trvalej udržateľnosti. Graf a číslo ukazujú, kde sa výrobok nachádza na stupnici od 1 do 3.

✓  Ukazuje celkovú udržateľnosť výrobku

✓  Stupnica od 1 do 3

Nájdite hodnotené produkty

Použitím filtra "Udržateľnosti" v našom zozname produktov nájdete produkty, ktoré spĺňajú vaše požiadavky na udržateľnosť.

 ✓ Funkcia filtrovania až s 12 rôznymi výbermi

udržateľnosť výrobkov podrobne

Na stránkach produktov nájdete hĺbkový rozbor, ktorý môžete použiť na preskúmanie podrobností ukazovateľa Lepšieho účinku. Môžete nájsť rôzne hodnoty výrobku a zistiť, ako je posúdený z rôznych hľadísk trvalej udržateľnosti. Rozhodnete sa sami, koľko informácií chcete vidieť pomocou rôznych zobrazení: "Prehľad", "Podrobnosti" a "Známka".

✓  Interaktívny modul na stránkach produktov

✓  Tri rôzne pohľady s tromi rôznymi úrovňami detailov

Chceli by ste si vyskúšať náš nástroj?

Začnite tu.

PREČO SME VYTVORILI INDEX LEPŠIEHO ÚČINKU

1. Udržateľnosť sa musí stať jednoduchšou

udržateľnosť sa vie ľahko skomplikovať

Chceme ju zjednodušiť. Index Lepšieho účinku spoločnosti Kinnarps je spôsob, ako zjednodušiť a sprehľadniť prácu v oblasti udržateľnosti v projektoch interiérových návrhov. Podstatou je, že by malo byť jednoduché identifikovať kľúčové otázky udržateľnosti a porovnať, ako rôzne výrobky spĺňajú jej požiadavky. Výrobky sú indexované v šiestich oblastiach, ktoré majú veľký vplyv na prácu v oblasti udržateľnosť. Každý výrobok je hodnotený v rôznych sférach a môžete presne vidieť, aké kritériá spĺňajú alebo nespĺňajú.

2. sme na čele udržateľného dizajnu

...a chceme v nej byť najlepší

Naše značky uľahčujú vytváranie holistických riešení so zameraním na udržateľnosť, funkčnosť a estetiku. Zmiešaním a priraďovaním produktov z rôznych kolekcií môžete vytvoriť jedinečné prostredie, ktoré odzrkadľuje víziu a hodnoty zákazníka. Spolupráca v oblasti udržateľnosti je našou veľkou prednosťou. Podporujeme sa navzájom a zdieľame naše vedomosti. Spoločne môžeme prehovoriť a vytvárať názory, vždy keď sa domnievame, že v odvetví chýbajú dobré riešenia. Naše trendové správy sa zameriavajú na pulz budúcnosti a inšpirujú nás k inovatívnym riešeniam. Naše výrobky sú vyvinuté tak, aby sa zosúladili so sociálnym rozvojom a dosiahli dlhú životnosť. Množstvo medzinárodných ocenení za dizajn, ktoré sme získali, svedčí o našom úspechu.

CHCELI BY STE SA DOZVEDIEŤ VIAC O PRÁCI V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI?

Prejdite na Lepší účinok

FAQ

čo je INDEX lepšieho účinku?

Index Lepšieho účinku je prvým komplexným nástrojom pre tých, ktorí chcú voliť udržateľnosť v interiérovom dizajne. Nájdete ho na našich stránkach produktov.

prečo sme tento nástroj vytvorili?

Nová generácia kladie nové požiadavky na prácu spoločností v oblasti udržateľnosti. Ľudia chcú mať jednoznačné odpovede. Ale pokiaľ ide o udržateľnosť, veci sa často stávajú komplikovanými. Chceli sme, aby bolo jednoduché robiť vedomé rozhodnutia. Použitím niečoho tak hmatateľného ako je nástroj udržateľnosti znižujeme prekážky pre tých, chcú voliť udržateľnosť v interiérovom dizajne.

ako sa udeľujú známky?

Na základe 17 ukazovateľov, v 6 rôznych oblastiach udeľujeme známky, ktoré sa spájajú s cieľom získať hodnotenie trvalej udržateľnosti výrobku. Rôzne kritériá merania sú odvodené od požiadaviek architektov, interiérových dizajnérov, nákupcov a užívateľov. Prihliadli sme aj na ciele udržateľnosti OSN.

koľko produktov sa hodnotí?

Doteraz bolo do systému vložených asi dvadsať výrobkov značiek Kinnarps. Neustále pracujeme na pridávaní nových produktov.

dá sa index aplikovať aj na iné produkty?

Algoritmus môže byť použitý aj na iné produkty. Vieme, že Index Lepšieho účinku uspokojuje potrebu našich zákazníkov a našou ambíciou je, aby všetky výrobky mali v budúcnosti hodnotenie udržateľnosti.

Máte nejaké otázky?

Johanna Ljunggren
Manažér udržateľnosti
Tel.: +46 515 381 21
Mob.: +46 76 102 60 43
johanna.ljunggren@kinnarps.se

HERE TO HELP.
FROM START TO FINISH.

Looking for a specific product? Interested in customising a solution to meet your individual needs? Or simply intrigued to learn more about what we have on offer? Get in touch - we are here for you.